วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[87]ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษ ม.รามฯ 18 วิชา ฟรี

สวัสดีครับ
เมื่อต้นเดือนมกราคม 2551 ผมได้แนะนำเว็บ [6] ฟังเทปคำบรรยาย 25 วิชา ภ.อังกฤษ ม.รามคำแหงฯ ซึ่งสะดวกสำหรับท่านที่เป็นลูกพ่อขุนหรือท่านที่สนใจที่สามารถเปิดชมวีดิโอสอนภาษาอังกฤษจากห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ผ่านเน็ตอยู่ที่บ้าน

วันนี้ผมขอแนะนำเว็บที่ท่านสามารถอ่านตำราวิชาภาษาอังกฤษได้ฟรี ๆ ใน 25 วิชานี้ มีให้ท่านอ่าน 18 วิชาครับ

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ผมได้ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษรามฯ ทั้ง 18 วิชานี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับ

เว็บที่ให้อ่านมี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1: เมื่อเข้าไปแล้วให้คลิก “ เลือกอ่านรายละเอียด” ที่มุมบนขวาของหน้า เลือกบทที่ท่านต้องการ
ลักษณะที่ 2: คือลิงค์ข้างล่างนี้ที่ลงท้ายด้วย =ENXXX ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ถ้าต้องการอ่านบทใด ก็คลิกที่ลิงค์บทนั้นได้เลย

เชิญได้เลยครับ.....
1) EN101 - (ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en101/en101.htm

2) EN102 - (ประโยคและศัพท์ทั่วไป)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en102/en102.htm

3) EN201 - (การอ่านเอาความ)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en201/en201.htm

4) EN202 - (การอ่านตีความ)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en202/en202.htm

5) EN203 - (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EN203

6) EN204 - (การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้)
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EN204

7) EN205 - (การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ)
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EN205

8) EN206 - (การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EN206(48)/EN206(48).htm

9) EN230 - (ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

10) EN240 - (วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

11) EN250 - (ข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนาและประเภทบรรยาย)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

12) EN291 - (ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en291/en291.htm

13) EN303 - (การสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

14) EN304 - (การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

15) EN305 - (การเขียนเชิงสาธก)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en305/en305.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en305(41)/en305(41).htm

16) EN306 - (การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en306(s)/en306(s).htm

17) EN307 - (การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en307/en307.htm

18) EN320 - (ภาษาอังกฤษในเรื่องสมัครงาน)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en320/en320.htm

19) EN321 - (ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

20) EN322 - (จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en322/en322_fla.html

21)EN323 - (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en323/en323.htm

22 ) N327 - (ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en327/en327.htm

23) EN353 - (นวนิยายและเรื่องสั้นของอเมริกันในศตวรรษ)
[ไม่มีให้ดาวน์โหลด]

24) EN405 - (การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en405(34)/en405(34).htm

25) EN420 - (ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ)
http://e-book.ram.edu/e-book/e/en420/en420.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EN420


ศึกษาเพิ่มเติม:
ถ้าต้องการอ่านตำราวิชาอื่นของ ม.รามคำแหง ลองหาที่เว็บนี้ อาจจะมีก็ได้ครับ
http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm

* * * * * * *
ส่วนข้างล่างนี้ เป็นลิงค์อีกชุดหนึ่งให้ท่านดาวน์โหลดตำรารามฯ เล่มข้างบน
[5] EN101 - (ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชา en101

[6] EN102 - (ประโยคและศัพท์ทั่วไป) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen102

[7] EN201 - (การอ่านเอาความ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen201

[8] EN202 - (การอ่านตีความ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen202

[9] EN203 - (การออกเสียงภาษาอังกฤษ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen203

[10] EN204 - (การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen204

[11] EN205 - (การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ)
คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen205

[12] EN206 - (การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen206

[13] EN291 - (ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen291

[14] EN305 - (การเขียนเชิงสาธก) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen305คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen305_v2

[15] EN306 - (การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen306

[16] EN307 - (การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen307

[17] EN320 - (ภาษาอังกฤษในเรื่องสมัครงาน) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen320

[18] EN322 - (จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen322

[19] EN323 - (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen323

[20] N327 - (ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen327

[21] EN405 - (การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen405

[22] EN420 - (ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen420


พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[86]ดาวน์โหลดหนังสือ 'ศัพท์ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย'

สวัสดีครับ
ผมอยากเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดาวน์โหลดไฟล์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปลที่ลิงค์ข้างล่างนี้
ไฟล์ pdf หรือ ไฟล์ WORD

ศัพท์ 1000 คำนี้เรียงลำดับการใช้บ่อยจากมากไปน้อย ถ้าท่านจำได้หมดก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมาก ๆ ในการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ท่านอาจจะ print ออกมาแล้วเย็บเล่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนศัพท์ขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ท่านยังสามารถที่จะเก็บไว้อ่านแก้เหงา แก้นอนไม่หลับ หรือช่วยทำสมาธิตอนรู้สึกว่าตัวเองคิดฟุ้งซ่านก็ได้ครับ

ในคำที่มีหลายความหมาย ท่านไม่ต้องรีบจำทุกความหมาย อาจจะเลือกจำเฉพาะความหมายที่ท่านพบเห็นเป็นประจำ เอาดินสอวงเป็นเครื่องหมายไว้ก็ได้ครับ ส่วนความหมายอื่น ๆ ก็ค่อย ๆ เก็บจำไปตามลำดับ

แหล่ง: http://esl.about.com/library/vocabulary/bl1000_list1.htm
เว็บที่ใช้แปลศัพท์: http://www.itpart.net/dict

อนึ่ง ถ้าต้นฉบับที่ผมจัดทำมีข้อบกพร่องอะไรไปบ้าง ต้องขออภัยด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม: [367] ศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ที่ต้องจำให้ขึ้นใจ

พิพัฒน์

[85]ดาวน์โหลด Verb 2209 คำ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

สวัสดีครับ
ที่เว็บ esldesk.com เขารวบรวมเฉพาะศัพท์ที่เป็น verb ในภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหมด 2209 คำ อย่ที่ 2 ลิงค์นี้
A – L: http://www.esldesk.com/vocabulary/verbs.htm
M-Z: http://www.esldesk.com/vocabulary/verbs-list.htm

ผมสำรวจดูแล้วพบว่า Verb เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นคำที่พบบ่อย และแม้ว่าบางคำจะพบไม่บ่อยนักแต่จำไว้ก็ไม่ขาดทุน ถ้าท่านต้องการทราบคำนิยามศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและฟังการออกเสียง ก็คลิกที่คำนั้นเลย บางคำมีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วย

ผมได้อาศัยบริการจากเว็บนี้ http://www.itpart.net/dict/ แปล verb ทั้ง 2209 คำนี้เป็นภาษาไทย และได้ทำเป็นไฟล์ WORD และ PDF จำนวน 289 หน้าให้ท่านดาวน์โหลด ท่านอาจจะ print และเย็บเป็นเล่มเพื่อเก็บไว้อ่านและศึกษาก็เชิญได้ตามสะดวกครับ

ตัวย่อ vt คือ verb transitive = สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมต่อท้าย
vi คือ verb intransitive = อกรรมกริยา คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมต่อท้าย

คำกริยานี้ อาจจะทำหน้าที่อื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น คำว่า file ถ้าเป็น noun แปลว่า ‘แฟ้มเอกสาร’ แต่ถ้าเป็น vt (คือ verb transitive) แปลว่า ‘จัดเอกสารเข้าแฟ้ม’ เป็นต้น

Lists of 2209 English Verbs นี้ เพียงแค่พลิกผ่าน ๆ ก็มีประโยชน์มากแล้วครับ

Lists_of_2209_English_Verbs.pdf
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ WORD
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[84] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บที่สอนภาษาไทยให้ฝรั่ง

สวัสดีครับ
คุณ Glenn Slayden ฝรั่งที่ศึกษาภาษาไทยและใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนานพอสมควรเป็นผู้จัดทำเว็บ thai-language.com นี้ เว็บนี้มุ่งหมายที่จะสอนฝรั่งที่ต้องการเรียนภาษาไทย แต่ผมเข้าไปดูแล้วกลับรู้สึกว่า เราคนไทยที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งก็สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บนี้ได้ ท่านลองดูด้วยตัวเองแล้วกันครับ

1. ศัพท์หมวด ไทย – อังกฤษ หัวข้อนี้น่าสนใจและมีประโยชน์มากครับ
http://www.thai-language.com/category/

2. ดิกชันนารี แปลศัพท์ไทยเป็นอังกฤษ และแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย ที่หน้าต่างใต้ปุ่มหมายเลข ( ๑ )
http://www.thai-language.com/dict/

3. สองหัวข้อนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับท่าน
reference
:http://www.thai-language.com/ref/
lessons: http://www.thai-language.com/lessons/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[83]ดิก online ที่แปลศัพท์ได้ทีละหลาย ๆคำ(Th-En-Th)

สวัสดีครับ
ดิกชันนารี online แปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือแปลศัพท์ไทยเป็นอังกฤษ ที่ผมเคยแนะนำไว้ [คลิก: [1]เปิด ‘ดิก’ ฟรี จากเน็ต] แทบทั้งหมดจะแปลศัพท์ได้เพียงครั้งละ 1 คำเท่านั้น

วันนี้ผมขอแนะนำเว็บดิกชันนารีที่สามารถแปลศัพท์ได้ทีละหลาย ๆ คำ ช่วยย่นเวลาขึ้นอีกเยอะทีเดียว


ประเภทที่ 1 แปลศัพท์ ไทยเป็นอังกฤษ มี 2 เว็บ
เว็บที่ 1: thai-english.com
พิมพ์ หรือ paste ภาษาไทยลงในช่องสี่เหลี่ยม และคลิก GO
http://www.thai-language.com/bulklookup

เว็บที่ 2: thai2english.com
-พิมพ์ หรือ paste ภาษาไทยลงในช่องใหญ่แล้วคลิก Submit
-วางเมาส์บนศัพท์ภาษาไทยจะปรากฏคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากมีหลายคำท่านต้องเลือกคำที่หมาะสมเอาเอง
http://www.thai2english.com/online/

ประเภทที่ 2 แปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย มี 2 เว็บ
เว็บที่ 1: http://dict.longdo.com/ คลิกที่คำว่า “ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด” แล้วก็ paste หรือพิมพ์ข้อความ ใส่ลงไป แล้วคลิก Submit รอให้ done เพียงเท่านี้ เว็บ Longdo ก็จะช่วยแปลศัพท์ให้ เพียงแค่เราวางเมาส์บนศัพท์เท่านั้นก็จะเห็นคำแปล


เว็บที่ 2: http://www.esldesk.com/reading/esl-reader
1.copy และ paste ข้อความภาษาอังกฤษใส่ลงไป, คลิก Click here,
2.ตรงช่อง Translations ให้เลือก Thai,
-เมื่อคลิกคำศัพท์จะมีหน้าต่างคำแปลไทยแสดง {จาก English <- -> Thai Google Dictionary}

บางท่านอาจจะถามว่า มีหรือไม่ที่แปลข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านรู้เรื่องเลยทั้งหน้า หรือทั้งย่อหน้า หรือทั้งประโยค คำตอบของผมคือ ก็มีอยู่เหมือนกันครับ ที่วางขายเป็น CD ก็มี แต่แปลแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง (ซื้อมาแล้วเสียเงินเปล่า) ผมคิดว่าอย่าไปหวังเลยครับ เราแปลของเราเองดีกว่า และ 4 เว็บข้างบนนี้ที่ช่วยแปลศัพท์เป็นคำ ๆ และแปลได้ทีละหลาย ๆ คำ ก็น่าจะช่วยเราได้มากพอสมควรทีเดียว

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[82]ดูศัพท์–จำศัพท์–พูดได้ไม่ติดศัพท์ (dictionarying)

สวัสดีครับ
การจะพูดภาษาได้ เอาแค่พอพูดได้ ไม่ต้องพูดคล่อง-ไม่ต้องพูดเก่ง สิ่งแรกที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องรู้ศัพท์ ก็ศัพท์พื้นฐานง่าย ๆ นี่แหละครับ แต่ถ้าต้องพูดเจาะจงลงไปในสาขาใดโดยเฉพาะก็ต้องรู้ศัพท์เทคนิคของสาขานั้น

แต่เนื่องจากชีวิตประจำวันของเราอาจจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ภาษาอังกฤษเลย พอนานๆครั้งมีเรื่องให้ต้องพูดภาษาอังกฤษก็เลยนึกศัพท์ไม่ออก หรือนึกได้ช้าเกินไป ทั้ง ๆ ที่ศัพท์พวกนี้ถ้ามีใครพูดออกมาเราก็พอจะฟังรู้เรื่อง

แต่ถ้าเราถูกกระตุ้นสัก 2 – 3 ครั้งให้จำศัพท์คำใดคำหนึ่งให้ได้ พอมันเริ่ม ‘ตรึง’ เข้าในสมองแล้ว เมื่อถึงภาวะเฉพาะหน้าที่จะต้องพูด เราก็เรียกมันออกมาใช้งานได้ไม่ยาก ผมคิดเปรียนเทียบกับการฉีดยาป้องกันบาดทะยัก เมื่อฉีดเข็มที่ 1 แล้ว เว้นนาน 1 ปีก็ฉีดเข็มที่ 2 เว้นนานอีก 1 ปีก็ฉีดเข็มที่ 3 พอครบ 3 เข็มแล้วก็ไม่ต้องฉีดอีก ป้องกันบาดทะยักไปได้ 20 ปี หรือตลอดชีวิต อะไรทำนองนี้ การกระตุ้นตัวเองสัก 2 – 3 ครั้งเพื่อให้จำศัพท์คำใดคำหนึ่งให้ได้ก็มีลักษณะเดียวกัน ขอเพียงแต่ว่าในนาที-ในวินาทีที่กระตุ้นตัวเองให้จำศัพท์คำนั้น ให้ focus สมาธิเหมือนตรึงหมุดปักศัพท์ไว้ในสมอง ได้ย้ำ 2 – 3 ครั้งแบบนี้ก็จะลืมยาก

และกิจกรรมที่ผมเคยเสนอเพื่อจำศัพท์ให้ได้ด้วยวิธีนี้ คือ dictionarying


Dictionarying : = การไล่ดูศัพท์ในดิกชันนารีเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือคำศัพท์ของตนเอง

ผมเคยเขียนแนะนำทำนองนี้ไว้ 3 ครั้งแล้ว ที่ 3 ลิงค์นี้ครับ

[3] 'เกม 'dictionarying: - - สนุกและท้าทาย !
[407] 1,000 คำศัพท์ไทยที่ใช้บ่อย (พร้อมคำแปล)
3 พันคำ ศัพท์ไทยเป็นอังกฤษ ที่น่ารู้

และวันนี้ผมขอแนะนำอีก 1 ครั้ง เชิญคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

Dictionarying Thai to English

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[81]เรียนแกรมมาร์ให้สนุกกับ Grammar Girl & BBC

สวัสดีครับ
สำหรับคนทั่วไป ไวยากรณ์หรือ Grammar ไม่ใช่ของสนุกนัก แต่ก็มีบางคนน่ารักมาก พยายามทำให้มันเป็นของสนุก

ที่เว็บนี้:
http://grammar.quickanddirtytips.com/
http://grammar.quickanddirtytips.com/EpisodeList.aspx

ท่านสามารถอ่าน text และฟังไฟล์ mp3 คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของแกรมมาร์ ซึ่งมีหัวข้อ General grammar, word choice, style, punctuation, abbreviation, news, the business of writing, humor ถ้าชอบใจจะดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ก็ทำได้ตามอัธยาศัย

สำหรับท่านที่ต้องการปรับปรุงข้อเขียนของตนเอง คำอธิบาย และ Tip ต่าง ๆ ที่เว็บนี้ให้ไว้จะช่วยเราได้มากทีเดียว เพราะเขาอธิบายด้วยสำนวนที่สบาย ๆ และเข้าใจง่าย ไม่ใช่สำนวนภาษาแบบ “ตำราวิชาการ” ที่เราพบเห็นโดยทั่วไป และสำหรับพวกเราที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษ การอ่าน Text ที่เว็บนี้ก็ช่วยให้เราฝึก reading, การฟัง mp3 ก็ช่วยให้เราฝึก listening ไปพร้อม ๆ กัน ถ้าฟังครั้งเดียวรู้เรื่องไม่หมดก็ฟังหลาย ๆ ครั้ง หรืออ่าน Text ประกอบการฟังก็ทำได้


มีอีก 3 เว็บที่ขอแนะนำเกี่ยวกับการเรียนแกรมมาร์ที่ไม่น่าเบื่อ และดีมาก ๆ เช่นกัน
1. BBC Learning English - สามารถฟัง และดาวน์โหลดได้ทั้ง mp3 และ ไฟล์ pdf
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/

2. [217] หนังสือแกรมมาร์ที่อ่านเหมือนหนังสือโจ๊ก

3. Doctor Grammar
http://www.drgrammar.org/faqs/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[80]free library ที่คลิกทุกคำศัพท์-คำแปลปรากฏทันที

สวัสดีครับ
ถ้าท่านชอบอ่านหนังสือ ท่านต้องชอบเว็บนี้
http://www.thefreelibrary.com/
มีบทความและหนังสือมากกว่า 3 ล้าน 4 แสนเรื่องอยู่ที่เว็บนี้ ที่ท่านสามารถหาทุกเรื่องราวที่ท่านต้องการอ่าน

ลอง Search ดูสักพักก็จะเห็นได้เลยว่า database ของเว็บนี้ใหญ่โตเพียงใด ลองพิมพ์คำใกล้ ๆ ตัวในช่อง Search ดูก็ได้ครับ เช่น คำว่า Thailand Thai Bangkok chiang mai เป็นต้น

และที่สำคัญ คำทุกคำในเว็บนี้ เมื่อ double click จะปรากฏคำแปลขึ้นมาในหน้าต่างใหม่ โดยคำแปลนี้มีปุ่มลำโพงให้คลิกฟังเสียงอ่านด้วยทุกคำ

ท่านที่ต้องการทั้งความรู้มากมายสารพัดเรื่อง ทักษะการอ่าน การเรียนรู้คำศัพท์ นี่คือเว็บของท่านครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[79]ชมวีดิโอYouTube English ONET รวม 187 ตอนที่นี่

เพิ่มเติม:
ท่านผู้อ่านแนะนำลิงค์เกี่ยวกับ ONET เพิ่มเติมมาให้ ขอบคุณมากครับ
http://www.youtube.com/user/ormschool

* * * * *
สวัสดีครับ
เชิญชม วีดิโอ YouTube English ONET รวม 187 ตอน ซึ่งรวมลิงค์อยู่ข้างล่างนี้

วีดิโอชุดนี้ผมคิดว่า นอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ต้องการฟิตภาษาอังกฤษทุกท่าน และเมื่อท่านชมแล้วต้องการดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอตอนใดเก็บไว้ก็ทำได้ครับ

เชิญอ่านคำแนะนำการดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ครับ: [254] ดาวน์โหลด video มาดู.. ด้วยวิธีง่าย ๆ

วีดิโอมีทั้งหมด 187 ตอน ผมนำเอามา 2 แหล่ง คือ
1. http://www.ormschool.com/ormschool08/ormclassroom/eng_onet.php
2.เว็บ YouTube: ภาษาอังกฤษ ONET

เชิญท่านคลิกเลือกชมได้ตามอัธยาศัยครับ
[ที่จอวีดิโอของ YouTube นั้น, ให้ท่านคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมมุมล่างขวาสุด ก็จะได้ชมวีดิโอเต็มจอ, และถ้าจะกลับไปเป็นจอเล็กตามปกติก็ให้กด Esc-Escape]

ลิงค์ใหม่:    http://dictionary121.blogspot.com/ 

พิพัฒน์
GmTriple@gmail.com

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[78] เรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะกับ Google

สวัสดีครับ
ผมเคยเขียนวิธีค้นให้พบเว็บสอนภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ จาก Google และ Yahoo Search ที่นี่ [418] วิธิค้นให้พบเว็บสอนภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ
ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถหาทุกเรื่องที่ท่านต้องการรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษจาก Search นี้ key word ที่ใช้ในการค้นคือ ESL หรือ English as a Second Language

ปัญหาที่ผมหนักใจอย่างหนึ่งในการหาเว็บพวกนี้มาแนะนำก็คือ มันมีเยอะแยะไปหมดครับ ดี ๆ ทั้งนั้นเลย จนไม่รู้จะเอาเว็บไหนมาแนะนำดี อย่างไรก็ตาม ก็ต้องตัดใจเลือกมา ท่านสามารถคลิกดูได้ที่ สารบัญ แยกประเภทหัวข้อ.

วันนี้ผมลองเข้าไปใน Google Search อีกที และลองหาเว็บที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้ง โดยเลือกที่มี key word คือ grammar listening vocabulary reading conversation writing games อยู่ใน Title ของหน้าที่ค้นหา

ท่านอาจจะตั้งหน้านี้เป็น favorite หรือ Homepage ของท่านก็ได้ครับ
รวมลิงค์ Grammar 1
รวมลิงค์ Grammar 2
รวมลิงค์ Grammar 3

รวมลิงค์ Listening 1
รวมลิงค์ Listening 2

รวมลิงค์ Vocabulary 1
รวมลิงค์ Vocabulary 2

รวมลิงค์ Reading 1
รวมลิงค์ Reading 2

รวมลิงค์ Conversation 1
รวมลิงค์ Conversation 2

รวมลิงค์ Writing 1
รวมลิงค์ Writing 2

รวมลิงค์ Games 1
รวมลิงค์ Games 2

เพิ่มเติมอีก 1 ชุด
Grammar and Vocabulary
Idioms and Slang
Listening and Speaking
Reading and Writing
Tests and Quizzes

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[77] แนะนำเว็บดีประเภท ‘How To’

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำเว็บประเภท How To ที่แนะนำการทำให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรได้รับ ทั้งความสุขในจิตใจ และการทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Comment ของผมที่มีต่อเว็บหรือหนังสือประเภท How To (ถ้าเนื้อหาดี) ก็คือ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ครับ คำแนะนำหลายอย่างก็เป็นไปตามหลักจิตวิทยาของฝรั่งเขา ซึ่งโดยพื้นฐานก็สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาของเรา แต่ข้อที่อาจดีกว่าก็คือ วิธีการอธิบายหรือนำเสนอเนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำทางใจเพื่อให้ชีวิต ‘happy’ นั้น แม้ผมจะแน่ใจว่าคำแนะนำบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตคนเรา happy ตามที่เขาโฆษณาไว้นั้น ผิวเผินมากเมื่อเทียบกับคำสอนของหลวงพ่อชาพระป่าที่ไม่มีดีกรี แต่ถ้าท่านมีเวลาผมก็ยังอยากจะแนะนำเว็บพวกนี้อยู่นั่นเอง เพราะว่าหลายเรื่องอาจจะดลใจท่านมากกว่าคำสอนของพระบ้านเรา เรื่องอย่างนี้บางทีก็ ‘ลางเนื้อชอบลางยา’ ครับ


เมื่อท่านเข้าไปในเว็บนี้แล้ว http://ririanproject.com/
มีวิธีหาเรื่องอ่านหลายวิธีดังนี้
[1]. ที่คอลัมน์ขวามือใต้หัวข้อ Categories มีหัวข้อย่อยให้เลือก
Health & Fitness
Money & Finance
Motivation
Productivity
Psychology
Self Improvement
Weekly Digest

[2]. ที่คอลัมน์ขวามือถัดลงไปมี Recent Posts หรือบทความที่เพิ่งนำลงไม่นานมานี้ (บทความนี้ก็คือบทความที่อยู่ในคอลัมน์กลางหน้านั่นเอง)

[3]. ที่คอลัมน์ขวามือตอนบน ๆ มีช่องให้พิมพ์คำเพื่อ Search เรื่องที่ต้องการอ่าน

[4]. คลิกที่ archives/ ซึ่งอยู่แถบบนของหน้า เพื่ออ่านบทความที่นำลงในเว็บนี้จากใหม่สุดย้อนไปเก่าสุด

[5]. สุดท้าย คลิกที่คอลัมน์ขวามือตอนล่างสุดของหน้า ใต้หัวข้อ Blogroll มีหลายอย่างน่าสนใจให้อ่าน

คลิกที่ about/ ซึ่งอยู่ตอนบนสุดของหน้า เพื่ออ่านข้อมูลเก่ยวกับผู้ที่รวบรวมบทความมาลงในเว็บนี้

เว็บนี้ ผมนำมาจากการแนะนำของคุณ TONY WALTHAM คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ Bangkok Post อีกต่อหนึ่งครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[76] ดูวีดิโอ เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บไทย ihere.tv

สวัสดีครับ
ที่เว็บ ihere.tv มีรายการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจคือ Good English with Momay
ไปที่ลิงค์นี้ครับ:
http://www.ihere.tv/test/TVtitel1.php?program=Good_English

เป็นรายการภาษาอังกฤษเบา ๆ ที่น่าชมทีเดียวครับ

ที่น่าดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์วีดีโอเก็บไว้ดูได้ด้วยวิธีการคลิกขวาตรงคำว่า Download file และเลือกคำว่า Save Target As...

รายการเรียนภาษาอังกฤษทางทีวีที่เคยแนะนำไปแล้ว:
[189] 3 รายการ TV สอนอังกฤษ ที่ชมได้จากเว็บ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[75] ต้องการ Test ว่ารู้ศัพท์มากเพียงใด -มาที่นี่

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ http://www.wordsandtools.com/vocdemo/gzram3.html
เปิดโอกาสให้ท่าน Test ตัวองว่ารู้ศัพท์มากขนาดไหน

ท่านสามารถคลิกเลือก Elementary, Intermediate หรือ Advanced หรือเลือก Context ได้ตามต้องการ

ถ้าเกรงว่าจะเล่นไม่จบ ก็ Save โจทย์ไว้ก่อนก็ได้
และถ้าต้องการดูเฉลย ก็ให้คลิก Ready และ Save เฉลย เก็บไว้

ทุกครั้งที่คลิก New จะได้ Test ชุดใหม่

เรื่อง Vocab มีให้ซ้อมมืออีกเยอะครับที่นี่:

http://elc.polyu.edu.hk/cill/vocabula.htm

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[74]วีดิโอการ์ตูนภ.อังกฤษเด็กอนุบาล (ผู้ใหญ่ดูได้)

15 พย. 52:
เว็บ: http://www.storyplace.org/storyplace.asp
[1]ระดับ Pre-school วีดิโออยู่ในคอลัมน์แรก(On-line Story) คลิก
[2] ระดับ Elementary วีดิโออยู่ในคอลัมน์แรก(Topsy-Turvy Tale)คลิก
* * * * *

สวัสดีครับ
วีดิโอการ์ตูนภาษาอังกฤษข้างล่างนี้ เขาทำให้เด็กอนุบาลดู ผมเองอายุพอจะเป็นลุงของเด็กอนุบาลได้แล้ว เข้าไปดูแล้วยังสนุกเลยครับ ท่านเองถ้าไม่มีธุระร้อนรีบไปไหน ก็เข้าไปดูด้วยกันหน่อยซีครับ (ถ้าเน็ตช้า-คงต้องใจเย็นรอหน่อย)
five little babies
five crocodiles
find the baby*
color the rainbow
bananas for lunch
morris' special day
when will daddy
6 little teddy bears
dinos rock
the all star band*
baby gorilla*
count bananas *
clyde's smile
pick a pet*
I will not take bath
it's bath time*
story of shapes
I spy shapes*
golden ball
barnyard chorus
the perfect pet
the yellow gorilla

ถ้าต้องการดูเพิ่มก็ไปที่นี่ครับ
http://www.agendaweb.org/listening/all_levels1.html
Homepage: http://www.agendaweb.org/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[73] เกมภาษาอังกฤษสำหรับครูใช้สอนในห้องเรียน

สวัสดีครับ
ที่ ยินดี.คอม เขามีลิงค์ "เกมภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับครูไทยสามารถนำเอาใช้สอนในห้องเรียน" http://www.yindii.com/teachers/games.htm
คิดว่าคุณครูอาจจะเอาไปใช้เล่นประกอบการสอนในชั้นเรียนได้

แต่ถ้าเป็นเกมภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่แนะนำโดยเว็บฝรั่ง มีมากมายครับ ลองเลือกดูจาก 2 ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
(1) http://www.teachenglishinasia.net/tefl-tesl-games-and-activities-directory
(2) http://iteslj.org/c/games.html

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[72]อ่าน ‘Time สำหรับผู้ใหญ่’ และ ‘Time สำหรับเด็ก’

สวัสดีครับ
นิตยสาร Time http://www.time.com/time/ มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก และดังมานานแล้วด้วย

เนื้อหานอกจากเป็นข่าวในประเทศสหรัฐฯแล้ว ยังมีข่าวโลก ข่าวธุรกิจ และที่น่าสนใจยังมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สุขภาพและวิทยาศาสตร์ และมี Search ให้ค้นด้วย

พูดถึงความยากของภาษาอังกฤษ ถ้าให้ผมตัดสินก็ต้องบอกว่า ก็ยากเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินไป ท่านที่ไม่มีความหนักใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post หรือ The Nation ก็สามารถอ่าน นิตยสาร Time ได้ ท่านที่เตรียมตัวสอบ TOEFL สามารถเอาการอ่าน Time เป็นเครื่องวัดได้เลย ถ้าท่านพออ่าน Time ไหว ก็น่าจะทำ TOEFL ได้

แต่ถ้าท่านรู้สึกว่า Time ยากเกินไป ก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้ท่านอ่านครับ คือ Time For Kids นิตยสาร Time สำหรับเด็ก http://www.timeforkids.com/TFK/kids

บรรณาธิการ เขาแจ้งไว้ว่า
"TIME For Kids is a weekly classroom news magazine that motivates kids to read! Issues cover a wide range of real-world topics kids love to learn about - and it's the best nonfiction text you'll find!
A powerful teaching tool, TIME For Kids builds reading and writing skills and is easily integrated across your curriculum, including social studies, science and math."

เป็นเรื่องที่น่าท้าทายอยู่พอสมควรนะครับว่า ถ้าขณะนี้เรายังอ่าน Time ไม่รู้เรื่อง แล้วเราก็ตั้งใจกับตัวเองว่า ในอีก ....ปีข้างหน้านี้ เราจะอ่าน Time For Kids ให้รู้เรื่องให้ได้, และหลังจากนั้นอีก... ปี เราจะอ่านนิตยสาร Time สำหรับผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องให้ได้อีกเช่นกัน

สำหรับท่านที่ติดศัพท์ในระดับนี้ ผมขอแนะนำให้ท่านลงโปรแกรมดิกชันนารี WordWeb ไว้ในเครื่องคอมฯของท่าน คลิกดาวน์โหลด

เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ในเครื่องคอมฯเรียบร้อยแล้ว เวลาจะเปิดดูศัพท์ ท่านเพียงแต่เปิดโปรแกรมขึ้นมา วางเมาส์บนศัพท์คำนั้น-คลิกขวา-พร้อมกับกด control ก็จะมีหน้าต่างคำแปลปรากฏขึ้นมาทันที

เชื่อว่าทุกท่านที่พยายามก็จะทำได้ครับ

เว็บศึกษาเพิ่มเติม: เว็บศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว CBS 5 และ CNN
http://www.literacynet.org/cnnsf/ และ เว็บที่คล้ายกัน

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[71] อ่านคติพจน์-คำคม ของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

สวัสดีครับ
เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมชอบอ่านหนังสือประเภทคติพจน์-คำคมที่เขารวบรวมจากข้อเขียนหรือคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ความรู้สึกตอนนั้นก็คือ คำพูดของท่านเหล่านี้ต้องเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิต ได้อ่านและจดจำไว้ก็เป็นเรื่องดี

แต่เมื่อโตขึ้นผมจึงได้รู้ว่า คนที่มีชื่อเสียงนั้นก็มีทั้งคนดีและคนชั่ว คนฉลาดและคนโง่ (โง่แต่นึกว่าตัวเองฉลาดหรือคนอื่นนึกว่าเขาฉลาด) คนจิตปกติและคนจิตไม่สมประกอบ คำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงมีทั้งคำพูดดี ๆ, คำพูดชั่ว ๆ, คำพูดฉลาด ๆ, คำพูดโง่ ๆ, คำพูดของปราชญ์ และคำพูดของคนวิกลจริต ปนเปกันไป การอ่านคำพูดของบุคคลเหล่านี้จึงต้องตั้งสติมากกว่าอ่านหนังสือการ์ตูน

ในยุคอินเตอร์เน็ตนี้ มีเว็บไซต์ประเภท Quotation มากมาย ที่รวบรวมไว้มากที่สุดก็น่าจะเป็น 2 ที่นี้
จาก directory ของ Google: Quotations
จาก directory ของ Yahoo: Quotations

ในทั้งสอง directory ข้างบน เท่าที่สังเกตดูจะเป็นคำพูดของฝรั่งมากกว่าของคนทางเอเชียหรือโลกตะวันออก ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้ามีเวลาท่านลองอ่านดูก็ดีเหมือนกันนะครับ

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

[70] ที่นี่... มีมากมายให้ท่านฝึก Reading Skill

สวัสดีครับ
เกจิอาจารย์ท่านสอนว่า จะฝึกภาษาอังกฤษต้องฝึกให้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ อ่าน – ฟัง - พูด – เขียน

แต่เมื่อดูโดยทั่ว ๆ ไป 2 อย่างแรก คือ อ่านกับฟัง ฝึกได้สะดวกกว่า พูดกับเขียน เพราะอ่านกับฟังไม่ต้องอาศัย partner ที่เป็นคน ไม่ต้องง้อให้ใครมาพูดกับเรา ไม่ต้องง้อให้คนมาอ่านสิ่งที่เราเขียน อยู่คนเดียว อ่านหนังสือ, ฟังเว็บ, ฟัง CD, ฟัง TV สบายมาก

และถ้าอ่านทุกวัน – ฟังทุกวัน พอถึงเวลาที่ต้องพูดให้คนอื่นฟัง – และเขียนให้คนอื่นอ่าน ก็จะมี Basic ที่ดีที่ได้จากการอ่านและการฟังนี่แหละเอาไปใช้ในการพูดและเขียน

ลิงค์ข้างล่างนี้มีเรื่องมากมายให้ท่านเลือกอ่าน ทั้งยาก – ง่าย; ยาว – สั้น; หนัก – เบา ฯลฯ ให้ท่านเลือกได้ตามความพอใจ ถ้าชอบใจลิงค์ไหนก็ทำ Favorite ไว้เลย เชิญคลิกได้เลยครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[69]ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษกว่า 300 เล่ม

สวัสดีครับ
ผมดาวน์โหลดหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษจากเว็บนี้ ได้กว่า 300 เล่ม
http://www.buddhistinformation.com/books.htm
19 กย 53: ตอนนี้เว็บนี้ตายแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับ เพราะหนังสือของเว็บนี้ผมดาวน์โหลดไว้หมดแล้ว

บางเล่มแปลจากธรรมะภาษาไทย ที่พบก็มี ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Buddhadasa), หลวงพ่อชา (Chah), พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (Payutto), หลวงตามหาบัว (Boowa), อาจารย์ลี (Lee), หลวงปู่เทสก์ (Ajaan Thate), แม่ชี ก. เขาสวนหลวง (Upasika Kee Nanayon) และอาจจะมีท่านอื่น ๆ อีก ส่วนที่เป็นธรรมะของพระภิกษุและผู้รู้ต่างชาติก็มีมากมายทีเดียวครับ

ผมทำเป็นไฟล์ zip จำนวน 6 ไฟล์ ๆ ละประมาณ 4– 6 MB ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่าน online หรือ print เพื่อเย็บเป็นเล่มก็ได้

เชิญคลิกเพื่อดาวน์โหลด: file1----file2----file3----file4----file5----file6----คลิกอ่านคำแนะนำ

เรื่องธรรมะนี่เป็นของแปลกนะครับ บางทีเรื่องเดียวกันนี่แหละ ถ้าสอนโดยพระภิกษุ ก. เรารู้สึกซาบซึ้งมาก และถ้าสอนโดยพระภิกษุ ข.เรารู้สึกเฉย ๆ ส่วนเรื่องภาษาก็เช่นเดียวกัน ท่านเคยได้ยินไหมครับ ฝรั่งบางคนลงทุนเรียนภาษาลาตินหรือกรีกเพื่อจะได้อ่านไบเบิ้ลที่เป็นต้นฉบับ อาจารย์พุทธทาสเคยแนะนำหลวงพ่อปัญญาให้ศึกษาภาษาบาลีเพื่อจะได้เข้าใจพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีได้ลึกซึ้ง ฉะนั้น ท่านคงไม่หาว่าผมดัดจริตนะครับถ้าผมจะบอกว่า บางทีผมอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ซาบซึ้งมากว่าที่เป็นภาษาไทย ... บางครั้งเท่านั้นครับ ไม่ใช่ทุกครั้ง

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ผมก็ขอชวนท่านอ่านธรรมะภาษาอังกฤษในไฟล์ข้างบน ธรรมะเป็นสิ่งงดงามเสมอครับ ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใด ๆ ก็ตาม

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[68] ศึกษา pattern พื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษให้คนฟังรู้เรื่อง หรืออ่านภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจ ผมเห็นด้วยครับว่าไม่ต้องไปเน้นแกรมมาร์ให้มันมากนัก มัวพะวงอยู่กับแกรมมาร์ก็ไปไม่ถึงไหนซักที

แต่ท่านเชื่อผมอย่างหนึ่งเถอะครับ ถ้าไม่รู้แกรมมาร์เอาซะเลยก็ไปไม่ถึงไหนเช่นกัน เพราะฉะนั้นแกรมมาร์ต้องรู้บ้าง

ไอ้ที่ว่าต้องรู้บ้างนี่ ต้องรู้ขนาดไหน? ก็รู้เพียงแค่เมื่อฟังเขาพูด ก็เข้าใจว่าอะไรมันเป็น ประธาน - กริยา – กรรม – ส่วนขยาย และเมื่อถึงคราวต้องพูด ก็จะได้เอาประธาน - กริยา – กรรม – ส่วนขยายพวกนี้แหละครับ มาเรียงต่อกันและพูดออกไปได้

ถ้าเรามีโอกาสพูดคุยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ เราจะพูดได้-ใช้เป็นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมานั่งนึกให้เสียเวลาว่าอะไรเป็นประธาน - กริยา – กรรม – ส่วนขยาย แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องหาเวทีซ้อมไปพลาง ๆ ก่อน และวันนี้ผมมีเว็บมาให้ท่าน 3 – 4 เว็บเพื่อฝึกซ้อมครับ

เว็บที่ 1: ปูพื้นฐานก่อน คลิก [11] เว็บสำหรับท่านที่ต้องการเรียนตั้งแต่ บทที่ 1. เป็นเว็บภาษาไทยที่อธิบายลักษณะของคำในภาษาอังกฤษ อ่านง่ายครับ นี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อน เป็นบันไดขั้นแรกครับ

เว็บที่ 2: คือ English Sentence Machine
ที่นี่ครับ http://www.manythings.org/sm/ เมื่อเข้าไปแล้ว
1. คลิกลูกศรที่ด้านล่างเพื่อ Start
2.
ท่านจะเห็นว่าในหน้านั้นมี 3 คอลัมน์,- ให้ท่านดูที่คอลัมน์ซ้าย จะเห็นประโยคตัวอย่างที่เขาแสดงไว้, อ่านให้เข้าใจ และสังเกต pattern ของประโยค ว่า pattern นี้ เรียงลำดับประธาน – กริยา – กรรม – ส่วนขยาย แบบไหน ? คำที่ใช้เป็นคำอะไร เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำ adjective, adverb, preposition, conjunction ซึ่งได้ศึกษาจากเว็บที่ 1 ที่ผมแนะนำข้างต้น
3. คลิกที่ Get Random Words ซึ่งอยู่ที่บรรทัดล่างของคอลัมน์กลาง, ทุกครั้งที่คลิกจะพบว่า ประโยคในคอลัมน์ซ้ายมือจะมีการเปลี่ยนคำ แต่ pattern ของประโยคจะเรียงเหมือนเดิม ให้คลิกศึกษาประโยคใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับ pattern นี้
4. คลิกที่ Get a Random Pattern ซึ่งอยู่ที่บรรทัดล่างของคอลัมน์ซ้าย ท่านจะพบว่า pattern ของประโยคที่โชว์จะเปลี่ยนไป ให้ศึกษา pattern ใหม่นี้ ตามข้อ 2 คือ เขาเรียงลำดับประธาน – กรอยา – กรรม – ส่วนขยาย แบบไหน ? คำที่ใช้เป็นคำอะไร ?
5. ทำตามข้อ 3 อีก คือ คลิกที่ Get Random Words ซึ่งอยู่ที่บรรทัดล่างของคอลัมน์กลาง เพื่อศึกษาประโยคใหม่ ๆ ใน pattern ใหม่นี้

ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้ท่านคุ้นเคยกับ pattern ต่าง ๆ ของประโยคภาษาอังกฤษ รู้จักการวางตำแหน่งของประธาน - กริยา – กรรม – ส่วนขยาย และรู้จักชนิดของคำว่าเป็น คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำ adjective, adverb, preposition, หรือ conjunction

ฝึกอย่างนี้เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีมาก ในการทำความเข้าใจประโยคที่ยาวกว่านี้ – ยากกว่านี้ – ยุ่งกว่านี้ ค่อย ๆ เดินไปอย่างนี้แหละครับ ไม่ปวดหัว และพื้นฐานก็จะแน่น

ผมขอแนะนำอย่างรุนแรงอีก 1 อย่าง คือ ขณะที่อ่านนั้น อย่าอ่านในใจครับ ควรอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน ก็จะได้ฝึกทั้ง reading – speaking – grammar – vocabulary พร้อมกันไปเลย ยิงปืนนัดเดียวได้นก 4 ตัว, ตัวโต ๆ ทั้งนั้นเลยครับ

เว็บที่ 3:
คือ Fun with Randomly-Generated Sentences มีให้ฝึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 pattern พื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ และเรื่อง Tense กับเรื่องอื่น ๆ
http://www.manythings.org/rs/

แถม:
[1] อ่านเนื้อเรื่อง – ทำแบบฝึกหัด – ดูเฉลย
http://depts.gallaudet.edu/englishworks/exercises/main/reading.html

[2] English Works! Index
http://depts.gallaudet.edu/englishworks/tablecontent.html

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 501 - 600

[600][165]รวมกว่า 6,500 เว็บที่ นศ.ทั่วโลกส่งเข้าประกวด
[599][164] อ่านประวัติคนดังของไทย ที่อยู่ใน วิกิพีเดีย
[598][163] แนะนำหนังสือ ‘รวมเรื่องเยาว์... เล่าสู่กัน’
[597][162]เว็บเรียนภาษาอังกฤษจาก Australia–น่ารักมาก
[596][161] ดู TV เมืองไทย – และ TV ทั่วโลก ผ่านเน็ต
[595][160] คิดดี-รู้สึกดี-พูดดี-ทำดี-มีชีวิตที่ดี
[954] เว็บที่พิมพ์คำให้สะกดออกมาเป็นภาพ
[593][158] ฝึกทำข้อสอบ Error Identification 950 ข้อ
[592][157]ชมวีดิโอแนะการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
[591][156] สนุกกับ Bored.com และ Thinks.com

* * * * *
[590][155]พูด Hello,Thanks,Goodbye,I love you ภาษาต่างๆ
[589] อ่าน 15 บทความเกี่ยวกับวันสงกรานต์
[588][153] ฝึก writing, reading, listening กับ eslfast.com
[587]eng4nurses.com –เรียนได้ทุกคนแม้ไม่ใช่พยาบาล
[586][151] วีดิโอประวัติหลวงพ่อชา เล่าโดยท่านชยฺสาโร
[585][150] list คำศัพท์แยกตามจำนวนตัวอักษร
[584][149] วิธีทำตัววิ่งไว้ใช้เอง
[583][148] ชมภาพพุทธสถานที่อินเดีย, อินโดนีเซีย, พม่า
[582][147] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บเครือ Bangkok Post
[581][146] เรียนภาษาอังกฤษกับ Langhub.com

* * * * *
[580][145]Clip art สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภาษาอังกฤษ
[579][144] ทบทวนศัพท์เก่า- เพิ่มศัพท์ใหม่ กับ Anagram
[578] ปรารถนาให้ทุกท่านมีกำลังใจในชีวิต
[577][142]บทความภ.อังกฤษที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ 'สมเด็จโต'
[576][141] แจกไฟล์ดิกอังกฤษ-ไทย 1 เล่ม (ศัพท์ 28,000 คำ...
[575][140] ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ฟรี!
[574][139] ฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียน กับ Longman Dictionary
[573][138]หาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
[572] เว็บที่ผมชอบ – ใช้บ่อย
[571][136] ศัพท์-วลี ที่ใช้พูด-เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ

* * * * * *

[570][135]ทำ Test-เล่น Game(ทวนศัพท์เก่า-เพิ่มศัพท์ใหม่)
[569][134]ใช้ดิก Babylon.com(+ดิก Loy มีประโยคตัวอย่าง)
[568][133]รวม ‘คำกริยา’ ภาษาไทย เทียบ ‘verb’ ภาษาอังกฤษ
[567][132] เว็บศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
[566] คำย่อที่ใช้ใน Email และ SMS
[565][130] ภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเรียน
[564][129]ดิกอังกฤษ–อังกฤษ Encarta ที่มาพร้อมกับ WORD
[563][128] เชิญศึกษา (+ดาวน์โหลด) 1000 ประโยคสนทนา
[562][127] vocabulary-collocation-phrasal verb-idiom
[561][126] เชิญดาวน์โหลดภาพศัพท์กว่า 1000 ภาพ

* * * * * *
[560][125] จะสื่อสารให้ตรงใจ ต้องใช้ Action Verbs
[559][124] เชิญทำ crossword ไว้เล่นเอง –ง่ายมาก!
[558][123] ชวนเที่ยวชม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
[557][122]เว็บสุดดี manythings.org(เนื้อหาดี,เยอะ,ง่าย,สนุก)
[556][121] การออกเสียงสระภาษาอังกฤษ (a e i o u y le)
[555] เกมจับคู่ ทดสอบความจำ และ hearing skill
[554][119]เชิญดาวน์โหลดศัพท์พื้นฐาน 5000 คำพร้อมคำแปล
[553][118]ดาวน์โหลดวีดิโอ Fun TOEIC Listening Practice
[552][117]เล่นเกมภาษา+ฟิตภาษา ถ้าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์
[551][116] วีดิโอ วิชาภาษาอังกฤษ ใครหัวเราะจะโดนตี

* * * * *
[550][115]ฟัง – พูดตาม – ตอบ 75 คำถามสั้น ๆ กับYouTube
[549][114]วิธีทำ Blog และตั้งกลุ่ม writing เฉพาะเพื่อน
[548][113] เทคนิคการอ่านจับประเด็น
[547][112]ดาวน์โหลด 365 ภาพศัพท์เพื่อการศึกษาภ.อังกฤษ
[546][111] ต้องเลือกอ่าน - เลือกฟัง เรื่องที่ท่านชอบ
[545][110]อ่านข่าว+ ชมวีดิโอข่าว (Bangkok Post+Nation)
[544][109]เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะท่านอาจารย์พุทธทาส
[543][108] เรียนภาษาอังกฤษไม่ต่างจากวิ่งมินิมาราธอน
[542][107] [] เรียน Grammar กับ BBC
[541][106] ฟังบทสนทนา (อังกฤษ + ไทย) สั้น ๆ 353 เรื่อง

* * * * *
[540][105] 'คลังศัพท์' พร้อม' คำแปลภาษาไทย' สำหรับทุกคน
[539] ศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ พร้อมคำแปล
[538][103] ฝึกแปล 'พระพุทธเจ้าของฉัน' เป็นภาษาอังกฤษ
[537][102] หัดเรียงคำเป็นประโยค
[536][101] "แปลตรงตัว" อาจจะไม่ถูก แต่ก็อย่าไปกลัวมัน!...
[535][100] เรียนภาษาอังกฤษกับ bkkonline.com
[534][99] เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะหลวงพ่อชา
[533][98]ดาวน์โหลดเรื่องสั้น พร้อมแปลคำศัพท์ 100 เรื่อง...
[532][97] รวมภาพศัพท์พระพุทธรูป 56 ปาง
[531][96] ดาวน์โหลดศัพท์ OXFORD 3000 คำพร้อมคำแปล

* * * * *
[530][95]ตัวช่วยแปลคำศัพท์ทั้งหน้า(ต่อเน็ต &ไม่ต่อเน็ต)
[529][94] ภาพวัดพุทธในประเทศต่าง ๆ
[528][93] แกรมมาร์ที่มักผิดบ่อย
[527][92] ดาวน์โหลดวีดิโอ Bangkok-‘City of Culture’
[526][91] เชิญดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี !
[525][90] ดาวน์โหลด mp3 เป็นร้อย ๆ วิชาจากมหา’ลัยชื่อดัง
[524][89] แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่อ้างอิงได้จาก Internet
[523][88] เก่งภาษาอังกฤษกับการอ่านเรื่องเบา ๆ
[522][87]ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษ ม.รามฯ 19 วิชา ฟรี
[521][86]ดาวน์โหลดหนังสือ 'ศัพท์ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย'

* * * * * * * * * *
[520][85]ดาวน์โหลด Verb 2209 คำ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย
[519][84] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บที่สอนภาษาไทยให้ฝรั่ง
[518][83]ดิก online ที่แปลศัพท์ได้ทีละหลาย ๆคำ(Th-En-Th...
[517][82]ดูศัพท์–จำศัพท์–พูดได้ไม่ติดศัพท์ (dictionarying)
[516][81]เรียนแกรมมาร์ให้สนุกกับ Grammar Girl & BBC
[515][80]free library ที่คลิกทุกคำศัพท์-คำแปลปรากฏทันที
[514][79]ชมวีดิโอYouTube English ONET รวม 187 ตอนที่นี่
[513][78] เรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะกับ Google
[512][77] แนะนำเว็บดีประเภท ‘How To’
[511] ดูวีดิโอ เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บไทย ihere.tv

* * * * * * * * *
[510][75] ต้องการ Test ว่ารู้ศัพท์มากเพียงใด -มาที่นี่
[509][74]วีดิโอการ์ตูนภ.อังกฤษเด็กอนุบาล (ผู้ใหญ่ดูได้)
[508][73] เกมภาษาอังกฤษสำหรับครูใช้สอนในห้องเรียน
[507][72]อ่าน ‘Time สำหรับผู้ใหญ่’ และ ‘Time สำหรับเด็ก’
[506]อ่านคติพจน์-คำคมของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
[505] ที่นี่... มีมากมายให้ท่านฝึก Reading Skill
[504]ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษกว่า 300 เล่ม
[503]ศึกษา pattern พื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ
[502] รวมทุก 'เว็บพระไตรปิฎก' มาไว้ที่นี่
[501]ชมวีดิโอบรรยายวิชาภ.อังกฤษ ชั้นประถม - มัธยม

[67] รวมทุก 'เว็บพระไตรปิฎก' มาไว้ที่นี่

พระไตรปิฎกฉบับ มหามกุฎราชวิยาลัย 91 เล่ม
http://www.zone-it.com/61846
ดาวน์โหลดอีกชุดหนึ่ง
ส่วนแรก 95.37 MB http://tinyurl.com/yzsd59e
ส่วนที่สอง 83.97 MB http://tinyurl.com/yh9hva3

พระไตรปิฎกภาษาไทย 45 เล่ม เป็นไฟล์ WORD
บีบด้วย WinRar:
คลิก: http://www.4shared.com/file/125354537/a117f28b/Tripidok.html?s=1
บีบด้วย Zip:
- http://www.4shared.com/file/125354506/fd3d91de/Tripidok.html?s=1
- http://www.mediafire.com/file/dwm84w7cn1f78m4/Thai%20Tipitaka.zip
*****

สวัสดีครับ
ถ้าพรุ่งนี้ผมต้องตาย ผมจะมีความกลัวมาก ๆ อยู่ 2 อย่าง
อย่างที่ 1: ผมกลัวว่าผมจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีก
อย่างที่ 2: ถ้าโชคดีได้เกิดเป็นคนอีกครั้ง ผมกลัวว่าจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนา หรือถึงได้พบก็อาจจะจำหน้ากันไม่ได้

ผมคิดว่าการอ่านพระพุทธพจน์ที่อยู่ในพระไตรปิฎก น่าจะเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งให้ชาติหน้าได้เกิดมาอีกและอยู่ใกล้ ๆ พระพุทธศาสนา และจำหน้าพระพุทธศาสนาได้

ผมรวบรวมพระไตรปิฎกจากเว็บต่าง ๆ ที่สามารถอ่าน online หรือดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าน offline ก็ได้ ถ้าท่านสนใจ คลิก.. พระไตรปิฎกภาษาไทย หลายฉบับ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[66] ชมวีดิโอ บรรยายวิชาภ.อังกฤษ ชั้นประถม - มัธยม

สวัสดีครับ
ท่านที่ต้องการชม วีดิโอเทปบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถม 1-6 และมัธยม 1-6 จากเว็บมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำอย่างนี้ครับ
1. ไปที่เว็บ http://www.dlf.ac.th/
2. พิมพ์คำว่า ภาษาอังกฤษ ในช่อง ค้นหา แล้วคลิก Search! ก็จะมีลิงค์วีดิโอชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม – มัธยมให้เลือกมากมาย

หรือคลิกที่นี่ก็ได้ครับ (เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกลิงค์ที่ต้องการ)
ท่านที่เน็ตช้า อาจจะมีปัญหาในการชมวีดิโอก็ได้ ผมไม่แน่ใจนะครับ

ส่วนท่านที่ต้องการชมวีดิโอเทปบรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารามคำแหงฯ เชิญคลิกลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
http://61.19.220.3/etmr/document/gram/gram.pdf
หรือ http://home.dsd.go.th/freeenglish/Ram_text.pdf
[441] ฟังเทปคำบรรยาย 25 วิชา ภ.อังกฤษ ม.รามคำแหงฯ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[65] ดิก ที่ดาวน์โหลดความหมายของศัพท์ได้เร็วมาก

สวัสดีครับ
ผมได้จัดทำหน้า Search Box เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ทั้งจากดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ, และ อังกฤษ - อังกฤษ ขณะที่กำลังใช้เน็ต โดยรวบรวมจากเว็บดิกชันนารี free online ที่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าดีที่สุด คลิกที่นี่ครับ และ คลิกอ่านคำแนะนำ

แต่ถ้าบางท่านเจอปัญหาเน็ตช้า และต้องรอนานกว่าได้อ่านความหมายของศัพท์ วันนี้ผมจึงขอแนะนำเว็บดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ online ที่ดาวน์โหลดความหมายของคำศัพท์ที่เราพิมพ์ค้นได้เร็วมาก มากกว่าทุกเว็บที่ผมเคยเจอมา
ที่นี่ครับ: http://www.definr.com/

- เมื่อท่านพิมพ์ลงไปทีละตัวอักษร เว็บจะโชว์ศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเหล่านั้น ฟังชั่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะบางทีเราก็จำไม่ได้แน่ว่าคำนี้สะกดยังไง เว็บนี้ช่วยให้เราลองพิมพ์ทีละตัว ถ้าเว็บไม่โชว์ศัพท์คำนั้น แสดงความเราสะกดผิด ก็ลองสะกดใหม่จนกว่าจะถูก

- เมื่อคำศัพท์ที่ต้องการปรากฏแล้ว ก็คลิกคำนั้น เว็บจะดาวน์โหลดคำแปลให้เราอ่านอย่างรวดเร็ว ถ้าคำ ๆ หนึ่ง ทำหน้าที่หลายอย่าง (part of speech) เช่น คำว่า light เป็นทั้ง adj., n., adv. และ v. เว็บก็จะแสดงความหมายของแต่ละอย่างแยกออกจากกันให้เห็นชัด โดยมีตัวเลขแสดงลำดับ 1... 2... 3... ไว้ให้ด้วย

- ในคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ให้ไว้ บางทีก็มีตัวอย่างวลี หรือตัวอย่างประโยคให้เราศึกษา ซึ่งจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด “…………”

- บางคำจำกัดความที่ให้ไว้ บางครั้งก็แสดงคำที่มีความหมายเหมือนกัน (syn: =synonym) หรือคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (ant: =antonym) ให้ไว้ โดยมักจะเป็นลิงค์ให้เราคลิกต่อได้

ผมขอแนะนำให้คลิกเว็บนี้เป็น favorite ไว้เลย บางครั้งเราต้องการรู้ความหมายไว ๆ จะได้คลิกใช้ได้ทันท่วงที

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[64] แนะนำ Blog "เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง"

สวัสดีครับ
วันนี้ขอแนะนำ Blog นี้ครับ ชื่อ "(Self Taught) เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง"
อยู่ที่นี่ครับ: http://selftaught2007.blogspot.com/

มีเนื้อหาหลักอยู่ 3 หัวข้อ คือ
1.ครูสอนภาษาก้าวหน้า
2.สร้างพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา
3.เว็บไซด์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

แต่ละหัวข้อมีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวครับ คือ
1.ครูสอนภาษาก้าวหน้า ประกอบด้วย
ความรู้การสอนภาษาอังกฤษ ของ Britishcouncil
สอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
หลักภาษาอังกฤษ เว็บฝรั่ง
หลักการเขียนแผนการสอนอย่างฝรั่ง
แผนการสอนครูต่างประเทศ
สอนภาษาแบบบูรณาการ

2.สร้างพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
ประโยคพื้นฐานประถมครับ
ฟังเสียงคำศัพท์พื้นฐานมากมาย
ฟังเสียงพยัญชนะ วัน เดือน การนับ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูประถม
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1-ป 6
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษามากมาย
คำศัพท์เกี่ยวกับพืชผัก
วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆ
รวมแบบฝึกคำศัพท์ 4 ตัวเลือก

3.เว็บไซด์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
ราชวงศ์จักรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
อ่านนิทานจากหนังสือเล่มใหญ่
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
บทความพร้อมฝึกฟังเพื่อความคุ้นเคย
อ่านเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
บทความเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว
ควาย กับ ชาวนาไทย
อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องคลิกที่นี่
ภาษาเกี่ยวกับการทำบุญ
ฝรั่งอยากพูดภาษาไทย Learn to speak Thai
ข้าวเกษตรอินทรีย์สุรินทร์
ประวัติศาสตร์สุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ของเรา
เกี่ยวกับผัก ผลไม้ และอาหารไทย
เขียนโดยเด็กไทยเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
เว็บไซด์ อาสาสมัคร จังหวัดหนองคาย
เว็บที่เหมาะมากสำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย
วารสารนักเรียนรายสัปดาห์ Student Wweekly
พูดคุยเรื่อง งาน กฎหมาย ครอบครัว โรงเรียน สุขภาพ บ้าน เงิน วิทยาศาสตร์....


พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[63] จะพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง-ต้องไม่ 'อ่อนซ้อม'

สวัสดีครับ
สำหรับท่านที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง ท่านเคยรู้สึกตอนที่ท่านยืนอยู่ใกล้ ๆ และได้ยินเพื่อนของท่านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องไหมครับ คือ เขาพูดไม่เห็นจะยากเลย เราเองก็ฟังรู้เรื่อง แต่ถ้าให้เราพูดเอง กลับพูดไม่ได้คล่องเหมือนเขา

ผมว่าภาษาอังกฤษก็เหมือนการต่อยมวยนั่นแหละครับ คือต้องกระโจนขึ้นไปบนเวทีและต่อยกับคู่ต่อสู้ด้วยตัวเอง หรือเหมือนกับการว่ายน้ำที่ต้องกระโจนลงไปในสระ ในแม่น้ำ ในทะเล และว่ายน้ำด้วยตัวเอง การถูกคู่ต่อสู้ต่อยเอาบ้าง การสำลักน้ำบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา ผ่านชั่วโมงการชกมวย – การว่ายน้ำ – การพูดภาษาอังกฤษมามาก ๆ ก็จะต่อยมวยได้ดีขึ้น - ว่ายน้ำได้ดีขึ้น – และพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

อันที่จริงย่อหน้าข้างต้นนี้ผมไม่จำเป็นต้องพูดเลย เพราะใครๆ ก็รู้ดีอยู่แล้ว แต่ที่ผมจำเป็นต้องพูดเพราะมีย่อหน้าที่สองซึ่งสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับย่อหน้าที่หนึ่งเอามาก ๆ…..

ก็คือว่า หลายท่านพูดว่า ก็ในเมื่อไม่มีโอกาสจะขึ้นเวที ลงสระน้ำ เจอฝรั่ง จะให้ต่อยมวยเป็น – ว่ายน้ำเป็น – พูดภาษาอังกฤษเป็น ได้อย่างไร แล้วก็โบกมือบ๊าย บาย การพูดภาษาอังกฤษ... เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้

มาถึงบรรทัดนี้แหละครับที่ผมต้องการพูด คือเรื่องของการ “ซ้อม” ไม่มีนักมวยคนไหนหรอกครับที่ขึ้นเวทีโดยไม่ซ้อม ต่อให้ขึ้นต่อยกี่สิบกี่ร้อยครั้งแต่ไม่เคยซ้อมหรืออ่อนซ้อม ก็มีแต่ถูกน็อกลูกเดียวแหละครับ หรือถ้าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ไม่ยอมซ้อมไปตาม step ของโค้ช พอไปถึงสระก็กระโดดตูมลงกลางสระเลย ก็มีแต่สำลักน้ำหรือจมน้ำรอให้คนมาช่วยลูกเดียวอีกเช่นกัน นักมวย-นักว่ายน้ำขาดซ้อมไม่ได้ฉันใด นักพูดภาษาอังกฤษก็ขาดซ้อมไม่ได้ฉันนั้นครับ

แต่ความต่างอยู่ตรงนี้ครับ การซ้อมเพื่อให้พูดภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้อง ‘พูด’ ตลอดเวลา เรารู้อยู่แล้วว่าทุกภาษามีอยู่ 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และก็ต้องฝึกฝนหรือใช้ทุกทักษะผสมปนเปกันไป และทุกทักษะก็จะช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ว่าชอบอ่านก็จะเอาแต่อ่านทั้งวันทั้งคืน หรือชอบพูดก็จะเอาแต่พูดไม่ลืมหูลืมตา อย่างนี้คงไม่ดีแน่

ตอนที่มีโอกาสไปบางประเทศในแถบเอเชีย ผมเคยทักบางคนในประเทศนั้น ๆ ว่าทำไมพูดภาษาอังกฤษสำเสียงดีจัง คำตอบก็มักจะคล้าย ๆ กันคือเขาฟังข่าว BBC, CNN หรือ VOA เป็นประจำแทบทุกวัน บางคนปีทั้งปีอาจจะมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษอยู่ไม่กี่สัปดาห์ แต่เมื่อถึงเวลที่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็พูดได้ – และพูดได้ดี แน่นอนแหละครับ เขาก็ไม่ทิ้งการอ่าน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หรืออาจจะต้องเขียนจดหมายหรืออีเมลติดต่อผู้คนอยู่บ้าง

ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ผมต้องการแสดงตัวอย่างว่า ถ้าตัวเราเองต้องการฝึกเน้นให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ แต่ไม่มีโอกาสได้พูดบ่อยนักหรือมีโอกาสน้อยมาก ก็ต้อง ‘ซ้อม’ ครับ และเมื่อไม่มีโอกาสที่จะซ้อม”พูด” กับผู้คนตัวเป็น ๆ บ่อยนัก ก็ต้องซ้อม ”ฟัง” ให้มาก ๆ และซ้อม “ขยับปากออกเสียง” พูดออกมาให้ได้ตามที่ได้ยิน หูกับปากมันอยู่ใกล้กัน เราต้องฝึกมัน – ซ้อมมัน พร้อม ๆ กัน คือฝึกเงี่ยหู - และฝึกขยับปากให้มีเสียงเล็ดลอดออกมาให้ได้ ส่วนอ่านและเขียนนั้นก็ไม่ควรจะทิ้ง โดยเฉพาะเรื่องการอ่านซึ่งใช้ตา จำง่าย ๆ ว่า อวัยวะทั้ง 3 นี้ คือปาก – หู – ตา มันอยู่ติดกัน จึงต้องใช้มันทำงานพร้อม ๆ กัน อย่าให้อันใดอันหนึ่งขี้เกียจเกี่ยงงาน และเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงาน มันก็จะทำงานช่วยเหลือกัน

เว็บข้างล่างทั้งหมดนี้ ผมเน้นเว็บที่ช่วยให้ท่านฝึกแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาไทยและพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ก็เหมือนเป็นการซ้อม (1)การนึกคำ (2)การเอาคำที่นึกได้มาแต่งประโยค (3)และการพูดประโยคที่แต่งได้หรือได้ฝึกฟังเปล่งออกมาจากปากของตัวเอง ก็คือการฝึกพูดนั่นเอง และแม้แต่การฝึกอ่านออกเสียงก็เป็นการฝึกพูดอย่างหนึ่งนะครับ

เว็บที่ 1: คลิกคำศัพท์ภาษาไทยที่ท่านต้องการทราบคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ มีหมวด ก ข ค ง….ไปจนถึง… อ ฮ คลิก

(Tip: กด shift พร้อมคลิกซ้าย ก็จะเปิดในหน้าต่างใหม่, ตอนเลิกใช้จะปิดได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาคลิก Back เพื่อย้อนกลับหน้าเดิม)

เว็บที่ 2: วางเมาส์บนคำศัพท์ภาษาไทยก็จะปรากฎคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (1,000 คำ)
 ไฟล์ที่ [1 ก ถึง ธ]
ไฟล์ที่ 2 [น ถึง ว]
ไฟล์ที่ 3 [ศ ถึง อ]

เว็บที่ 3: วางเมาส์บนคำศัพท์ภาษาไทยก็จะปรากฎคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (100 คำไทยที่ใช้บ่อย) คลิก

เว็บที่ 4: คลิกคำศัพท์ภาษาไทยเพื่ออ่านคำอธิบายของคุณ Andrew Biggs เกี่ยวกับการใช้คำนี้ในการสนทนา คลิก

เว็บที่ 5: ในแบบทดสอบนี้จะให้วลีเป็นภาษาไทยท่านจะต้องเลือก choice ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง คลิก

เว็บที่ 6 – 7 : ดิกชันนารี พิมพ์คำโดดภาษาไทยลงไป จะได้คำไทยที่แจกลูกออกไปอีกหลายคำ
(1) thai-language.com
(2) http://dict.longdo.com/

เว็บที่ 8: คลิกอักษรตัวภาษาไทนที่ต้องการ จะเหมือนเปิดเล่ม ดิกชันนารี ไทย – อังกฤษ พลิกเรื่อย ๆ ไปทีละหน้า dictionary.meelink.com

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับ
พิพัฒน์www.facebook.com/e4thai

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[62] ดูศัพท์วิ่ง 3000 คำ – ช่วยให้จำ ได้เร็ว ๆ

สวัสดีครับ

เพิ่ม 18 พฤษภาคม 2551
[187] ดูตัววิ่ง ‘ศัพท์คำพ้อง’ 3,000 คำ บนหน้าจอ
[174]ดาวน์โหลดศัพท์คำพ้อง 3,000 คำโดย อ. พฤกษะศรี

*****
เพิ่ม 3 มีนาคม 2551
 ดาวน์โหลดศัพท์ OXFORD 3000 คำ (ไฟล์ PDF)
คลิกที่นี่:http://www.mediafire.com/?b8fw9o7hk1cd351
*****

ผมยังเชื่ออยู่เสมอว่า ถ้าเรารู้ศัพท์พื้นฐานมากพอ การศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง – พูด – อ่าน – หรือเขียน ก็จะไม่ค่อยยากนัก แต่ถ้าไม่รู้ศัพท์: ฟังก็จะไม่ค่อยรู้เรื่อง – อ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง - พูดหรือเขียนก็นึกศัพท์ไม่ออก ดูมันยากไปหมด
ผมเลยมาคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ท่านที่ต้องการจำศัพท์เบาแรงลงบ้าง ก็นึกขึ้นมาได้วิธีหนึ่ง คือ ทำเป็นตัววิ่ง ให้ศัพท์พื้นฐานวิ่งไปช้า ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะที่ท่านทำงานหรือพักงานอยู่หน้าจอฯ ก็เหลือบดูหน้าจอ ดูศัพท์มันวิ่งไป และจำไปทีละคำสองคำ จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าดูศัพท์ตัววิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ ไม่นานนักก็จะจำได้เอง และศัพท์ที่จำได้นี้ ก็จะเป็นต้นทุนของเราในการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษต่อไป

ถ้าท่านยังนึกภาพไม่ค่อยออก ลองคลิก ดาวน์โหลดข้างล่างนี้ดูซีครับ
 คลิกดาวน์โหลด: http://www.mediafire.com/?x554ysm2m21fim0

โปรดทราบ ให้เปิดด้วย Google Chrome หรือ FireFox 
 , แต่ถ้าคำแปลภาษาไทยเป็นตัวยึกยืออ่านไม่ได้, ให้ท่าน Encoding


คำศัพท์ชุดนี้มีทั้งหมดประมาณ 3000 คำ ผมนำมาจากชุดศัพท์พื้นฐานของ Oxford Dictionary ซึ่งเป็นดิกชันนารีชั้นนำของโลก โดย 3000 คำนี้เป็นศัพท์ที่เขาใช้ในการนิยามศัพท์ทั้งหมดในดิกชันนารี Oxford ทั้งเล่ม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นศัพท์พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการสนทนา หรืการอ่านเขียนเรื่องทั่ว ๆ ไป และถ้ารู้ 3000 คำนี้แล้ว ก็จะเป็นฐานสำหรับการรู้ศัพท์ที่มากขึ้น - สูงขึ้น - ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ

คำแปลภาษาไทยที่ผมคัดมาเทียบศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ ผมตั้งใจคัดมาเฉพาะคำแปลที่เป็นความหมายพื้นฐาน ไม่เอามาทุกความหมาย ผมคิดว่าคงจะเป็นการดีถ้าเราจำเฉพาะความหมายพื้นฐานที่พบบ่อย-ใช้บ่อยไว้ก่อน ขืนไปจำทั้งหมดอาจจะมากเกินไป ทำให้จำไม่ได้ทั้งศัพท์ง่าย - ศัพท์ยากพิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[61] อ่าน ‘ธรรมบท’ ถ้อยคำจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า

สวัสดีครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือหรือฟังธรรมะ ก็มักจะเป็นธรรมะที่พระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้เขียนหรือบรรยาย คงมีไม่มากนักที่จะอ่านถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์โดยตรง คือหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือที่เรียบเรียงจากพระไตรปิฎก เช่นหนังสือชุด ‘จากพระโอษฐ์’ ผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส

ในขณะที่ชาวคริสต์อ่านไบเบิ้ล ชาวมุสลิมอ่านกุรอ่าน แต่ทำไมชาวพุทธไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกโดยตรง ถ้าจะให้เดา ผมก็เดาว่ามีสาเหตุง่าย ๆ 2 ข้อ คือ 1) พระไตรปิฎกมีทั้งหมด 45 เล่ม อ่านไม่ไหวครับ 2) เนื้อหาและสำนวนภาษา อ่านแล้วไม่เข้าไปถึงใจ เลยขออ่าน ‘พระธรรม’ที่แสดงโดย ‘พระสงฆ์’ มากกว่าพระธรรมที่แสดงโดย ‘พระพุทธ’
(เอ๊ะ ที่จริงเราก็อ่าน ‘พุทธพจน์’ อยู่เหมือนกันครับ ก็บททำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น นั่นแหละครับ คือพุทธพจน์ ไม่ใช่ส่วนที่เป็นมนต์พิธีนะครับ)


ผมเคยอ่านพบว่า พุทธพจน์ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนั้น ‘ธรรมบท’ ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 เป็นพุทธพจน์ที่ได้รับการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเกิน 100 เวอร์ชั่น และมีผู้อ่านมากที่สุดในโลก สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากความงดงามและกระชับของถ้อยคำภาษา ความลึกซึ้งของคำสอน ซึ่งนำเอาไปปฏิบัติตามได้ทั้งทางโลกและทางธรรม

นอกจากตัว ธรรมบท’ ซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงแล้ว ในคัมภีร์ลำดับถัดมาคืออรรถกถา ก็มี ‘นิทานธรรมบท’ ซึ่งเล่าเรื่องเบื้องหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวธรรมะที่เป็นธรรมบทแต่ละบท

ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านลองเข้าไปอ่าน ‘ธรรมบท’ และ ‘นิทานธรรมบท’ จากเว็บข้างล่างนี้ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ธรรมะนั้นเป็นสิ่งงดงาม ภาษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็งดงามเช่นกัน แต่ความเข้าใจในธรรมะเมื่อประจักษ์แจ้งในใจยิ่งงดงามมากขึ้นไปอีก


ธรรมบท แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 ลิงค์ที่ 1
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 ลิงค์ที่ 2

จาก อรรถกถา อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ข้อ [๑๑] ถึง [๓๗]

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก [คลิกอ่านคำแนะนำเพิ่มเติม ]

ธรรมบท แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ
กล่าวถึงเวอร์ชั่นที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำนวนแปลภาษาอังกฤษต่อไปนี้ ผมเรียงลำดับจากที่ผมเห็นว่าอ่านง่ายไปยาก ท่านอาจจะชอบไม่เหมือนผม ลองอ่านดูคร่าว ๆ ทุกเล่มก็ดีครับ

(1) By Ajahn Munindo

(2) By Daw Mya Tin, M.A. (มีเรื่องประกอบแต่ละบทด้วย)ลิงค์ที่ 1
(2) By Daw Mya Tin, M.A. (มีเรื่องประกอบแต่ละบทด้วย)ลิงค์ที่ 2

(3) Gambhiro Bhikkhu (Illustrated)

(4) Treasury of Truth: Illustrated Dhammapada by Ven W Sarada Maha Thero มีภาพและคำอธิบายประกอบ

(5) byThanissaro Bhikkhu

(6) by. Acharya Buddharakkhita เว็บที่ 1
(6) by. Acharya Buddharakkhita เว็บที่ 2

(7)by Bhikkhu Varado

(8)by John Richards ลิงค์ที่ 1
<(8)by John Richards ลิงค์ที่ 2

(9)by Thomas Byrom

(10) by F. Max Müller

(11) by Harischandra Kaviratna

ศึกษาเพิ่มเติม
รวมเว็บธรรมะที่น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ชมรมเวบพระพุทธศาสนา

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

[60] เว็บสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

เพิ่ม 20 ธค 54 [2077] แนะนำเว็บช่วยครูเตรียมตัวสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่ม 14 กค 53: [1507] แนะนำเว็บ “ โทรทัศน์ครู ”

สวัสดีครับ
อันที่จริงเว็บที่ผมนำมาแนะนำใน Blog นี้ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ท่านอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียนนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อย

แต่มีบางเว็บที่เขาระบุเจาะจงว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถเอาไปใช้ได้แน่ ๆ ตรง ๆ ผมรวบรวมเว็บเหล่านี้มาให้คุณครูลองพิจารณาดู บางเว็บอาจจะมีประโยชน์มาก ๆ อย่างที่เขากล่าวไว้ก็ได้ครับ (นักเรียน-นักษึกษาก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันครับ)
http://www.eslcafe.com/
http://iteslj.org/links/
http://iteslj.org/links/ESL/
http://iteslj.org/links/TESL/
http://www.sitesforteachers.com/
http://top100teachersites.gotop100.com/

ศึกษาเพิ่มเติม:
[22] รวมสุดยอดเว็บไทย สอนภาษาอังกฤษ ที่นี่ครับ !
[] รวมเว็บไทย ที่สอนภาษาอังกฤษ นร./นศ.ไทย
[45] เว็บฝรั่งสอนภาษาอังกฤษ.. ดีๆทั้งนั้น....
[66] เว็บที่ผู้ใหญ่ฝรั่ง ทำขึ้นเพื่อเด็กฝรั่ง
[]ดาวน์โหลดไฟล์เรียนภาษา ฟรี !!

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[59] ฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียนอังกฤษจากเว็บ podcast

สวัสดีครับ
จะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี ควรจะฝึกหรือใช้ทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ไปด้วยกัน แต่กระนั้นก็ตาม บางคนอาจจะเน้นที่ฟังกับพูด มากกว่าอ่านกับเขียน

ถ้าท่านชอบเน้นการฝึกฟังและพูด ผมขอเสนอเว็บข้างล่างนี้ เป็นเว็บประเภท podcast ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเลือกฟังหลากหลายเรื่องที่สนใจ มีระดับยาก-ง่ายต่างกันไป จะดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังในคอมฯหรือใส่ CD ไปฟังในรถ หรือ save ใส่ mp3 ฟังขณะเดินทางก็ได้ บางเรื่องมีไฟล์ข้อความให้อ่านด้วย

ถ้าท่านต้องการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อฟังให้รู้เรื่อง และพูดให้ได้ ใช้บริการจากเว็บข้างล่างนี้ไม่ผิดหวังครับ

http://a4esl.org/podcasts/
http://www.eslpod.com/
http://www.manythings.org/podcast/
http://www.betteratenglish.com/
http://esl.libsyn.com/
http://www.businessenglishpod.com/
http://esl.about.com/od/podcasts/Podcasts_for_English_Learning_and_Teaching.htm http://www.china232.com/lessons.php
http://thewordnerds.org/
http://podictionary.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/bne.rss
http://www.voanews.com/specialenglish/podcasts.cfm
จาก Google Search ESL PODCAST

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[58] ดิกชันนารีภาพขนาดใหญ่ มีให้ใช้ฟรี

สวัสดีครับ
ดิกชันนารีขนาดใหญ่ ซึ่งมีให้ใช้ฟรีก็มีอยู่นะครับ

เรียนศัพท์พร้อมภาพจะช่วยให้จำศัพท์ได้เร็ว

และเพราะเป็นดิกภาษาอังกฤษ ซึ่งศัพท์บางคำมีคำอธิบายยาว ๆ (ให้สังเกตที่ใต้ภาพ จะมีคำศัพท์สีฟ้าซึ่งขีดเส้นใต้ นี่คือลิงค์ที่ถ้าคลิกแล้ว จะนำไปสู้คำอธิบายมากขึ้น)และภาพประกอบสวย ๆ ทำให้ช่วยฝึก Reading Skill ไปในเวลาเดียวกัน

ดิกภาพเล่มนี้ เขาทำให้เด็กฝรั่งใช้ แต่เราเป็นผู้ใหญ่ไทยก็ใช้ได้ครับ
จะคลิกที่ตัวอักษร A B C D....หรือจะคลิกที่ประเภทของภาพก็ได้ครับ

ที่นี่ครับ Picture dictionary

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com