วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

[2346] ดิกชันนารีที่มีเสียงพยางค์แรกและท้ายของคำศัพท์ เป็นอักษรเดียวกัน                                      Dog Dad

สวัสดีครับ

วันนี้ผมไปเจอดิกชันนารีเล่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะดังนี้

-มีศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็ก ๆ ประมาณ 600คำ

-ไม่มีคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ แต่ทุกคำศัพท์มีภาพลายเส้นแสดงความหมายแทน อย่างัดเจน

-แต่ละคำศัพท์   จะมีเสียงเริ่มต้นและลงท้าย  เป็นเสียงเดียวกัน ตั้งแต่ A ถึง Z

เชิญดูตัวอย่างตัว d ข้างล่างนี้

เสียง เริ่มต้น เป็นตัว d


เสียง ลงท้าย เป็นตัว d

ผมเห็นว่า  คุณครูที่เริ่มสอนเด็ก ๆ การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้บ้าง

เชิญดาวน์โหลดครับ…..

พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: