วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

[194] ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ (พม่า)

สวัสดีครับ
เรื่องน่าเศร้าจากภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นกับประเทศเมืองพุทธเพื่อนบ้านเรา ถือโอกาสนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมียนมาร์หรือพม่ากันหน่อยไหมครับ

ภาษาอังกฤษ
จาก http://www.answers.com/ เชิญ คลิกที่นี่
จาก http://en.wikipedia.org/ เชิญ คลิกที่นี่
จาก http://www.thefreelibrary.com/ เชิญ คลิกที่นี่

ข่าวภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Myanmar
จาก Google News
จาก Yahoo News

ภาษาไทย
จาก http://th.wikipedia.org/ เชิญ คลิกที่นี่

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: