วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[70] ที่นี่... มีมากมายให้ท่านฝึก Reading Skill

สวัสดีครับ
เกจิอาจารย์ท่านสอนว่า จะฝึกภาษาอังกฤษต้องฝึกให้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ อ่าน – ฟัง - พูด – เขียน

แต่เมื่อดูโดยทั่ว ๆ ไป 2 อย่างแรก คือ อ่านกับฟัง ฝึกได้สะดวกกว่า พูดกับเขียน เพราะอ่านกับฟังไม่ต้องอาศัย partner ที่เป็นคน ไม่ต้องง้อให้ใครมาพูดกับเรา ไม่ต้องง้อให้คนมาอ่านสิ่งที่เราเขียน อยู่คนเดียว อ่านหนังสือ, ฟังเว็บ, ฟัง CD, ฟัง TV สบายมาก

และถ้าอ่านทุกวัน – ฟังทุกวัน พอถึงเวลาที่ต้องพูดให้คนอื่นฟัง – และเขียนให้คนอื่นอ่าน ก็จะมี Basic ที่ดีที่ได้จากการอ่านและการฟังนี่แหละเอาไปใช้ในการพูดและเขียน

ลิงค์ข้างล่างนี้มีเรื่องมากมายให้ท่านเลือกอ่าน ทั้งยาก – ง่าย; ยาว – สั้น; หนัก – เบา ฯลฯ ให้ท่านเลือกได้ตามความพอใจ ถ้าชอบใจลิงค์ไหนก็ทำ Favorite ไว้เลย เชิญคลิกได้เลยครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: