วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

[155]พูด Hello,Thanks,Goodbye,I love you ภาษาต่างๆ

สวัสดีครับ
เชิญไปที่ลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะบอกการพูด Hello, Thanks, Goodbye, Merry Christmas, Where is the bathroom, Yes, และ I love you ในภาษาต่าง ๆ

มีประโยขบ์มากครับที่จะสร้างความประทับใจเล็ก ๆ น้อย ๆ กับชาวต่างชาติ
เชิญข้างล่างนี้ครับ
How to Say Hello in Different Languages
How to Say Thanks in Different Languages
How to Say Goodbye in Several Different Languages
How to Say Merry Christmas in Different Languages
How to Say "Where Is the Bathroom" in Several Different Languages ...
How to Say Yes in Different Languages
How to Say I Love You
แถม:
How to Speak 1 to 10 in Chinese
How to Wake Up Without an Alarm Clock

และที่เว็บ http://www.wikihow.com/ นี้ ยังบอกวิธีพูดคำต่าง ๆ ในภาษาต่าง ๆ อีกเยอะ น่าสนใจมากครับ คลิก: 1 2 3 4 5 6

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: