วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

[2331] วิธีใช้โปรแกรมสร้างข้อสอบ Hot Potatoesสวัสดีครับ

วันก่อนผมได้แนะนำ โปรแกรมสร้างข้อสอบ Hot Potatoes ที่ลิงค์นี้


โปรแกรมนี้ ผมได้ศึกษาวิธีใช้แล้ว พบว่า มีประโยชน์มาก ทั้งต่อครูและต่อนักเรียน  เช่น
-ช่วยครูหรือนักเรียนสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำไปฝึกด้วยตัวเอง
-ช่วยครูทำแบบทดสอบสำหรับ test นักเรียน


โปรแกรมสามารถกำหนดให้สุ่มข้อสอบมา test แต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน เช่น  ทำข้อสอบไว้ 100 ข้อ ก็ให้สุ่มมา test 50 ข้อ  โดยการสุ่มแต่ละครั้ง สามารถกำหนดให้ไม่ซ้ำกันทั้งข้อสอบ, การเรียงลำดับข้อสอบ, การเรียงลำดับข้อย่อย (a,b,c,d)ในข้อสอบแต่ละข้อ 


-สำหรับครูผู้สอน ท่านสามารถทำเป็นไฟล์ htm ให้เด็กนำไปฝึกกับเครื่องคอมฯ(เปิดด้วย browser อะไรก็ได้หรือ print ออกมาเพื่อทำ paper test ในห้องสอบก็ได้


ที่พูดมานี้แค่ตัวอย่างนะครับ โปรแกรมสร้างข้อสอบ Hot Potatoes ยังมีอะไรดี ๆ อีกหลายอย่าง
ท่านต้องทดลองเข้าไปคลิกทำด้วยตัวเองครับ


ผมได้หาลิงค์ที่มีผู้รู้อธิบายการใช้โปรแกรมนี้ไว้ ข้างล่างนี้ครับ


พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: