วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

[2211]รวม วีดิโอ ประวัติ ท่านอาจารย์พุทธทาส

สวัสดีครับ
ผมพบวีดิโอประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ


 

ภาษาไทย
ชีวิตและผลงาน พุทธทาส ภิกขุ

ภาษาอังกฤษ


Biography of Bhikkhu Buddhadasa Pt 1 of 3

 

Biography of Bhikkhu Buddhadasa Pt 2 of 3

 

Biography of Bhikkhu Buddhadasa Pt 3 of 3


 

 

LIFE & WORK OF BUDDHADASA BHIKKHU Part I YouTube

LIFE & WORK OF BUDDHADASA BHIKKHU. Part II
ศึกษาเพิ่มเติม
  [2206] รวม วีดิโอ ประวัติหลวงพ่อชาพิพัฒน์ 
www.facebook.com/e4thai 
www.facebook.com/EnglishforThai 
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: