วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[59] ฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียนอังกฤษจากเว็บ podcast

สวัสดีครับ
จะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี ควรจะฝึกหรือใช้ทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ไปด้วยกัน แต่กระนั้นก็ตาม บางคนอาจจะเน้นที่ฟังกับพูด มากกว่าอ่านกับเขียน

ถ้าท่านชอบเน้นการฝึกฟังและพูด ผมขอเสนอเว็บข้างล่างนี้ เป็นเว็บประเภท podcast ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเลือกฟังหลากหลายเรื่องที่สนใจ มีระดับยาก-ง่ายต่างกันไป จะดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังในคอมฯหรือใส่ CD ไปฟังในรถ หรือ save ใส่ mp3 ฟังขณะเดินทางก็ได้ บางเรื่องมีไฟล์ข้อความให้อ่านด้วย

ถ้าท่านต้องการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อฟังให้รู้เรื่อง และพูดให้ได้ ใช้บริการจากเว็บข้างล่างนี้ไม่ผิดหวังครับ

http://a4esl.org/podcasts/
http://www.eslpod.com/
http://www.manythings.org/podcast/
http://www.betteratenglish.com/
http://esl.libsyn.com/
http://www.businessenglishpod.com/
http://esl.about.com/od/podcasts/Podcasts_for_English_Learning_and_Teaching.htm http://www.china232.com/lessons.php
http://thewordnerds.org/
http://podictionary.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/bne.rss
http://www.voanews.com/specialenglish/podcasts.cfm
จาก Google Search ESL PODCAST

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: