วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

[2382] แปล อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, online-offlineแปล อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, online-offline
โปรแกรมพวกนี้คุณภาพการแปลแต่ละครั้งมี 3 ระดับ คือ 
1) พอใช้ได้
2) ไม่ดี
3) ใช้ไม่ได้เลย
ท่านจึงต้องตรวจสอบคุณภาพของการแปลทุกครั้งอย่างจริงจัง และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

[1] แปล อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, online (ขณะต่อเน็ต)
ใช้บริการที่ 2 เว็บนี้

[2] แปล อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, offline  (ขณะไม่ได้ต่อเน็ต)
ดาวน์โหลด 2 โปรแกรมนี้ไปติดตั้งในเครื่องคอมฯเพื่อใช้งาน
โปรแกรมแปล อังกฤษ เป็น ไทย
โปรแกรมแปล ไทย เป็น อังกฤษ  

ไม่มีความคิดเห็น: