วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำสอน หลวงพ่อชา จากต้นไม้ วัดหนองป่าพง

สวัสดีครับ
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผมได้มีโอกาสไปวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดแห่งนี้เป็นสถานที่จำพรรษาจนถึงวันมรณภาพของหลวงพ่อชา สุภทฺโท พระภิกษุซึ่งทรงคุณอันประเสริฐยิ่งของประเทศไทยและของโลกนี้

คำสอน หลวงพ่อชา จากต้นไม้ วัดหนองป่าพง ที่นำมาฝากท่านในวันนี้ เก็บมาจากต้นไม้ในวัดนั้น

ขอให้ทุกท่านได้รับรสแห่งธรรมที่มาจากคำสอนอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อชา พระผู้แสดงธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของสัตว์โลก

ขอขอบคุณคุณประสาร คิดดี ที่ช่วยถ่ายภาพทั้งหมดซึ่งนำมาฝากทุกท่านในวันนี้

คำสอน หลวงพ่อชา จากต้นไม้ วัดหนองป่าพง
เข้าไปแล้ว คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

หน้า ๑-หน้า ๒-หน้า ๓-หน้า ๔-หน้า ๕-หน้า ๖-หน้า ๗-หน้า ๘-หน้า ๙-หน้า ๑๐

พิพัฒน์