วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

[362]หาประโยคตัวอย่าง Th-En & En-Th ได้จากที่ไหน

27 ตุลาคม 2552:
เพิ่มเติมเว็บที่ให้ตัวอย่างประโยค
1.http://new.wordsmyth.net/?mode=rs
พิมพ์คำลงในช่อง Search for entries that contain: และติ๊กเลือก Example
2.[1103]ด/ล คลังประโยคตัวอย่างมหึมา จาก COBUILD Dict


สวัสดีครับ
ทุกวันนี้คุณภาพของดิกชันนารีที่มีขายในท้องตลาดดีกว่าสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นอย่างเทียบกันไม่ได้เลย ดิกชันนารีสมัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย ไม่เพียงแต่แปลศัพท์เป็นคำ ๆ เท่านั้น แต่ยังพยายามบรรจุวลีและคำประสมเข้าไปด้วย ผลต่างก็คือในขณะที่คนรุ่นผมเมื่อต้องใช้วลีหรือคำประสมแปลก ๆ ก็ต้องมานั่งคิดเองว่า ภาษาอังกฤษมันคือคำว่าอะไร แต่คนรุ่นนี้ก็ไม่ต้องลำบากมากเพราะมีผู้รู้รวบรวมแปลมาจากดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษเลย และก็เช่นเดียวกันดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษสมัยนี้ก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง database จึงทำให้ทุกอย่างดีกว่าสมัยก่อนในทุกเรื่อง

ดิกชันนารีอังกฤษ – ไทยในบ้านเรา นอกจากพัฒนาเรื่องคำศัพท์ วลี และคำประสมซึ่งแจกลูกคำอย่างมากมายทำให้สะดวกต่อการใช้อย่างยิ่งแล้ว ยังมีพัฒนาการอีกอย่างหนึ่ง คือ นักวิชาการหลายท่านได้แปลดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษ เป็นดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ – ไทย ก็คือว่า ดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษ ซึ่งมีตัวอย่างประโยคมากมายเป็นภาษาอังกฤษให้ไว้นั้น ประโยคเหล่านี้ยังได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอีกต่อหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนยุคนี้จึงมีตัวช่วยมากขึ้นในการแต่งประโยค และแปลประโยคจาก อังกฤษเป็นไทย

แต่… แต่การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ กลับพัฒนาช้ากว่ามาก
เรามาดูเฉพาะตัวอย่างในอินเตอร์เน็ตแล้วกันครับ

ข้างล่างนี้ผมได้รวบรวม ดิกชันนารี ไทย – อังกฤษ ไว้ ท่านจะสังเกตได้ว่า เมื่อท่านพิมพ์คำไทยอะไรก็ได้ลงไป 1 คำ ถ้าคำนี้สามารถแจกลูกออกเป็นคำประสมได้ เขาก็จะพยายามรวมรวมไว้ให้ท่าน ลองทดลองกับดิกชันนารี online ไทย – อังกฤษ ข้างล่างนี้ ผมขอให้ท่านทดลองพิมพ์คำว่า รัก, ใจ, บ้าน, ช่าง ฯลฯ ลงไป ท่านจะเห็นการแจกลูกป็นวลีหรือคำประสมอีกหลายคำ
http://www.tumcivil.com/dict/
http://truehits.net/dic.php
http://dict.longdo.com/
http://thai-language.com/
http://english-thai-dictionary.com/
http://wordbook.rackhub.com/appendix/a.html
http://www.nextproject.net/online/dictionary/
(เฉพาะเว็บสุดท้ายนี้ ท่านสามารถเลือก Xตรงตัว Xขึ้นต้นด้วย หรือ Xเป็นส่วนประกอบ

แต่ทำไมผมจึงบอกว่าการจัดทำดิกชันนารี ไทย – อังกฤษ พัฒนาไปช้ากว่า การทำดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับ

สมมุติว่า ท่านต้องการแต่งประโยคภาษาไทยว่า “คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันดีพอ” หรือ “ประเทศต้องการนักการเมืองที่เข้าใจปัญหาของประเทศอย่างลึกซึ้ง” หรือ . “เขาไม่ได้เข้าใจบทบาทของตัวเอง จึงทำงานผิด ๆ พลาด ๆ หลายครั้ง” จาก 3 ประโยคนี้ แม้จะใช้คำว่า “เข้าใจ” เหมือนกัน แต่คำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายในทำนองว่า “เข้าใจ” ก็มีหลายคำ เช่น understand, absorb, accept, appreciate, apprehend, catch, compass, comprehend, conceive, conjecture, decode, deduce, dig, digest, discern, encompass, fathom, follow, gather, get, grasp, infer, interpret, ken, know, learn, penetrate, perceive, realize, reason, recognize, see, sense, solve, surmise, sympathize, think แล้วเราจะใช้คำไหนล่ะครับที่เหมาะสมที่สุดในการแปลจากประโยคภาษาไทยหนึ่ง ๆ เป็นประโยคในภาษาอังกฤษ

ผมไปเดินดูที่ชั้นดิกชันนารีในร้านหนังสือ ก็ได้เห็นว่า นอกจากดิกชันนารี ไทย – อังกฤษ ฉบับห้องสมุด ( 1 ชุดมี 2 เล่ม) ของอาจารย์สอ เสถบุตรแล้ว ก็ไม่มีเล่มไหนอีกเลยที่ให้ตัวอย่างแสดงการใช้คำไทยคำหนึ่ง ๆ ในเนื้อหาประโยคภาษาไทยหลาย ๆลักษณะ เมื่อไม่มีตัวอย่างเช่นนี้ให้เราศึกษาเยอะๆ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เรารู้สึกง่ายที่จะแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แต่กลับไม่ง่ายที่จะแปลจากประโยคภาษาไทยเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหรือพอใจ ยกเว้นก็เฉพาะคนที่เชี่ยวชาญจริง ๆ เท่านั้น

เรื่องที่ผมบ่นมาทั้งหมดนี้ ยิ่งพูดมากก็ยิ่งมากเรื่อง ผมจึงขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ ที่เหลือท่านเอาไปคิดต่อเองแล้วกันครับ แต่ผมมีของแถมให้ท่าน 2 เว็บ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเห็นการแปลไป – มา ระหว่างประโยค ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เว็บที่ 1:
ผมเคยเขียนแนะนำคอลัมน์ Translate It ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post โดยที่นักเขียนที่เป็นนักแปลชั้นครูเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยให้ดู น่าศึกษาครับว่าการแปลที่ดีควรจะแปลยังไง ผมเขียนไว้ที่ลิงค์นี้ครับ
[199] เรียนแปลข่าวจากนักแปลชั้นครู (แจกไฟล์)

ผมเห็นว่า เราน่าจะใช้ประโยชน์จากบทแปลของท่านผู้รู้เหล่านี้ได้ เช่น สมมุติว่า เราต้องการรู้ว่า คำว่า ร่วมมือ เขามีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่าอะไรบ้าง ถ้าเราได้เห็น เราจะได้สังเกต – ศึกษา เมื่อทำบ่อย ๆ เราก็คงจะเก่งขึ้นมาบ้าง วิธีการทำอย่างนี้ครับ
1. ไปที่เว็บ Google: http://www.google.com/
2. พิมพ์ข้อความในช่อง Search โดยใช้รูปแบบนี้
ร่วมมือ “translate it” site:www.bangkokpost.com
3. Enter
4. ถ้าใน database ของคอลัมน์ Translate It มีคำนี้อยู่ เขาก็จะแสดงคำนี้ทั้งไทยและอังกฤษเทียบให้เราดู
5. ตอนหาคำว่า ร่วมมือ ในหน้าเว็บ เพื่อมิให้ท่านต้องปวดหัวต้องไล่อ่านทุกบรรทัด ให้ท่าน กด Control พร้อมกับกดแป้น keyboard ตัว F (Control+F), และพิมพ์คำว่า ร่วมมือ ลงไปในช่อง Find, คลิก Next ท่านก็จะเห็นว่า คำว่า ร่วมมือ อยู่ตรงไหน แล้วลองหาแถว ๆ นั้นดูว่า มันเทียบเคียงกับคำอะไรในภาษาอังกฤษ คือให้ท่านอ่านประโยคเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทียบกัน

ผมขอยกเอาประโยคตัวอย่างจาก ลิงค์นี้ มาให้ท่านดู

โครงการนี้ได้ดำเนินการร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์การนอกภาครัฐ หรือเอ็นจีโอ และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง
The project has been jointly undertaken by local government bodies, the private sector, non-governmental organizations and local communities.

"ครั้นถึงทศวรรษที่ 1930เพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่าเป็นเรื่องตลกที่จะให้คนอื่นผลิตเสื้อเชิร์ตที่ผมเป็นคนคิดขึ้นผมคิดว่าความคิดที่จะผลิตเสื้อเชิร์ตนี้นับเป็นสิ่งดี พวกเราเลยร่วมมือกันตั้งโรงงานผลิตเสื้อเชิร์ตขึ้น" — จาก รีดเดอร์ไดเจสต์ มกราคม1970
"Then in the 1930s, a friend told me that it was ridiculous to allow other people to manufacture shirts I had invented. The Idea seemed to me a good one and we combined forces to found a shirt factory." ___ Reader's Digest, January 1970

ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการทหาร
MILITARY INTERNATIONAL COOPERATION

นอกจากสร้างภาพยนตร์แล้วแคมป์ได้ร่วมมือกับสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกาและสถาบันสุขภาพสุนัขเบเยอร์เพื่อตั้งมูลนิธิ เพื่อนเบนจี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือโรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในการดูแลสัตว์ที่ถูกทารุณและถูกทอดทิ้งก่อนที่จะหาบ้านให้ จะมีภาพเบนจี้ในประกาศโฆษณางานบริการสาธารณะเพื่อเตือนให้ผู้คนทราบว่ายังมีสัตว์เลี้ยงดีๆ มากมายจากโรงเลี้ยงสัตว์ให้เลือกนำไปเลี้ยงได้
Besides the film, Camp has joined the American Humane Association and Bayer Animal Health to form Benji's Buddies Fund, which will help shelters treat abused and neglected animals before placing them in homes. Benji will also appear in public service announcements to remind people that good pets are available in shelters.

อีกโครงการหนึ่งดำเนินการโดยศูนย์แผ่นดินไหวแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ (หรือ SCEC) อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย โครงการนี้จะใช้เงินทุนจำนวน 102 ล้านดอลลาร์ (๓.๙ พันล้านบาท) จัดทำมาตรฐานอย่างเข้มสำหรับการทดลองเพื่อทำนายแผ่นดินไหว
Another project by the Southern California Earthquake Centre, a consortium of research universities, will use a $102 million (3.9 billion baht) grant to set strict standards for earthquake prediction experiments.

เว็บที่ 2: http://crcl.th.net/bitext/
ใน database ของเขาเป็นเรื่องสั้น หรือส่วนของเรื่องสั้นให้ท่านศึกษาเปรียบเทียบการแปลไทยเป็นอังกฤษ ท่านสามารถคลิกเลือกแบบ 2 บรรทัดซ้าย- ขวาเทียบกัน, หรือ บน – ล่างเทียบกัน ก็ได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถพิมพ์คำไทยหรือคำอังกฤษลงไป เพื่อค้นหาคำนี้ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องภาษาไทย หรือในคำแปลภาษาอังกฤษก็ได้ เว็บนี้มีประโยชน์มากครับในการศึกษาคำแปลลักษณะที่เป็นวรรณศิลป์

ท่านทดลองสักนิดก็ได้ครับ โดยย่อขนาดของฟอนต์ให้เล็กหน่อย พิมพ์คำง่าย ๆ ลงไป เช่น คำว่า ความรัก ไม่รู้ ฯลฯ แล้วคลิก Search แล้วเปรียบเทียบการแปลระหว่างไทยกับอังกฤษ (ถ้าภาษาไทยกลายเป็นตัวยึกยืออ่านไม่ได้ ให้คลิกขวาที่หน้าจอ, คลิกซ้าย encoding, คลิกซ้าย Thai)

คำแนะนำหรือคำอธิบายที่ผมเขียนไว้ในบทความวันนี้ อาจจะไม่ชัดเจนนัก แต่ขอให้ท่านลองเล่นกับ 2 เว็บนี้สักพักหนึ่ง ก็จะรู้ได้เองว่า ท่านจะใช้ประโยชน์ในแง่ไหนจาก 2 เว็บนี้

ขอให้มีความสุขและเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ ท่านนะครับ

เพิ่มเติม: เว็บแสดงประโยคตัวอย่าง เพียงพิมพ์ key word ลงไป
http://www.natcorp.ox.ac.uk/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

6 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

you very kind.
.
.
.
practise makes perfect,right?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้กัน อยู่เสมอค่ะ
คุณเป็นคนใจดีมาก

ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยครับ ทุกอย่างที่คุณเอามาบอกเป็นทุกสิ่งที่มีประโยชน์มากจริง ๆ ครับ

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณมากนะคะ...ขอเป็นกำลังใจให้ทำเว็บเผยแพร่ความรู้ดี ๆ เช่นนี้ต่อไปนะคะ

pipat - blogger กล่าวว่า...

คุณ Nuttamon ครับ
เพิ่มเติมเว็บที่ให้ตัวอย่างประโยค
http://new.wordsmyth.net/?mode=rs
พิมพ์คำลงในช่อง Search for entries that contain: และติ๊กเลือก Example
พิพัฒน์

Atthakorn Chanthong กล่าวว่า...

ลองใช้่พจนานุกรมออนไลน์ wooword ดูนะครับ ^^
http://www.wooword.com