วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551

[145]Clip art สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภาษาอังกฤษ

*** เพิ่ม 18 มิถุนายน 2551***
http://www.clip-art.com/cgi-works/rankem.cgi?action=in&id=peterg
Page Home 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//FLClipart/

http://hcmc.uvic.ca/clipart/
คลิกที่ Topic Galleries, Keyword Search

http://www.barrysclipart.com/
พิมพ์ศัพท์ที่ต้องการหา Clipart ที่ช่อง Search มุมบนขวา


***เพิ่ม 10 มิถุนายน 2551 ***
http://office.microsoft.com/en-gb/clipart/default.aspx

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ เว็บนี้ เขามี clip art ให้มากมายเพื่อช่วยในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านอาจารย์และท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกท่าน

ลองคลิกเข้าไปชมตามหัวข้อข้างล่างนี้ครับ
Pics for Learning
Clipart Links for Educators
UVic's Language Teaching Clipart Library
Discovery School Clipart
Animation Factory
Clipart Collection for Foreign Language Instruction
Teacher Files
Classroom Clipart
Coolclips
#1 Free Clipart
Fotosearch Stock Photos
Free Clip Art

ส่วนข้างล่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทุกท่าน
http://www.mrshurleysesl.com/teacherresources.html

แถมเว็บสนุก ๆ อีก 1 เว็บ
http://www.gaspirtz.com/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: