วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

[147] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บเครือ Bangkok Post

สวัสดีครับ
ผมพยายามรวมทุกเว็บ - ทุกลิงค์ เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษที่จัดทำหรือแนะนำโดย นสพ. Bangkok Post ไว้ข้างล่างนี้

[1] อ่าน Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/

[2] เตรียมตัวอ่าน Bangkok Post ด้วยการอ่าน readbangkokpost.com
http://www.readbangkokpost.com/

[3] หนังสือพิมพ์ในเครือ Bangkok Post เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
สติวเดนท์ วีคลี่ (คลิกแล้วพบ Trojan จึงขอลบออกไปก่อน)

[4] อ่าน Bangkok Post ฉบับแปลศัพท์ เมื่อวางเมาส์บนคำศัพท์
http://dict.longdo.com/popthai-url.php?service=popthai&url=http%3A%2F%2Fwww.bangkokpost.com%2F

[5] ภาษาอังกฤษวันละคำ กับ Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/education/worday/today.htm
[ที่บรรทัดล่าง… อย่าลืมคลิก Click here to see our words in the news for the previous week.]

[6] ศึกษาภาษาอังกฤษกับวีดิโอข่าวภาษาอังกฤษจาก Bangkok Post

http://www.axilltv.com/morevideos.php?cat=1

[7] ศึกษาภาษาอังกฤษกับภาพข่าวภาษาอังกฤษจาก Bangkok Post
http://www.axilltv.com/morephotos.php

[8] รวมลิงค์ในเครือ Bangkok Post เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokpost.com/education/index.htm

[9] รวม Hot Link เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษที่ Bangkok Post แนะนำ
http://www.bangkokpost.com/education/link.htm

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com