วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

[134]ใช้ดิก Babylon.com(+ดิก Loy มีประโยคตัวอย่าง)

สวัสดีครับ
ที่ Blog นี้แนะนำ ดิกชันนารี มากมายให้ท่านใช้ ทั้งใช้ online ขณะต่อเน็ต, และโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเอาไปใช้ offline โดยไม่ต้องต่อเน็ต
อันที่จริงโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงเครื่องนั้นมีประโยชน์มาก เพราะเราสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต แต่อย่างไรก็ตาม บางท่านไม่สะดวก เช่น ไม่ได้ใช้เครื่องคอมฯของตัวเอง จึงไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมดิกชันนารีที่ต้องการได้, ลงโปรแกรมดิกไว้แล้วแต่เครื่องรวนทำให้ใช้ไม่ได้, เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้จึงต้องใช้ขณะต่อเน็ต

ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย และ ไทย – อังกฤษ ที่มีบริการให้ใช้ online ขณะต่อเน็ตก็มีหลายเว็บ เช่น
1. ดิกชันนารี Lexitron
2. ดิกชันนารี ของเว็บ thaiza.com
ทั้ง 2 เว็บข้างต้นนี้ แปลศัพท์ให้เฉย ๆ แต่ไม่มีประโยคตัวอย่างให้ดู

ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย ฟรี! ที่มีประโยคตัวอย่างให้ดู (และบางทีก็แปลประโยคตัวอย่างจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ดูอีกด้วย) เท่าที่ผมรู้จักขณะนี้มีอยู่ยี่ห้อเดียว คือ Loy’s Dictionary
ท่านลองดูการแสดงผลของดิก Loy ข้างล่างนี้ครับ
ดูคำว่า take: www.babylon.com/definition/take/Thai
ดูคำว่า great: http://www.babylon.com/definition/great/Thai
ดูคำว่า set: www.babylon.com/definition/set/Thai
ดูคำว่า love: www.babylon.com/definition/love/Thai
ดูคำว่า give: www.babylon.com/definition/give/Thai
ดูคำว่า sentence: http://www.babylon.com/definition/sentence/Thai

ถ้าท่านต้องการใช้ Loy’s Dictionary ออนไลน์ เชิญไปที่เว็บนี้ครับ:
http://www.babylon.com/define/122
ซึ่งมีฐานข้อมูลจากดิกถึง 4 เล่มคือ
English - Thai Quick Reference
Eci_ThaiDictionary1
English - Thai, Loy's Dictionary
Thai - English Quick Reference


เพิ่มเติม: เว็บแสดงประโยคตัวอย่าง เพียงพิมพ์ key word ลงไป
http://www.natcorp.ox.ac.uk/

พิพัฒน์e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: