วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

[2399] ดาวน์โหลดโปรแกรม ThaiSoftware Dictionary v.7.0
สวัสดีครับ

มีท่านผู้อ่านแนะนำโปรแกรมดิกชันนารี ThaiSoftware Dictionary v.7.0

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของดิกที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมดิกที่นี่
ชุดแรกมี 5 ลิงค์ แต่ละลิงค์ประมาณ 200 MB
ชุดที่สองมี 11 ลิงค์ แต่ละลิงค์ประมาณ 76 MB

พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: