วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

[2333] ธรรมะในวันอาสาฬหบูชา 2555

สวัสดีครับ
ก่อนจะพูดอะไรต่อไป สำหรับวันอาสาฬหบูชาปี 2555 นี้ ผมขอชวนทุกท่านชมวีดิโอ นี้ก่อนแล้วกันครับ
ธรรมะติดปีก-วันอาสาฬหบูชา

และต่อด้วยวีดิโอนี้
สำราญกรุง-ธรรมะวันอาสาฬหบูชา
 

ในวันอาสาฬหบูชาปีที่แล้ว ผมฝากหนังสือธรรมะ 3 เล่มที่ลิงค์นี้
[1918] ฝากหนังสือธรรมะ วันอาสาฬหบูชา 3 เล่ม


สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้
ภาษาไทย:วันอาสาฬหบูชา
ภาษาอังกฤษ:Asanha Bucha
ผมก็ขอเชิญชวนท่านเข้าไปอ่านธรรมะ ที่ครูบาอาจารย์ได้ให้ไว้เนื่องในวันของชาวพุทธวันนี้
คลิก:ธรรมะ วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
ใจความสำคัญของการแสดงธรรมครั้งแรก คือ
[1] ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง คือ หลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขทางกาย หรือ การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น และ
[2] ทรงแสดงอริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ ที่ทำให้บุคคลห่างไกลจากกิเลสและความทุกข์


สำหรับพวกเราที่ไม่มีบุญได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชาแรก ก็คงไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าเราทำให้วันนี้และวันต่อ ๆ ไป เป็นวันอาาฬหบูชาในชีวิตของเราด้วยการฟังธรรมหรืออ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เป็นศาสดาของพวกเราทุกคน


พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: