วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

[2405] เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับ Australia Network Learning English
สวัสดีครับ

เว็บข่าวที่มีบริการสอนภาษาอังกฤษฟรีอย่างจริง ๆ จัง ๆ ผมเจออยู่ 3 เว็บ คือ


เว็บอเมริกัน
เว็บอังกฤษ
เว็บออสเตรเลีย
ผมยังไม่ค่อยได้แนะนำเว็บของออสเตรเลีย  วันนี้จึงขอแนะนำ

เมื่อเข้าไปแล้วมีเรื่องใหญ่ ๆ ที่ให้ศึกษา ดังนี้
This 15-part series for intermediate to advanced English language learners looks at the language used in everyday business situations such as meetings, presentations and negotiations.

Living English is a 42-part series that looks at the English language used in everyday situations such as checking into a hotel or describing people. An episode will be posted each week.

English Bites is an informative and entertaining way for intermediate to advanced English speakers to learn common terms and English usage.
Learning Level: Intermediate – Advanced

Passport to English provides you with the opportunity to experience what it is like to sit a formal English language interview for assessment purposes. Complete series of 21 episodes is now available.
Learning Level: Intermediate

Ten Words About explains the meaning of ten words from each episode of 'This Australian Life'. Complete series of 10 episodes available.


(6) ถ้าท่านต้องการดูเฉพาะวีดิโอ ไปที่ลิงค์ YouTube ของเว็บ


พิพัฒน์
ไม่เบียดเบียนมุ่งแบ่งปันมั่นเบิกบาน

ไม่มีความคิดเห็น: