วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[81]เรียนแกรมมาร์ให้สนุกกับ Grammar Girl & BBC

สวัสดีครับ
สำหรับคนทั่วไป ไวยากรณ์หรือ Grammar ไม่ใช่ของสนุกนัก แต่ก็มีบางคนน่ารักมาก พยายามทำให้มันเป็นของสนุก

ที่เว็บนี้:
http://grammar.quickanddirtytips.com/
http://grammar.quickanddirtytips.com/EpisodeList.aspx

ท่านสามารถอ่าน text และฟังไฟล์ mp3 คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของแกรมมาร์ ซึ่งมีหัวข้อ General grammar, word choice, style, punctuation, abbreviation, news, the business of writing, humor ถ้าชอบใจจะดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ก็ทำได้ตามอัธยาศัย

สำหรับท่านที่ต้องการปรับปรุงข้อเขียนของตนเอง คำอธิบาย และ Tip ต่าง ๆ ที่เว็บนี้ให้ไว้จะช่วยเราได้มากทีเดียว เพราะเขาอธิบายด้วยสำนวนที่สบาย ๆ และเข้าใจง่าย ไม่ใช่สำนวนภาษาแบบ “ตำราวิชาการ” ที่เราพบเห็นโดยทั่วไป และสำหรับพวกเราที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษ การอ่าน Text ที่เว็บนี้ก็ช่วยให้เราฝึก reading, การฟัง mp3 ก็ช่วยให้เราฝึก listening ไปพร้อม ๆ กัน ถ้าฟังครั้งเดียวรู้เรื่องไม่หมดก็ฟังหลาย ๆ ครั้ง หรืออ่าน Text ประกอบการฟังก็ทำได้


มีอีก 3 เว็บที่ขอแนะนำเกี่ยวกับการเรียนแกรมมาร์ที่ไม่น่าเบื่อ และดีมาก ๆ เช่นกัน
1. BBC Learning English - สามารถฟัง และดาวน์โหลดได้ทั้ง mp3 และ ไฟล์ pdf
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/

2. [217] หนังสือแกรมมาร์ที่อ่านเหมือนหนังสือโจ๊ก

3. Doctor Grammar
http://www.drgrammar.org/faqs/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: