วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2233] รวมดิกชันนารี เทคนิค onlineสวัสดีครับ

ที่ทำงานของผม มีงานเกี่ยวข้องกับงานช่างหรืองานฝีมือหลายสิบสาขา ผมได้รวบรวมดิกชันนารี เทคนิค  online สำหรับอ่านเอกสารทางเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษา และนึกได้ว่า ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะได้ใช้ประโยชน์ด้วย จึงขอนำมาฝากครับ[1]  ดิกชันนารี อังกฤษ ไทย

1.1 ดิกทั่วไป ที่มีศัพท์เทคนิค ให้ค้นคว้า

1.2 ดิก เทคนิค  
1.2.1 ศัพท์เกี่ยวกับ IT
1.2.2 ศัพท์เกี่ยวกับ วิศวกรรม
1.2.3 คำศัพท์ทางด้านเทคนิค หลายสาขา- Thai technical dictionary
1.2.4 คลังศัพท์ไทย ศัพท์เทคนิค บางสาขา

 [2] ดิกชันนารี อังกฤษ อังกฤษ ที่มีศัพท์เทคนิค มากมายหลายสิบสาขา

แถม:
[1] จากบล็อก www.e4thai.com
[2] ศัพท์บัญญัติ  ราชบัณฑิตยสถาน
http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php


แถม: สำหรับท่านที่ต้องการ free program เพื่อเปิดไฟล์ AutoCAD (DWG)
เชิญดาวน์โหลดโปรแกรม Free-DWG-Viewer ข้างล่างนี้ ขนาดประมาณ 60 MB

ไม่มีความคิดเห็น: