วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2230] สนทนาภาษาอังกฤษ 28 สถานการณ์สนทนาภาษาอังกฤษ 28 สถานการณ์

(อ่านประโยคสนทนา,อ่านคำแปล,คลิกฟังเสียง,ฝึกพูดตาม)

วิธีฝึก:คลิก play, คลิก pause, repeat(พูดตาม);play-pause-repeat ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ
 http://learnenglish.nabia10.com/conversation/title.html


และที่นี่ด้วยครับ (คลิกวลี หรือ ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เพื่อฟังเสียง)
 

ไม่มีความคิดเห็น: