วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[56]เนื่องในวันแห่งความรัก – 14 กพ. และทุกวันที่ใจมีรัก

สวัสดีครับ
ผมเดาว่า “ความรัก”เป็นเรื่องที่ผู้คนพูดกันนานมาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก และคงจะพูดกันไปอีกนานจนกว่าโลกจะแตกดับ เว็บเรื่องของความรักที่ผมนำเอามาเพื่อชวนท่านชม – ฟัง – และอ่าน ข้างล่างนี้ แม้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ก็คลิกเข้าไปชมได้ครับ

ชม วีดิโอ ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก 1- 5 โดยพระมหาสมปอง
ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก ๑
ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก ๒
ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก ๓
ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก ๔
ธรรมะเดลิเวอรี่ ตอน ความรัก ๕


เสียงธรรม : ธรรมะกับความรัก >> ว.วชิรเมธี

“อยู่กันด้วยความรัก” (ปัญญานันทภิกขุ)ลิงค์ที่ 1
“อยู่กันด้วยความรัก” (ปัญญานันทภิกขุ)ลิงค์ที่ 2

ครองรัก ครองเรือน ครองธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์

รักอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน - พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธัมโม)

อภัยทาน - พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

ความรักที่แท้จริง - ชยสาโรภิกขุ

อีกมิติของความรัก - อ.ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ (ยโสธโรภิกขุ)

ชีวิตคือความรัก - พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

วิธีเจริญเมตตา (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

ยาสามัญประจำใจ - พระไพศาล วิสาโล

เหตุแห่งความรัก - คุณอังคาร

รักร้อยทุกข์ร้อย โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ชีวิตกับความรัก (อาจารย์วศิน อินทสระ)ลิงค์ที่ 1
ชีวิตกับความรัก (อาจารย์วศิน อินทสระ)ลิงค์ที่ 2

วาทะดังตฤณ - ฉบับความรักหลากสี

ความรักความเมตตา - ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ความรักของแม่ไก่ - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๖

ความรักของแม่นก - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๖

วันแห่งความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ (สมด็จพระญาณสังวรฯ)

อยู่ด้วยความรัก - ประณีต ก้องสมุทร

หัวข้อที่ผมเขียนเนื่องใน 'วันแห่งความรัก' เมื่อปี 2550

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: