วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

[2136]เว็บภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาล

สวัสดีครับ

คุณแสงตะวันได้แนะนำเว็บภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาลไว้นานแล้วหลายเว็บ แต่ละเว็บสนุก เด็กน่าจะชอบ แต่ผมเผลอไปไม่ได้นำมาแนะนำ ต้องขอโทษคุณแสงตะวันด้วยครับ  
 
ศึกษาเพิ่มเติม:
พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: