วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

[175] เทคนิคการอ่าน นสพ.ฝรั่งให้รู้เรื่อง (ภาค 2)

สวัสดีครับ
สาเหตุหนึ่งที่ นสพ.ฝรั่งมันอ่านยากนักคงเพราะว่า โครงสร้างประโยคมันมีวลี (phrase) และ อนุประโยค (clause) เยอะเหลือเกิน ขยายกันไปขยายกันมาอย่างซับซ้อนจนเรารู้สึกสับสนไม่รู้ว่าอะไรขยายอะไร อะไรคือประธาน อะไรคือกริยาหลัก ยิ่งถ้าเป็นประโยคยาว ๆ และเชิงซ้อนมากเท่าใด ก็ยิ่งยุ่งและยากมากเท่านั้น

ส่วนความยากประการที่ 2 น่าจะเป็นเรื่องศัพท์ มีทั้งศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาเลยในชีวิต แถมเปิดดิกก็ไม่เจอ, ศัพท์ที่เคยเห็นแต่ลืมไปแล้ว, ศัพท์ที่ยังจำได้แต่แปลแล้วทำไมมันก็ยังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้

วันนี้ผมขอพูดเรื่องโครงสร้างประโยค
ก่อนแล้วกันนะครับ วันหลังค่อยพูดเรื่องศัพท์

ถ้าจะขุดเรื่องโครงสร้างประโยคมาพูดให้ละเอียด และสามารถเข้าใจกระจ่างเมื่ออ่านประโยคในหน้าหนังสือพิมพ์ ผมว่ามันน่าเบื่อครับ เพราะต้องเอาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับไวยากรณ์ฝรั่งมาพูดกัน น่าเบื่อยิ่งกว่าไวยากรณ์ไทยหลายเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ชอบเรื่องภาษา

ผมจึงขอพูดง่าย ๆ อย่างนี้แล้วกันนะครับ ในหนังสือพิมพ์ฝรั่ง คือ Bangkok Post ที่เราอ่านนั้น แต่ละย่อหน้ามักจะไม่ยาวและมีประเด็นหลักอยู่เพียงประเด็นเดียว แต่ปัญหาคือประโยคที่เขียนมักจะยาว บางทีทั้งย่อหน้ามีอยู่แค่ประโยคเดียว และก็อย่างที่พูดข้างบนนั่นแหละครับ ใน 1 ประโยคนี้ก็เอา วลีและอนุประโยค (phrase และ Clause) เขียนอัดกันเข้าไป จนเราอ่านแล้วงง !

วิธีอ่านให้รู้เรื่องก็มีเทคนิคง่าย ๆ คือ
- ในแต่ละประโยค เราต้องพยายามแยกให้ออกว่า อะไรเป็นประธาน และ อะไรเป็นกริยา ข้อที่ลำบากก็คือ ประธานและกริยาไม่ได้มีคำเดียว แต่เป็นกลุ่มซึ่งอาจจะยาวเกิน 10 คำ เราจึงต้องแยกให้ได้ว่า อะไรคือกลุ่มประธาน อะไรคือกลุ่มกริยา
[กลุ่มประธาน หรือกลุ่มกริยาที่มันยาว ๆ นี่นะครับ มันยาวก็เพราะว่าเขาเอา noun มาต่อ ๆ กัน, หรือเอา phrase หรือ clause มาต่อกันเป็นขบวนรถไฟ จนเราไม่รู้ว่าหัวขบวนหางขบวนอยู่ที่ไหน]

-ถึงบรรทัดนี้คือ climax ที่ผมต้องการจะบอก คือ ท่านต้องแยกให้ออกว่า อะไรเป็น phrase หรือ clause แล้วก็ค่อย ๆ แปลความหมายเป็นกลุ่ม ๆ และ “โดยทั่วไป” กลุ่มวลีหรืออนุประโยตพวกนี้ ที่อยู่หลังจะขยายกลุ่มที่อยู่ข้างหน้า จำหลักง่าย ๆ อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับ

-และถ้าเป็นกลุ่มคำนามที่วางต่อกันหลาย ๆ ตัว ท่านต้องหาให้ได้ว่า คำนามหลักคือตัวไหน แล้วตอนแปลก็แปลจากหลังย้อนไปข้างหน้า เช่นกัน

ผมได้คัด 10 ประโยคข้างล่างนี้มาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2551 และแยก phrase และ clause ออกเป็นบรรทัด ๆ ท่านจะสังเกตได้ง่าย ๆ ว่า กลุ่มคำพวกนี้จะขึ้นต้นด้วย
-คำบุพบท เช่น by, on, under, in, at, for, before, after เป็นต้น
- คำสันธาน เช่น and, but, or, so, after, before, since เป็นต้น
- คำที่ขึ้นต้นด้วยตัว W ทั้งหลาย เช่น who, when, where, while และ อีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อย คือ
that


เอาละครับ ผมขอหยุดพูดเรื่อง grammar ไว้แค่นี้แหละครับ

ท่านลองอ่านข่าว 10 ประโยคข้างล่างนี้ และสังเกตการแบ่งวลีหรืออนุประโยคออกเป็นบรรทัด ๆ ที่ผมทำไว้ให้ดู และลองค่อย ๆ แปลไปตามที่ผมแนะ ดูว่าถ้าเราหัดอ่าน / แปล โดยแบ่งเป็นวรรค ๆ อย่างนี้ มันทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไหม?

ถ้ายังไงเขียนมาบอกด้วยนะครับ
[คำที่เป็นตัว BLOCK หนา คือ verb หลักครับ]

ข่าวทั่วไป
ประโยคที่1:
United States’ decision to keep Thailand as one of nine countries on its watch list due to concerns over intellectual property rights problems has angered activists, who say Washington is protecting pharmaceutical makers at the expense of better health for the Thai public.

อธิบาย:
กลุ่มประธาน:

-United States’ decision
-to keep Thailand
-as one of nine countries on its watch list
-due to concerns over intellectual property rights problems
กลุ่มกริยา:
-has ANGERED activists,
-who say Washington is protecting pharmaceutical makers
-at the expense of better health
-for the Thai public.

ประโยคที่ 2:
The Bangkok Metropolitan Administration's (BMA) highly-promoted dog microchip implantation scheme
has proved unpopular among city dog owners with the number of microchipped pooches lower than expected.
กลุ่มปรธาน:
The Bangkok Metropolitan Administration's (BMA) highly-promoted dog microchip implantation scheme
กลุ่มกริยา:
-has PROVED unpopular
-among city dog owners
-with the number of microchipped pooches lower than expected.

ประโยคที่ 3:
An opinion survey by Thammasat University on the last general election has defied a common notion that deposed prime minister Thaksin Shinawatra had a significant influence on voters' decisions.
กลุ่มประธาน:
-An opinion survey
-by Thammasat University
-on the last general election
กลุ่มกริยา:
-has DEFIED a common notion
-that deposed prime minister Thaksin Shinawatra had a significant influence
-on voters' decisions.

ประโยคที่ 4:
Military officials in the United States have decided not to seek the death penalty against a former US air force sergeant who fled to Thailand after his wife was killed 14 years ago.
กลุ่มประธาน:
-Military officials
-in the United States
กลุ่มกริยา:
-have DECIDED not to seek the death penalty
-against a former US air force sergeant
-who fled to Thailand
-after his wife was killed 14 years ago.

ประโยคที่ 5:
Police are being blamed for being too lenient while trying to control mobs on Friday and letting their confrontation end in violence, which marred the peaceful rally by the People's Alliance for Democracy (PAD).
กลุ่มประธาน:
Police
กลุ่มกริยา:
-are being BLAMED
-for being too lenient
-while trying to control mobs
-on Friday
-and letting their confrontation end in violence,
-which marred the peaceful rally
-by the People's Alliance for Democracy (PAD).

ข่าวธุรกิจ:
ประโยคที่ 6:
Executives of the French hypermart operator Carrefour denied a report that it was considering selling off its business in Thailand to its rival Big C.
กลุ่มประธาน:
-Executives of the French hypermart operator
-Carrefour
กลุ่มกริยา:
-DENIED a report
-that it was considering selling off its business
-in Thailand
-to its rival Big C.

ประโยคที่ 7:
Finance Minister Surapong Suebwonglee
said yesterday that inflation would not be a problem for Thailand, and that the economy is on track to grow 6% in 2008, in line with an official target.
กลุ่มประธาน:
-Finance Minister
-Surapong Suebwonglee
กลุ่มกริยา:
-SAID yesterday
-that inflation would not be a problem
-for Thailand,
-and that the economy is on track to grow 6%
-in 2008,
-in line with an official target.

ประโยคที่ 8:
The time is right for foreign investors to invest in Thailand as the economy will see limited effects from high oil prices and the US sub-prime problem, Industry Minister Suwit Khunkitti said yesterday.
กลุ่มประธาน:
-Industry Minister
-Suwit Khunkitti
กลุ่มกริยา:
-SAID yesterday.
- (that) the time is right
-for foreign investors
-to invest in Thailand
-as the economy will see limited effects
-from high oil prices
-and the US sub-prime problem,

ข่าวกีฬา:
ประโยคที่ 9:
Despite the incessant rain and a flooded field, five new records were established on the first day of the Thailand and International Track and Field Championship at the Thammasat University ground in Rangsit yesterday.
กลุ่มประธาน:
five new records
กลุ่มกริยา:
-were ESTABLISHED
-on the first day
-of the Thailand and International Track and Field Championship
-at the Thammasat University ground
-in Rangsit yesterday.
-Despite the incessant rain and a flooded field

ข่าว IT
ประโยคที่ 10:

The chief executive officer of Red Hat, the world's fastest-growing enterprise software company, hopes to change the way software is developed and to define a whole new industry around open source software.
กลุ่มประธาน:
-The chief executive officer of Red Hat,
-the world's fastest-growing enterprise software company,
กลุ่มกริยา:
-HOPES to change the way
- (that) software is developed
-and to define a whole new industry
-around open source software.

ประโยคตัวอย่าง (ข่าวเก่า)
Khun Sa was captured by Burmese troops in 1969 but freed in 1973 in exchange for the release of two Russian doctors kidnapped by his men.
กลุ่มประธาน:
Khun Sa [ขุนส่า]
กลุ่มกริยา:

-was CAPTURED [ถูกจับตัว]
-by Burmese troops [โดยทหารพม่า]
-in 1969 [ในปี 1969]
-but freed in 1973 [ แต่ถูกปล่อยตัวในปี 1973 ]
-in exchange for the release of two Russian doctors [ในการแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวหมอชาวรัสเซีย 2 คน ]
-kidnapped by his men. [ซึ่งถูกลักพาตัวโดยคนของเขา]

ผมอยากจะให้สังเกตการเขียนข่าวในประโยคสุดท้ายนี้สักนิด ข้อความ “in exchange for the release of two Russian doctors kidnapped by his men.” “ในการแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวหมอชาวรัสเซีย 2 คน ผู้ซึ่งถูกลักพาตัวโดยคนของเขา(คือคนของขุนส่าเอง)” จะสังเกตได้ว่า คำว่า “ถูกลักพาตัว” นี้ เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า “kidnapped” เฉย ๆ, ไม่ได้ใช้ “who were kidnapped
การละคำลักษณะนี้เป็นวิธีเขียนข่าวที่ใช้กันมาก ต้องสังเกตให้ดีทุกครั้งที่อ่าน

ศึกษาเพิ่มเติม:
[173] แนะนำเทคนิคการฝึกอ่าน นสพ.ภาษาอังกฤษ

ขอให้ทุกท่านสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษได้เหมือนหนังสือพิมพ์ภาษาไทยนะครับ

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

6 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีค่ะ ทำให้มีหลักในการจับประโยคได้มากขึ้น จะพยายามฝึกฝนค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โห ทำแบบนี้ง่ายขึ้นเยอะ เริ่ม get แล้วค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่เปิดสอนภาษาอังกฤษเปล่าค่ะ
อยากเรียนพิเศษกับพี่มากๆเลย
เพราะดูเหมือนว่า พี่จะเข้าใจคนไม่ชอบภาษา แต่จำใจเรียน
fon_bozz@hotmail.com

pipat - blogger กล่าวว่า...

อยากสอนอยู่เหมือนกันครับ
แต่ไม่มีเวลา
ไม่มีจริง ๆ ครับ
พิพัฒน์ - blogger

Serina_Z กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ ^^