วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2551

[159] เว็บที่พิมพ์คำให้สะกดออกมาเป็นภาพ

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้: http://www.bored.com/imagespeller/index.html
ให้ท่านพิมพ์คำหรือวลีภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ลง เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่าน, I love you, goodbye ฯลฯ และคลิก spell เว็บก็จะทำให้คำหรือวลีกลายเป็นภาพขึ้นมา

ถ้าท่านไม่พอใจภาพที่ได้ ก็ให้คลิก Refresh ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ภาพที่พอใจ

ถ้าต้องการ email ส่งภาพไปให้เพื่อน ก็คลิกบรรทัดล่างลงมาที่เขียนว่า
"Click here Email This Page With This Word Or Phrase On It To A Friend"

น่าสนุกดีครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: