วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[55] ตัวช่วย เขียนภ.อังกฤษ แต่นึกศัพท์ไม่ออก

สวัสดีครับ
วันก่อนผมพูดเรื่อง “เมื่อพูดภาษาอังกฤษ แต่นึกศัพท์ไม่ออก จะทำอย่างไร”
วันนี้ผมขอพูดเรื่อง “เมื่อเขียนภาษาอังกฤษ หรือแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่นึกศัพท์ไม่ออก จะทำอย่างไร”

การเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่มีอยู่ 2 แบบครับ คือ
กรณีที่ 1. มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย และเราต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทยให้มากที่สุด
กรณีที่ 2. เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลย โดยไม่ต้องมีภาษาไทยเป็นตัวตั้ง

การเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับ ถ้าเป็นคนคล่องก็ไม่มีปัญหามากนัก เพราะนึกปุ๊บก็เขียนได้ปั๊บเลยโดยอัตโนมัติ แต่ถ้ายังไม่เก่งถึงระดับนี้ก็ต้องหาตัวช่วยซึ่งเป็นหัวข้อกี่ผมจะพูดในวันนี้

การเขียนเป็นภาษาอังกฤษแม้จะยาก แต่ข้อที่ง่ายกว่าการพูดก็คือ เรามีเวลานึก ไม่เหมือนการพูดหรือการเป็นล่ามที่มีเวลานึกหรือหาตัวช่วยน้อยมาก

ขอพูดถึงตัวช่วยในการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มเลยนะครับ

ตัวช่วยที่ 1 : ดิกชันนารีทั่วไป
ดิกชันนารีมีประโยชน์แต่ก็มีข้อจำกัด ประโยชน์คือแปลศัพท์เป็นคำ ๆ หรือแปลวลีได้ แต่ข้อจำกัดคือแปลเป็นประโยคได้ยาก เพราะไม่มีใครหรอกครับที่สามารถแต่งดิกชันนารีที่รวบรวมทุกประโยคที่มนุษย์สร้างขึ้นมา และแม้จะมีโปรแกรมที่คิดขึ้นมาเพื่อแปลทั้งประโยค ทั้งหน้าหรือทั้งเว็บ แต่คุณภาพของโปรแกรมพวกนี้ก็น่าละเหี่ยใจครับ คือไว้ใจไม่ได้ สรุปก็คือดิกที่พอไว้ใจได้ คือ ดิกที่แปลคำศัพท์และวลี ส่วนที่อ้างว่าแปลเป็นประโยคหรือแปลได้ทั้งเว็บยังเชื่อถือไม่ได้ครับ
เว็บดิกชันนารีฟรีที่แปลศัพท์และวลี มีให้ใช้ข้างล่างนี้ครับ
-http://www.itpart.net/dict/
-http://www.nextproject.net/online/dictionary/
เลือกปุ่ม "ตรงตัว", "ขึ้นต้นด้วย", หรือ "เป็นส่วนประกอบ " ตามความเหมาะสม
-[349]Dict: พิมพ์ศัพท์ Eng/ไทย เพื่อหาวลี ไทย/Eng
-รวม Dict. อังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ & อังกฤษ-อังกฤษ
-[1]เปิด ‘ดิก’ ฟรี จากเน็ต

ตัวช่วยที่ 2 : ดิกชันนารี ศัพท์ช่าง หรือศัพท์เทคนิค
ดิกศัพท์ช่างหรือศัพท์เทคนิค ที่แปลอังกฤษ - อังกฤษมีเยอะครับ แต่ที่เป็นไทย-อังกฤษ มีไม่มากนัก เท่าที่รวบรวมได้ซึ่งมีให้ใช้ Online มีข้างล้างนี้ครับ
[5] 'ดิกช่าง' - 'ศัพท์เทคนิค' ที่อาจช่วยท่านได้
[269] วิธีค้นหาเว็บ ‘ศัพท์เฉพาะทาง–Technical Terms’
[241] รวมหลายเว็บศัพท์เฉพาะทาง

ตัวช่วยที่ 3 : ศัพท์บัญญัติ - คำทับศัพท์
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษไว้เป็นภาษาไทย 19 สาขาวิชา เว็บนี้จะช่วยตอบคำถามเราได้ว่าภาษาไทยคำนี้ ๆ เทียบกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
[164]เว็บ ‘ศัพท์บัญญัติ’...ที่อ้างอิงในการใช้ศัพท์
[185] รวม 'คำทับศัพท์' ฉบับสมบูรณ์

ตัวช่วยที่ 4 : Reverse Dictionary
ถ้าเรานึกความหมายของคำศัพท์หรือวลีหนึ่ง ๆ เป็นภาษาไทย แต่นึกคำศัพท์หรือวลีเป็นภาษาอังกฤษไม่ออก หาได้จากลิงค์นี้ครับ
[2] ท่านเคยใช้ reverse dictionary ไหมครับ?

ผมคิดว่าตัวช่วยเหล่านี้น่าจะพอเป็นผู้ช่วยได้พอสมควร เมื่อท่านต้องหาศัพท์หรือวลีเป็นภาษาอังกฤษ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: