วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

[166] บทกลอน + ธรรมะ + ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
ผู้อ่านท่านใดชอบทั้ง 3 สิ่งต่อไปนี้ คือ 1) ธรรมะ 2) บทกลอน มีสัมผัส หรือ ‘กลอนเปล่า’ และ 3) ภาษาอังกฤษ ผมเชื่อว่าท่านคงชอบเว็บที่ผมหามาให้ข้างล่างนี้ครับ
[1]. บทกลอนธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
-http://www.watkoh.com/data/budha_dasa/mastermenu.html
-http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1288/poemindx.htm
-http://www.kusol.com/ptsupasit/saraban.asp

ท่านสันติกโร พระฝรั่งซึ่งเป็นศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาส นำมาแปลและพิมพ์เป็นปฏิทินในวาระขึ้นปีใหม่
ที่ลิงค์นี้ http://www.suanmokkh.org/verse/00-02/00-02_idx.htm

[2].งานแปลกวีนิพนธ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ที่น่าสนใจคือ โคลงโลกนิติhttp://www.suphawut.com/translations/masterpieces/seni/index.htm

[3].รรมบท เป็นพุทธวจนะซึ่งมีลักษณะเป็นกวีนิพนธ์ ผมเขียนรวบรวมไว้แล้วที่ 2 ลิงค์ข้างล่างนี้
-อ่าน “ธรรมบท” เพื่อธรรมรสและอรรถรส
-อ่าน ‘ธรรมบท’ ถ้อยคำจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า

[4]. Poetry for the Mind -"น้อมสู่ใจ" - - เรื่องและภาพ โดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ, ผู้แปล : ดร.พชร ธีราธร , จินนี ทาวี
http://mindpoet.konpob.com/poet_menu.html

[5]. “Thoughts for Happy Life” โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
http://intereladsd.blogspot.com/2007/11/389-thoughts-for-happy-life.html

[6].
เว็บกลอนธรรมะ
http://warinthorn.com/poem.aspx
http://www.kornthamma.com/index_home.html

[7].
The Light of Asia, by Sir Edwin Arnold
มีผู้รู้จำนวนมากแนะนำว่า หนังสือเล่มนี้ เป็นพุทธกวีนิพนธ์ฉบับ classic ผมเองก็ยังไม่เคยอ่าน แต่ก็ขอเอามาให้ท่านผู้อ่านได้ลองลิ้มดูครับ
http://home.dsd.go.th/freeenglish/The_Light_of_Asia.pdf

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 ความคิดเห็น:

oyasumi กล่าวว่า...

Thank you so much for your kindness. Buddha bless you :)