วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2253] สารคดีชุด "Soul of a Nation"

Soul of a Nation on BBC
อ่านเพิ่มเติม จาก Bangkok Post 

สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2521-2522 Soul of a Nation : The Royal Family of Thailand (1979)ไม่มีความคิดเห็น: