วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

[209] ชมวีดิโอประวัติพระพุทธเจ้า จาก BBC

7 ธันวาคม 2552
ปรับปรุงใหม่ ที่ลิงค์นี้ครับ

[1270]วีดิโอประวัติพระพุทธเจ้าโดย BBC มี subtitles ภ.อังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น: