วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ท่านต้องเรียนรู้ให้ตัวเองสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
และสงวนรักษาให้คุณค่าว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิต
-อองซาน ซูจี-

 

ไม่มีความคิดเห็น: