วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

[354] ฝากหนังสือถวายหลวงพี่

นมัสการหลวงพี่ และสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
ผมเดาเอาเองว่า blog นี้ น่าจะมีหลวงพี่บางท่านเข้ามาอ่านบ้าง และเนื่องจากหลวงพี่ที่เรียนวิทยาลัยสงฆ์ต้องเรียนทั้งธรรมะและภาษาอังกฤษจึงจะจบหลักสูตรปริญญาตรี ผมจึงขอถวายไฟล์หนังสือ Encyclopedia of Buddhism ให้แก่หลวงพี่

Encyclopedia of Buddhism เป็นสารานุกรมทางพุทธศาสนาที่สมบูรณ์มาก ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546 โดย Center for Buddhist Studies, University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทความมากกว่า 400 บทความ ครอบคลุมประเด็นแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง (ลองอ่าน List of Articles) และเขียนด้วยสำนวนภาษาที่ชาวบ้านอ่านเข้าใจได้ง่าย

ผมขอแนะนำญาติโยมที่ต้องการทำบุญด้านการศึกษาของสงฆ์ ให้ทางร้านเขา print และเย็บเล่มหนังสือนี้, และนำไปถวายวัดที่มีพระสงฆ์เรียนที่วิทยาลัยสงฆ์หรือจะถวายหลวงพี่ที่เรียนก็ได้
 คลิกดาวน์โหลด 


หรือ http://www.mediafire.com/?mjzm1jvnizz


ขอแถมอีก 2 เล่มครับ
1. THAI BUDDHISM IN THE BUDDHIST WORLD แต่งโดย ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ปยุตฺโต คลิกดาวน์โหลด

2. Handbook for Mankind หรือ คู่มือมนุษย์ โดยท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
คลิกดาวน์โหลด

ศึกษาเพิ่มเติม: ธรรมะ ความงาม

พิพัฒน์
e4thai@live.com

7 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆค่ะ

สา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเจริญพร เป็นประโยชน์กับอาตมามากเลย ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจริญพรคุณโยมเป็นอย่างมากที่ได้ฝากสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก
สำหรับอาตมานั้นสิ่งนี้มีประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษและการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขอให้คุณโยมเจริญในธรรมและปัญญาจงเกิดมีแก่คุณโยม

Cent กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ sakyabhutiya@hotmail.com กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ sakyabhutiya@hotmail.com กล่าวว่า...

อามภาพเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เจอบล็อกของโยมโดยบังเอิญ แล้วชอบมาก ได้ประโยชน์ทั้งเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีหนังสือธรรมให้ ดาวน์โหลดด้วยนับว่าบล็อกของโยมมีประโยชน์มากจริงๆ
อาตมภาพขออนุโทนากับโยมในการทำบล็อกนี้และขอให้กำลังใจในการทำบล็อกนี้ต่อไปเรื่อยๆ

โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ

เจริญพร
พระมหาเกษม เขมโก (วัดชลประทานรังสฤษฏ์)