วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2551

[158] ฝึกทำข้อสอบ Error Identification 950 ข้อ

สวัสดีครับ
ผมไม่ทราบว่าทำไมข้อสอบแกรมมาร์แบบ Error Identification จึงหาได้ยากนัก ใน World Wide Web เท่าที่เคยพบมักเป็นแบบ choice A, B, C, D

มาวันนี้แหละครับที่พบข้อสอบพร้อมเฉลยแบบ Error identification มีทั้งหมด 95 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 950 ข้อ
http://www.englishdaily626.com/error_identification.php?001

ในความรู้สึกของผม ข้อสอบแบบหาจุดผิด หรือ Error Identification สนุกและท้าทายความสามารถมากกว่าข้อสอบแบบ multiple choice มากทีเดียว ขอเชิญชวนให้ลองเล่นดูครับ

ที่เว็บเดียวกันนี้ หัวข้ออื่น ๆ ก็น่าสนใจครับ
conversation
Common Mistakes in English
TOEFL Vocabulary
Learn American idioms
Ancient Chinese Stories
English Grammar
Learn English Proverbs
Learn American Slang expressions
Train your ear
Movie Lines
Glossary of Correct Usage
Common Sentences
English Exercises
Movie Reviews
Correct English
Metaphors
Similes
Places ( Nouns )
The lovely bones
Comprehension
Discovery Channel
English in Advertisements
High School English Essays
High School Vocabulary
Junior English Essays
English Questions
Poetry Corner
English Books
English News
News transcripts
Sample letters
Tips for Learning
English Summary
English Compositions
National Geographic Channel
Crossword
Quizzes
Celebrities
Natural phenomenon
Advertisements
Links และคลิก Next>> ไปเรื่อย

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตัวหนังสืออ่านยากคับตาลายไม่ต้องทำตัวเอียงน่าจะดีกว่าคับ

Howgirldrive กล่าวว่า...

ขอบคุง ค่ะ