วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[65] ดิก ที่ดาวน์โหลดความหมายของศัพท์ได้เร็วมาก

สวัสดีครับ
ผมได้จัดทำหน้า Search Box เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ทั้งจากดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ, และ อังกฤษ - อังกฤษ ขณะที่กำลังใช้เน็ต โดยรวบรวมจากเว็บดิกชันนารี free online ที่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าดีที่สุด คลิกที่นี่ครับ และ คลิกอ่านคำแนะนำ

แต่ถ้าบางท่านเจอปัญหาเน็ตช้า และต้องรอนานกว่าได้อ่านความหมายของศัพท์ วันนี้ผมจึงขอแนะนำเว็บดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ online ที่ดาวน์โหลดความหมายของคำศัพท์ที่เราพิมพ์ค้นได้เร็วมาก มากกว่าทุกเว็บที่ผมเคยเจอมา
ที่นี่ครับ: http://www.definr.com/

- เมื่อท่านพิมพ์ลงไปทีละตัวอักษร เว็บจะโชว์ศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเหล่านั้น ฟังชั่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะบางทีเราก็จำไม่ได้แน่ว่าคำนี้สะกดยังไง เว็บนี้ช่วยให้เราลองพิมพ์ทีละตัว ถ้าเว็บไม่โชว์ศัพท์คำนั้น แสดงความเราสะกดผิด ก็ลองสะกดใหม่จนกว่าจะถูก

- เมื่อคำศัพท์ที่ต้องการปรากฏแล้ว ก็คลิกคำนั้น เว็บจะดาวน์โหลดคำแปลให้เราอ่านอย่างรวดเร็ว ถ้าคำ ๆ หนึ่ง ทำหน้าที่หลายอย่าง (part of speech) เช่น คำว่า light เป็นทั้ง adj., n., adv. และ v. เว็บก็จะแสดงความหมายของแต่ละอย่างแยกออกจากกันให้เห็นชัด โดยมีตัวเลขแสดงลำดับ 1... 2... 3... ไว้ให้ด้วย

- ในคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ให้ไว้ บางทีก็มีตัวอย่างวลี หรือตัวอย่างประโยคให้เราศึกษา ซึ่งจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด “…………”

- บางคำจำกัดความที่ให้ไว้ บางครั้งก็แสดงคำที่มีความหมายเหมือนกัน (syn: =synonym) หรือคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (ant: =antonym) ให้ไว้ โดยมักจะเป็นลิงค์ให้เราคลิกต่อได้

ผมขอแนะนำให้คลิกเว็บนี้เป็น favorite ไว้เลย บางครั้งเราต้องการรู้ความหมายไว ๆ จะได้คลิกใช้ได้ทันท่วงที

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เข้าไม่ได้ครับ

pipat - blogger กล่าวว่า...

ผมก็เข้าไม่ได้เช่นกัน เข้าใจว่าช่วงนี้ server ของเว็บ www.definr.com/ ขัดข้อง -
พิพัฒน์