วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2256] ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ควรจดจำ


สวัสดีครับ

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่รวบรวมไว้ในลิงค์นี้ 

มีทั้งคำแปล อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ, และ อังกฤษ – อังกฤษ 

พยายามจดจำให้ได้ทุกคำเถอะครับ 

เพราะจะมีประโยชน์มาก ต่อการ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน
 
พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: