วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551

[102] หัดเรียงคำเป็นประโยค

สวัสดีครับ
เว็บข้างล่างนี้ มีคำอธิบาย และ แบบทดสอบการเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษ

การหัดเรียงคำที่เขาให้มาเป็นประโยคที่ถูกต้อง เมื่อดูเฉลยและสังเกตว่า เราเรียงผิดเพราะอะไร และจดจำไว้ จะเป็นประโยชน์มากเมื่อถึงเวลาที่เราต้องแต่งประโยคเอง
เชิญได้เลยครับ
http://www.usingenglish.com/quizzes/119.html

http://www.manythings.org/ss/

http://www.better-english.com/grammar/wordorder.htm

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/word-order
คลิกเลือกหัวข้อใต้บรรทัด Explanations and Exercises, อ่านคำอธิบาย, และทำ Exercises

http://www.learnenglish.org.uk/words/mixer.asp

Adjective order
ชุดที่ 1
http://esl.about.com/library/grammar/blgr_adjective_order.htm
http://esl.about.com/library/grammar/blgr_adjective_order_quiz.htm
ชุดที่ 2
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adjord.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adjord1.htm

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: