วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

[183] กฎทองคำ 8 ข้อในการเก็บเงินไว้เพื่อวัยเกษียณ

สวัสดีครับ
หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ลงบทความเรื่อง The eight golden rules ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับทุกคนในการเก็บเงินไว้เพื่อวัยเกษีนณ ดังนี้ครับ

First, start planning.
ข้อ 1- เริ่มวางแผน

Second, start saving now.
ข้อ 2- เก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้

Third, avoid big debts.
ข้อ 3- อย่างสร้างหนี้ก้อนโต

Fourth, don't buy too big a house.
ข้อ 4- อย่าซื้อบ้านหลังใหญ่เกินไป

Fifth, don't follow your friends' investment choices.
ข้อ 5- อย่าลงทุนตามเพื่อน

Sixth, don't invest in something you don't know.
ข้อ 6- อย่าลงทุนในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้

Seventh, diversify.
ข้อ 7- ลงทุนให้หลากหลาย

Lastly, manage your personal income taxes wisely.
ข้อ 8- จัดการเรื่องภาษีเงินได้ส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ฉลาด

อ่านบทความฉบับเต็บที่ลิงค์นี้ครับ น่าสนใจทีเดียว
http://home.dsd.go.th/freeenglish/The_eight_golden_rules.htm

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: