วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2269] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บ เครือ Bangkok Post

สวัสดีครับ
ขออนุญาตแนะนำซ้ำอีกครั้งนะครับ เครือ Bangkok Post มีเว็บที่มีประโยชน์มาก ๆ ให้เราเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ซึ่งผมขอแนะนำ ดังนี้ครับ2. www.student-weekly.com

3. Bangkok Post Learning

4. Bangkok Post - YouTube

พิพัฒน์
e4thai@live.com

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


สวัสดีครับ
ขอลางาน 3-4 วันนะครับ ผมไปร่วมเข้าค่ายเยาวชนที่สัตหีบ ชลบุรี กลับวันที่ 31 พค
พิพัฒน์

[2268] อ่าน ธรรมบท บูชาพระพุทธเจ้า ในโอกาส พุทธชยันตี

สวัสดีครับ
ผมเข้าใจว่า คนไทยเราโดยทั่วไป เมื่อจะอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็มีจำนวนไม่มากนักที่จะ “พุทธพจน์” โดยตรง แต่จะอ่านหรือฟังธรรมะที่พระสงฆ์นำคำสอนของพระพุทธมาสอน โดยพระสงฆ์ที่สอนก็จะเติมประสบการณ์และความเข้าใจของท่านลงไปด้วย

ถ้าศาสนิกจะอ่านคำของศาสดาโดยตรง ดูเหมือนชาวพุทธจะลำบากกว่าเพื่อน เพราะพระไตรปิฎกนั้นมีถึง 45 เล่ม ส่วนชาวคริสต์นั้นเขามีพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และชาวมุสลิม ก็มีพระคัมภีร์อัล-กุรอ่าน เล่มเดียว คลิกอ่าน ไบเบิ้ล / อัล-กุรอ่าน จะให้ชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎกก็คงลำบาก

อย่างไรก็ตาม ในหน้าพระไตรปิฎกที่มีมากมายนี้ ดูเหมือนว่า ธรรมบท ซึ่งเป็น พุทธพจน์ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 และได้รับการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเกิน 100 เวอร์ชั่นนั้น มีผู้อ่านมากที่สุดในโลก สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากความงดงามและกระชับของถ้อยคำภาษา ความลึกซึ้งของคำสอน ซึ่งนำเอาไปปฏิบัติตามได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ตามสถานะของแต่ละบุคคล แม้ว่าบางครั้งเมื่อเราอ่านธรรมบท เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำสอนที่สอน ‘พระ’ หรือผู้ที่ ‘สละโลก’แล้ว แต่จริง ๆ แล้วธรรมบทเป็นพุทธพจน์ที่ทุกคนสามารถประยุกต๋ใช้ได้ในชีวิตทางโลก ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ชาววัด เด็กหรือผู้ใหญ่

ธรรมบท เวอร์ชั่นภาษาไทยที่แปลจากภาษาบาลีก็มีหลายสำนวน แต่สำนวนซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดน่าจะเป็นของ อาจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก หนังสือเล่มนี้ผมอ่านมาตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกว่า 30 ปีมาแล้ว วันนี้ผมหยิบขึ้นมาอ่านอีก ก็ยังรู้สึกถึงคุณค่าแห่งพุทธพจน์ในธรรมบทดังเดิม

ผมจึงขอชักชวนให้ท่านลองเข้าไปอ่าน ธรรมบท จะถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในโอกาส พุทธชยันตี ก็ดีครับ

อ่าน ธรรมบท online
“พุทธวจนะในธรรมบท” online - โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก (1)
“พุทธวจนะในธรรมบท” online - โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2)
เพิ่มเติม: อ่าน ธรรมะ โดย อาจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

นำ ธรรมบท มาทำ screen saver
ธรรมบท โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ไฟล์ jpeg
วิธีการการทำ Screensaver

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ธรรมบท เพื่ออ่านหน้าคอมฯเวลาที่ไม่ได้ต่อเน็ต หรือนำไปพิมพ์เป็นเล่มพกติดตัวไว้อ่าน
ธรรมบท โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ไฟล์ pdf

พิพัฒน์
e4thai@live.com

[2267] หนังสือภาพศัพท์ Collins Illustrated Dictionary for Children

 
สวัสดีครับ

บล็อกนี้ได้แนะนำเว็บเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ และมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดมากพอสมควร ที่ลิงค์นี้  - ภาพ-

วันนี้ผมมีมาเพิ่มอีกหนึ่ง คือ หนังสือภาพศัพท์ Collins Illustrated Dictionary for Children  


Collins Illustrated Dictionary for Children  มีศัพท์พื้นฐาน 1000 คำให้ท่านศึกษาอย่างง่าย ๆ เพราะมีภาพสวย ๆ สนุก ๆ ให้ท่านจำติดตา ศัพท์จึงติดสมอง ได้ง่าย และสำหรับครูอาจารย์ หนังสือเล่มนี้น่าจะใช้เป็นสื่อการสอนศัพท์ได้ดีนะครับ

หมวดหมู่ของศัพท์มีดังนี้ครับ
Contents
My family    1
What are they like?    2-3
My body    4
Accidents and illnesses    5
Jobs    6-7    
Clothes    8-9
My home    10-11
The kitchen    12-13 
Tom's room    14-15
Town    16-17  
Classroom    18-19
Toys    40-41 
Stories    42-43 
Festivals    44-45 
Television    46-47
Radio, records and cassettes    48
Microcomputers    49
Space    50-51      
Animals    52-53
Animals in water    54
Pets    55    
Weather    56
Places in the school    20-21
The park    22-23
Country    24-25
Seaside    26-27
Supermarket    28-29
Meals    30-31
Party    32-33
Hobbies and interests    34-35
Sport    36-37
Classical music    38
Pop music    39
Seasons    57
Colours and shapes    58
Numbers    59
Travel by air    60-61
Travel by road    62-63
Where?    64-65
Actions    66-71
Opposites    72-75
Games and activities    77-83
Word list    84-91
Weather    56


ท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ที่นี่ครับ
พิพัฒน์

[2266] เชิญดาวน์โหลดพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะกว่า 100 เรื่อง
สวัสดีครับ

ที่เว็บนี้มี หนังสือธรรมะ  63 รายการ ท่านลองคลิกเข้าไปดูชื่อเรื่องและชื่อผู้บรรยายธรรมก่อนก็ได้ครับ 
ที่ 4ลิงค์นี้:   1-- 2-- 3 --4

 และที่ลิงค์นี้ dhammajak.net มีพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ครบทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม

รวมแล้วทั้ง 2 เว็บ น่าจะไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง
 

ผมได้ดาวน์โหลดไฟล์ของทุกเล่มไว้ครบถ้วนแล้ว ท่านใดต้องการนำเอาไปศึกษา เชิญดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ ผมได้แยกเป็นไฟล์ zip ย่อย ๆ ไฟล์ละประมาณ 20 MB เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดได้ง่าย ๆ

ขอเชิญครับ...
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ ชุดที่ 6
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

พิพัฒน์

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2265] ถวายพจนานุกรม สำหรับหลวงพี่


นมัสการหลวงพี่ที่เคารพอย่างสูง
อันธรรมดาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คลิก:พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ก็มีศัพท์มากพอสมควรที่จะใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือพระธรรม แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไป วันนี้ผมจึงขอหามาเพิ่มเติมเพื่อถวายหลวงพี่ เพื่อให้คลิกใช้ online โดยไม่ต้องดาวน์โหลด อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง

ข้างล่างนี้ครับ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ และ ฉบับประมวลธรรม

พจนานุกรมพระพุทธธรรม บาลี - ไทย - อังกฤษ

พจนานุกรม บาลี - ไทย และ ไทย - บาลี

 
A Buddhist Dictionary,By Nyanatiloka Mahathera

 
A Dictionary of Buddhism, edited by Damien Keown, Oxford University Press

พิพัฒน์

[2264] อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ในประเทศมหาอำนาจสวัสดีครับ


ผมเคยได้ยินบางคนพูดไว้ ไม่รู้ว่าเป็นจริงแค่ไหน แต่เดาว่าน่าจะมีความจริงอยู่บ้าง คือเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวประเทศไหนก็ตาม  ถ้าจะให้รู้จักประเทศนั้นดี นอกจากเที่ยวชมสถานที่และพูดคุยกับคนในประเทศนั้นแล้ว ถ้าเป็นไปได้ ควรทำอีก 2 เรื่อง คือ

1.ดูละครน้ำเน่า (soap opera) ที่ช่องทีวีประเทศนั้น เขาให้เหตุผลว่า ละครน้ำเน่าสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ แม้บทในละครอาจจะเกินจริงไปบ้าง แต่ก็มีความจริงให้เราได้เห็น ถ้าเรามองอย่างสกรีน
2.อ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศนั้น  เพราะหนังสือพิมพ์มีทั้ง news และ views ที่คนนอกประเทศอาจจะทราบหรือรู้สึกได้ยาก ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกับเขา
ในยุคนี้ซึ่งมีอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ของหลายประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวโลกได้อ่านรู้เรื่อง  แม้จะมีน้อยแต่ก็พอมีให้อ่าน 

ในวันนี้ผมดึงมาเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่บางประเทศ  ถ้าเราเดินทางไปที่ประเทศเหล่านี้ อาจจะได้เห็นหนังสือฉบับเหล่านี้วางขายอยู่ที่แผงหนังสือที่สนามบินประเทศเขา ถ้าวันนี้ท่านยังไม่ได้ไป ลองคลิกอ่านที่บล็อกนี้ก่อนก็ได้ครับ

ประเทศไทย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ประเทศญี่ปุ่น

 ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)

ประเทศอินเดีย

พิพัฒน์

[2263] แนะนำ “เตรียมสอบภาษาอังกฤษ” – เว็บ sara-dd.com


สวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บ สาระดีดี.คอม
ซึ่งมีอยู่ลิงค์หนึ่งได้รวบรวมข้อมูลการเตรียมความพร้อมการสอบ  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ  และความรู้ทางภาษา  ค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวครับ
คือลิงค์นี้ครับ: เตรียมสอบภาษาอังกฤษ

มี 10 หัวข้อข้างล่างนี้ครับ
พิพัฒน์

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2262] แนะนำ VOA Special English – อีกครั้งสวัสดีครับ


เว็บเรียนภาษาอังกฤษ VOA Special English เป็นเว็บที่ดีมาก ๆ สำหรับทุกท่าน ในการฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ถ้าให้ผมแนะนำอย่างครบถ้วนคงต้องใช้เวลานานทีเดียว จึงอยากให้ท่านเข้าไปคลิกสำรวจด้วยตัวเองดีกว่า ท่านอาจจะไม่ชอบทุกเรื่อง  แต่ผมเชื่อว่าต้องมีหลายเรื่องที่ท่านชอบ และบางเรื่องที่ท่านชอบมาก ๆ   

ดิก อังกฤษ-ไทย;  ไทย - ไทย
 
พิพัฒน์

[2261] แนะนำเว็บ TOEIC - luyentoeic.com

สวัสดีครับ
มี 2 โท ที่คนไทยได้ยินชื่อบ่อย คือ TOEFL และ TOEIC ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอก การฝึกภาษาอังกฤษกับ TOEIC มีประโยชน์มากกว่า เพราะเป็นทักษะที่เราสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารเพื่อการทำงานได้ตรงกว่า


TOEIC ย่อมาจาก Test Of English For International Communication

รวมเรื่อง TOEIC ที่แนะนำในบล็อกนี้ คลิก

วันนี้ผมมีเว็บภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฝึก TOEIC มาแนะนำ เป็นเว็บของคนเวียดนามครับ  แต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียว


เว็บนี้ครับ: http://luyentoeic.com/เมื่อเข้าไป ท่านจะเห็นคอลัมน์ซ้ายมือ ซึ่งมีทั้ง Listening, Reading และ Vocabulary ซึ่งผมได้ copy มาไว้ข้างล่างนี้แล้ว

TOEIC Listening TestsTOEIC Reading Tests


TOEIC Vocabulary

ขอบคุณคุณกิตติยามากนะครับทีแนะนำเว็บนี้

พิพัฒน์
e4thai@live.com

[2260] แนะนำอีก 2 โปรแกรมช่วยจำศัพท์ โดย อ.ยุทธนา

สวัสดีครับ
วันก่อนผมแนะนำ 2 โปรแกรมช่วยจำศัพท์ โดย อ. ยุทธนา ที่ลิงค์นี้ 

[2245] แนะนำ 2 โปรแกรมช่วยจำศัพท์ โดย อ.ยุทธนา 

วันนี้ ผมขอแนะนำอีก 2 โปรแกรมช่วยจำศัพท์ โดย อ. ยุทธนา เช่นเดียวกัน

ขอเรียนว่า ทั้ง 4 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการทบทวนคำศัพท์ เมื่อดาวน์โหลด - ติดตั้ง - เปิดใช้งาน อย่าลืมคลิกทำ exercise ที่ด้านล่างของหน้าโปรแกรมนะครับ 


 ขอเชิญท่านเข้าไปอ่านคำแนะนำของ อ.ยุทธนา ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

 

[1] โปรแกรมท่องศัพท์ 1000 most commonly used words
อ่านคำแนะนำ
คลิก ดาวน์โหลดโปรแกรม

 


[2] โปรแกรมท่องศัพท์ 665 คำกริยาที่ี่ใช้บ่อย
อ่านคำแนะนำ
คลิก ดาวน์โหลดโปรแกรม

 


ขอขอบคุณคุณพัชรามาก ๆ ครับ ที่ช่วยแนะนำโปรแกรมนี้ และสิ่งดี ๆ อื่น ๆ มาโดยตลอด

พิพัฒน์
e4thai@live.com

[2259] เรียนฟรี online กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียนฟรี online กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2258] ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ


สวัสดีครับ
หน่วยราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีหน่วยงานที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศ ทั้งในและนอกประเทศ โดยในการเขียนจดหมาย(หนังสือ)ติดต่อจะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 ภาคผนวก ๔ หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ที่ระบุวิธีการเขียนหนังสือดังกล่าวนี้   อย่างไรก็ตาม  เนื้อหาตามภาคผนวกนี้ตามความรู้สึกของผมยังไม่ละเอียดพอ และสำหรับข้าราชการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยังต้องการคู่มือที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ละเอียดมากกว่านี้

และวันนี้ ผมโชคดีไปเจอเว็บนี้ ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ (A Distance Training Package  on Official Correspondence in English) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับข้าราชการที่ต้องเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

ในฐานะข้าราชการที่ทำงานด้านนี้โดยตรง ผมขอแนะนำชุดฝึกอบรมทางไกลชุดนี้ ต่อข้าราชการทุกท่านที่ทำงานวิเทศสัมพันธ์

ขอเชิญครับ...


Home    |   Aims    |   Content    |    Activities    
ดาวน์โหลด

แถม:  เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายต่างประเทศ

พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2257] ภาษาอังกฤษสำหรับขายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ


สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ มาคุยเกี่ยวกับการขายของให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผมเคยถามคนขายของที่พัทยาว่าคุยภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติลำบากไหม ได้รับคำตอบว่าไม่ลำบาก พร้อมกับหยิบเครื่องคิดเลขและพูดว่าคุยด้วยไอ้นี่ ไม่ว่าจะเป็นการบอกราคา หรือต่อรองราคา ไม่ต้องพูดมาก ใช้นิ้วกดอย่างเดียวก็รู้เรื่อง 

ผมเองเคยไปเที่ยวและซื้อของที่จีน  อินเดีย ลาว เวียดนาม ก็เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้านี่นั่นก็ใช้วิธีนี้ จนกลายเป็นว่า  การซื้อขายไม่จำเป็นต้องพูด เมื่อเลือกได้ของที่ชอบใจ ก็ถามและต่อรองราคาผ่านเครื่องคิดเลข ถ้าพอใจก็ซื้อ ไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อ ...จบ.

การซื้อขายสไตล์ข้างบนนี้ มักไม่มีการติดราคา และทางร้านมักบอกราคาผ่านเยอะ ๆ คนซื้อก็มักต่อเยอะ ๆ จนน่าตกใจ เช่น บอกราคา 1,000 ก็ต่อเหลือ 300 ถ้าคนขายตอบตกลงทันทีก็จะนึกเสียดายว่าต่อน้อยเกินไป แต่ถ้าเขายอมขายตามที่ต่อก็ต้องซื้อ มิฉะนั้นอาจถูกด่า และดูเหมือนนี่เป็นธรรมเนียมของการซื้อขายสไตล์นี้


แต่สไตล์นี้ไม่ใช่สไตล์การซื้อขายของตามห้างที่นักท่องเที่ยวจากบางชาติที่พัฒนาแล้วคุ้นเคย เพราะเขาชอบให้ติดป้ายบอกราคาเป็นการแน่นอน และขายด้วยราคานั้นแก่ผู้ซื้อทุกคนโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้ทักษะในการตื๊อหรือต่อมาเกี่ยวข้องในการซื้อขาย  แต่เท่าที่สังเกตดูก็มีนักช็อปจากหลายชาติที่ชมชอบรสชาติของการต่อสินค้า และถือเป็นความเพลิดเพลินก่อนการจ่ายเงิน

สิ่งที่ผมกำลังจะคุยด้วยต่อไปนี้ ถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านที่ขายของให้คนต่างชาติ ก็ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วกันครับ
[1] น่าจะมีป้าย Welcome เพื่อต้อนรับและผูกไมตรีไว้ที่หน้าร้าน นี่อาจจะดูเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็เป็นสิ่งดีที่ควรทำ

[2] กล่าวทักทายด้วยคำทักทายพื้นฐานง่าย ๆ เช่น
Good morning,
Good afternoon,
Good evening,
Hi, how are you?
How are you doing?
ถ้าเป็นคนสูงอายุสักหน่อย  จะเพิ่ม Ma’am หรือ Sir เข้าไปหน่อย ก็ดี เช่น
Good morning  Ma’am
Good morning  Sir เป็นต้น

[3] ติดราคาที่แน่นอนไว้ที่ตัวสินค้า
การติดราคาเหมาะกับฝรั่งที่ไม่นิยมการต่อราคา  ซึ่งเขาสามารถตัดสินใจได้ทันทีเมื่อดูคุณภาพของสินค้าและราคาของ โดยไม่ต้องถามราคาจากพนักงานขายให้เสียเวลา  ถ้าทางร้านจะมีส่วนลดก็ติดป้ายบอกไปให้ชัดเลย เช่น ซื้อ 10 แถม 1 (buy 10 get 1 free)  การติดราคาไว้ที่ตัวสินค้านี้ ทำได้ไม่ว่าสินค้าจะมีราคาสูงหรือต่ำ

[4] เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านแล้ว ควรปล่อยให้เขาเดินดูสินค้าตามสบาย เราอาจจะพูดไปด้วยก็ได้ว่า เชิญดูตามสบาย Take your time หรือ Please call me when you are ready ซึ่งการติดป้ายบอกราคาสินค้าจะทำให้เขาตัดสินใจได้ง่าย ไม่ต้องถามเรา ขอย้ำครับ อย่าเดินตามเขา เขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วน   เมื่อเขาถามจึงค่อยตอบ  ถ้าหากเขาทำท่าทางลังเล เราอาจจะบอกหรือถามเขาว่า  May I help you? หรือ What can I do for you? เป็นต้น
[5] ในการรับ-ส่ง เงิน, เงินทอน, ใบเสร็จ ให้ส่งจากมือเราถึงมือของลูกค้า ไม่ใช่วางไว้บนโต๊ะ หรือวางไว้บนตู้ และให้เขามาหยิบไปเอง อันนี้ฝรั่งถือมากว่าไม่ให้เกียรติ และเป็นมารยาทที่ไม่ดี ตอนที่ยื่นของที่มือเขา ก็น่าจะพูดเติมประโยคทำนองนี้ไปด้วย  เช่น
Here you go
Here you are
This is your receipt (ใบเสร็จ), This is your change (เงินทอน)
Thank you
Please come again

ท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ เขียนมาเล่าบ้างซีครับ
ขอขอบคุณ “ท่าน” มากครับที่ให้ข้อมูลซึ่งจุดความคิดให้ผมเขียนคุยเรื่องนี้

พิพัฒน์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2256] ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ควรจดจำ


สวัสดีครับ

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่รวบรวมไว้ในลิงค์นี้ 

มีทั้งคำแปล อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ, และ อังกฤษ – อังกฤษ 

พยายามจดจำให้ได้ทุกคำเถอะครับ 

เพราะจะมีประโยชน์มาก ต่อการ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน
 
พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2255] แนะนำเว็บ pigoro.com

สวัสดีครับ  
วันนี้ผมมีเว็บไทยสอนภาษาอังกฤษ    มาแนะนำ
คือเว็บนี้ครับ http://pigoro.com/

เมื่อเข้าไปแล้ว มี 6 ปุ่มที่น่าคลิกเข้าไปดู  คือ


ส่วนอีกลิงค์หนึ่ง มีหนังสือภาษาอังกฤษ กว่า 100 เล่มให้ดาวโหลด
ขอขอบคุณคุณพัชรามากครับที่แนะนำ 2เว็บนี้
 

พิพัฒน์ 

e4thai@live.com

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2254] สุ่มอ่านพุทธพจน์ Buddha Random Quotes


สวัสดีครับ

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส (ซึ่งนำไปสู่การพ้นจากความทุกข์) 5 ประการ คือ

1. การฟังธรรม คือ การฟังเทศน์ ฟังปาฐกถา ฯลฯ ซึ่งสมัยนี้ก็ร่วมถึงการอ่านธรรมะ จากหนังสือหรือจากเว็บด้วย
2. การแสดงธรรม คือ การสอนธรรมแก่คนอื่น
3. การสาธยายธรรม คือ การทำวัตร สวดมนต์ เช้า – เย็น เป็นต้น
4. ธรรมวิจัย คือ การใคร่ครวญธรรม พินิจพิจารณาธรรม
5. การเจริญสมาธิภาวนา คือ การเจริญธรรมในใจ ทำจิตให้สงบพบความสว่าง

ผมเองชอบอ่านหนังสือธรรมะ ถ้าวันใดไม่มีเวลาอ่านจนจบเรื่อง ก็อ่านนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี่บรรทัด เพื่อให้ทุกวันมีธรรมะช่วยเตือนสติ

ผมรวมรวมเว็บธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ หรือพุทธธรรม สั้น ๆ ข้างล่างนี้ เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บและอ่านจบแล้ว ก็ให้คลิก refresh, เว็บจะสุ่มพุทธพจน์ประโยคอื่น ๆ มาให้ท่านอ่าน บางประโยคท่านอ่านแล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไร  แต่บางประโยคอาจเป็นประโยชน์จนท่านประหลาดใจว่าทำไมไม่ตระหนักมาก่อน

และแท้จริงแล้ว ข้อที่ (1)การฟังธรรมหรือการอ่านธรรมะ เป็นการเริ่มต้นที่ดีและสะดวกต่อการทำอีก 4 ข้อที่เหลือ คือ (2)แสดงธรรม, (3)สาธยายธรรม, (4)ใคร่ครวญธรรม, และ (5)เจริญธรรมในใจ

ขออวยพรให้ทุกท่านได้ครบทั้ง dhamma skill และ language skill
เชิญครับ….
พิพัฒน์
e4thai@live.com

[2253] สารคดีชุด "Soul of a Nation"

Soul of a Nation on BBC
อ่านเพิ่มเติม จาก Bangkok Post 

สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2521-2522 Soul of a Nation : The Royal Family of Thailand (1979)[2252] ฟัง - ขยับปาก - ออกเสียง ให้ถูกต้อง

 เพิ่ม 25 พค 55:  [3] American English Pronunciation Dictionary 
*****

สวัสดีครับ
วันนี้ ผมมี 2 เว็บไซต์ซึ่งมีวีดิโอให้ท่าน ฝึกออกเสียง สระและพยัญชนะ ในภาษาอังกฤษ  อย่างถูกต้อง

โดยท่านสามารถฝึก 3 วิธีกับเว็บ คือ
(1) ฝึกฟังการออกเสียง 
(2) ฝึกวางตำแหน่งของปากให้ถูกต้องขณะออกเสียง ตามที่ได้เห็นการขยับปากในวีดิโอ
(3) ฝึกออกเสียงตามที่ได้ยิน, ตามที่ได้เห็น 


การฝึกด้วยตัวเองอย่างนี้ ต้องใจเย็นหน่อยครับ ทั้งข้อ (1), (2), (3) ท่านต้อง train หู, และ train ปาก ของตัวเอง หลายเที่ยว – หลายสิบเที่ยว

ถ้าเราฝึกตอนที่อายุเยอะและลิ้นแข็งแล้ว คงยากที่เราจะพูดได้เหมือนฝรั่งเด๊ะ!!  แต่ไม่ยากหรอกครับ ที่จะพูดให้ฝรั่งรู้เรื่อง และถ้าทำได้แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วละครับ

เชิญครับ...

[1] เว็บ Pronunciation Tips from BBC Learning English
ลิงค์ที่สำคัญดังนี้

[2] เว็บ Rachel’s English
ลิงค์ที่สำคัญดังนี้

แถม:
ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ BBC

พิพัฒน์

[2251] ดูละครโทรทัศน์ เรื่อง สูตรเสน่หา +English subtitles

 
สวัสดีครับ

ละครโทรทัศน์ เรื่อง สูตรเสน่หา  ออกฉายทางช่อง 3 ในปี 2552 
[คลิก สูตรเสน่หา - วิกิพีเดีย]


ผมเองไม่ใช่คนดูละครทีวี แต่ที่นำละครย้อนหลังเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็เพราะว่า มันมี subtitle เป็นภาษาอังกฤษ ท่านใดชอบดูละครเรื่องนี้  ก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย มีทั้งหมด 144 คลิปขอเชิญครับ...
 
พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

[2250] ภาษาอังกฤษแบบ British English


บางท่าน ระบุมาเลยว่า อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบ British English (ไม่เอา American English)
ถ้าต้องการอย่างนี้ ไปที่นี่ครับ

[1] http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

[2] http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

[3] ดิกชันนารี: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2248] สำนวนสวย ๆในการพูดจาที่น่าหามาใช้

 
สวัสดีครับ

วันนี้ผมโชคดีได้สนทนากับผู้รู้ทางด้านภาษา ท่านให้ข้อสังเกตว่า หลายครั้งเราสามารถได้ประโยคสวย ๆ จากชื่อเพลง, จากบางวรรคในบทเพลง, จากชื่อภาพยนต์, จากชื่อหนังสือดัง ๆ ฯลฯ   และจดจำนำไปใช้ในการพูดคุยในกลุ่มเพื่อน  หรือการประชุมอย่างเป็นทางการก็ได้  เพื่อให้การพูดหรือการนำเสนอของเราน่าสนใจ  น่าสนุกสนาน สร้างการยอมรับ หรือ สร้างบรรยากาศที่ดี  เป็นต้นผมรู้สึกว่านี่เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก ๆ และถ้าใครนำไปปฏิบัติได้ และสะสมไว้เรื่อย ๆ ก็จะได้รับประโยชน์มาก   จึงขอเชิญทุกท่านนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ตามใจชอบครับ

ผมกลับมาถึงบ้าน พอนั่งหน้าเน็ตฯ แล้วก็คิดว่า มีใครรวบรวมประโยคทำนองนี้ไว้บ้างหรือไม่นะ  แล้วก็เจอ 3 ลิงค์นี้ครับ
[ซึ่งรวมอยู่ที่ลิงค์นี้  Fifteen Thousand Useful Phrases ]
มันอาจจะไม่มีประโยคจากชื่อเพลง, ชื่อภาพยนต์, ชื่อหนังสือ ฯลฯ อย่างที่ผมพูดข้างต้น   แต่ก็น่าสนใจครับ

สำหรับท่านที่สนใจ idiom ที่ค่อนข้างเซ็ตตัวแล้ว  ไปที่ 2 ลิงค์นี้ครับ
www.idiomconnection.com
related:http://www.idiomconnection.com/

พิพัฒน์
e4thai@live.com