วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[61] อ่าน ‘ธรรมบท’ ถ้อยคำจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า

สวัสดีครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือหรือฟังธรรมะ ก็มักจะเป็นธรรมะที่พระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้เขียนหรือบรรยาย คงมีไม่มากนักที่จะอ่านถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์โดยตรง คือหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือที่เรียบเรียงจากพระไตรปิฎก เช่นหนังสือชุด ‘จากพระโอษฐ์’ ผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส

ในขณะที่ชาวคริสต์อ่านไบเบิ้ล ชาวมุสลิมอ่านกุรอ่าน แต่ทำไมชาวพุทธไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกโดยตรง ถ้าจะให้เดา ผมก็เดาว่ามีสาเหตุง่าย ๆ 2 ข้อ คือ 1) พระไตรปิฎกมีทั้งหมด 45 เล่ม อ่านไม่ไหวครับ 2) เนื้อหาและสำนวนภาษา อ่านแล้วไม่เข้าไปถึงใจ เลยขออ่าน ‘พระธรรม’ที่แสดงโดย ‘พระสงฆ์’ มากกว่าพระธรรมที่แสดงโดย ‘พระพุทธ’
(เอ๊ะ ที่จริงเราก็อ่าน ‘พุทธพจน์’ อยู่เหมือนกันครับ ก็บททำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น นั่นแหละครับ คือพุทธพจน์ ไม่ใช่ส่วนที่เป็นมนต์พิธีนะครับ)


ผมเคยอ่านพบว่า พุทธพจน์ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนั้น ‘ธรรมบท’ ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 เป็นพุทธพจน์ที่ได้รับการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเกิน 100 เวอร์ชั่น และมีผู้อ่านมากที่สุดในโลก สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากความงดงามและกระชับของถ้อยคำภาษา ความลึกซึ้งของคำสอน ซึ่งนำเอาไปปฏิบัติตามได้ทั้งทางโลกและทางธรรม

นอกจากตัว ธรรมบท’ ซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงแล้ว ในคัมภีร์ลำดับถัดมาคืออรรถกถา ก็มี ‘นิทานธรรมบท’ ซึ่งเล่าเรื่องเบื้องหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวธรรมะที่เป็นธรรมบทแต่ละบท

ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านลองเข้าไปอ่าน ‘ธรรมบท’ และ ‘นิทานธรรมบท’ จากเว็บข้างล่างนี้ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ธรรมะนั้นเป็นสิ่งงดงาม ภาษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็งดงามเช่นกัน แต่ความเข้าใจในธรรมะเมื่อประจักษ์แจ้งในใจยิ่งงดงามมากขึ้นไปอีก


ธรรมบท แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 ลิงค์ที่ 1
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 ลิงค์ที่ 2

จาก อรรถกถา อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ข้อ [๑๑] ถึง [๓๗]

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก [คลิกอ่านคำแนะนำเพิ่มเติม ]

ธรรมบท แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ
กล่าวถึงเวอร์ชั่นที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำนวนแปลภาษาอังกฤษต่อไปนี้ ผมเรียงลำดับจากที่ผมเห็นว่าอ่านง่ายไปยาก ท่านอาจจะชอบไม่เหมือนผม ลองอ่านดูคร่าว ๆ ทุกเล่มก็ดีครับ

(1) By Ajahn Munindo

(2) By Daw Mya Tin, M.A. (มีเรื่องประกอบแต่ละบทด้วย)ลิงค์ที่ 1
(2) By Daw Mya Tin, M.A. (มีเรื่องประกอบแต่ละบทด้วย)ลิงค์ที่ 2

(3) Gambhiro Bhikkhu (Illustrated)

(4) Treasury of Truth: Illustrated Dhammapada by Ven W Sarada Maha Thero มีภาพและคำอธิบายประกอบ

(5) byThanissaro Bhikkhu

(6) by. Acharya Buddharakkhita เว็บที่ 1
(6) by. Acharya Buddharakkhita เว็บที่ 2

(7)by Bhikkhu Varado

(8)by John Richards ลิงค์ที่ 1
<(8)by John Richards ลิงค์ที่ 2

(9)by Thomas Byrom

(10) by F. Max Müller

(11) by Harischandra Kaviratna

ศึกษาเพิ่มเติม
รวมเว็บธรรมะที่น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ชมรมเวบพระพุทธศาสนา

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณพิพัฒน์คะ ดิฉันว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คุณพูดหรอก ดิฉันทำงานกับบริษัทคนอังกฤษ มีเจ้านายเป็นคนอังกฤษ และฮอลแลนด์ ต้องโต้ตองเมลล์เป็นภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษกับเจ้านายทุกวัน ดิฉันทำงานมาเกือบปีแล้ว แต่ว่าภาษายังอยู่เท่าเดิม พูดไม่ได้สักที จะคุยกับเจ้านายก็ต้องพูดเป็นคำๆไป แต่ไม่เป็นประโยชน์สักที ดิฉันว่าเราต้องเรียนค่ะ เพราะฝรั่งถ้าเค้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่ว่ามันผิดประโยคเค้าก็ไม่สอนหรอกค่ะ เอาแค่รู้เรื่องว่าหมายความว่าไงก็พอแล้ว คุณคิดว่าถ้าการอ่านการฟังและพูดผิดๆอยู่เรื่อยๆ นั้นเพียงพอแล้วเหรอคะ

pipat - blogger กล่าวว่า...

คุณครับ ผมเชื่อว่าการสามารถสื่อสารด้านภาษาเป็นทักษะที่ต้องเรียนไม่รู้จบ เรียนได้หลายวิธี และเรียนได้จากหลายแหล่ง การพูดผิด ๆ ติด ๆ ขัด ๆ นั้นเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาต่างชาติ แต่การฝึกฝนจะช่วยลดปริมาณของความผิดพลาดลงถ้าเราดึงสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้หลายวิธีนั้นมาปรับปรุงตนเอง นี่คือสิ่งที่ผมพบมาด้วยตัวเอง และต้องการแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับ- พิพัฒน์