วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2242] เว็บ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์  ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เก่าที่เรารู้จักแล้ว แต่ยังรู้จักไม่ค่อยดี หรือศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้จักเลย เมื่อเราต้องแต่งประโยคโดยใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการพูดหรือเขียน ตัวอย่างประโยคเหล่านี้จะช่วยเราได้เยอะมีหลายเว็บที่เป็น database  ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ในที่นี้ผมคัดมาเฉพาะเว็บข้างล่างนี้ที่เห็นว่าใช้ง่าย น่าสนใจ 

เมื่อเข้าไปแล้ว ก็พิมพ์คำศัพท์ลงไป 1 คำ และ Enter,[3] http://fraze.it/  {เฉพาะเว็บ fraze.it นี้. ท่านอาจจะลองพิมพ์ลงไปมากกว่า 1 คำศัพท์ ก็ได้, ถ้าโชคดีอาจจะมีตัวอย่างให้ดู}

[4] http://dict.bing.com.cn  {มีไอคอนรูปลำโพง ให้คลิกเพื่อฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่าง}

[5] http://dict.cn/  {มีไอคอนรูปลำโพง ให้คลิกเพื่อฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่าง}

[6] http://www.seasite.niu.edu:85/thai/TDReader/ThaiReader.aspx {1.พิมพ์คำศัพท์ภาษาไทย; 2.คลิก Search; 3.คลิก Examples; เว็บจะแสดงประโยคตัวอย่าง ไทยและอังกฤษ}  
 

[7] http://dictionarysearchbox.blogspot.com/ {ดิกชันนารีชื่อดังระดับโลก ก็มีประโยคตัวอย่างให้ดูครับ }

พิพัฒน์ 


e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: