วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551

[135]ทำ Test-เล่น Game(ทวนศัพท์เก่า-เพิ่มศัพท์ใหม่)

สวัสดีครับ
ท่านที่เป็นแฟนประจำของ Blog นี้คงจะสังเกตได้ว่า ผมให้ความสำคัญแก่คำศัพท์มาก และทำลิงค์คำศัพท์ไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ท่านเข้าไปศึกษาและเล่น ที่ลิงค์นี้: ศัพท์ vocabulary

ผมเห็นว่า ถ้าเรารู้ศัพท์น้อยเกินไป เราจะเรียนภาษาอังกฤษได้ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการฟัง – พูด – อ่าน – หรือเขียน

การรู้ศัพท์มี 2 อย่าง คือ การ ‘เข้าใจ’ และ ‘ใช้เป็น’ เข้าใจคืออ่านและฟังเข้าใจ ส่วนใช้เป็นคือพูดและเขียนเป็น

ทำอย่างไรจึงจะจำศัพท์ได้มาก ๆ คำตอบก็ง่าย ๆ ครับ คือ ถ้าเราฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียนไปเรื่อย ๆ ก็จะจำได้เอง และมากเพียงพอสำหรับการใช้สอย นี่คือวิธีแรก เป็นวิธีธรรมชาติที่เรามิได้เพียงแค่จำศัพท์โดด ๆ แต่จำความหมายของศัพท์พร้อมกับสถานการณ์ที่ใช้ศัพท์ และประโยคที่ผูกศัพท์ เป็นวิธีที่ ‘จำศัพท์ได้ - ใช้ศัพท์เป็น’

ส่วนวิธีที่สองที่ช่วยในการจำศัพท์ เป็นวิธีพิเศษ ได้แก่การทำ test, และเล่น Game, ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ, Test & Game ตามวิธีที่สองนี้จะไม่สนุกนัก ถ้าเราไม่มีศัพท์ตุนไว้พอสมควรจากวิธีที่หนึ่ง เพราะการทำ test หรือเล่น game ต้องดึงคำศัพท์ออกมาจากสมอง ถ้าอดีตเคยจำศัพท์ไว้ได้ test และ game จะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการดึงศัพท์ที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมา แต่ถ้าไม่ได้กักตุนศัพท์นั้นไว้ก่อน การทำ test หรือเล่น game ก็จะเป็นเพียงการเดาที่ไม่สนุกนัก

4 ลิงค์ข้างล่างนี้เป็นการรวมเว็บทำ test และเล่น game ที่สนุกและท้าทายพอสมควร
[119] เกม Beat the Dictionary
[48] ถ้าท่านแน่ ขอท้าทาย ให้ทดสอบ.. ศัพท์ !
[14] เช็คสต็อก ‘คลังศัพท์’ของท่านได้ที่นี่ครับ
[3] test ศัพท์ น่าสนุกจริง ๆ

และวันนี้ผมมีอีก 2 เว็บมาแนะนำครับ
เว็บที่ 1: Random Word Generator
-เมื่อเข้าไปแล้ว ในช่อง Word Type ให้ท่านคลิกเลือกว่า จะให้เป็นคำ Noun, Adjective, Verb Transitive =กริยามีกรรมต่อท้าย, Verb Intransitive=กริยาไม่ต้องมีกรรมต่อท้าย, Adverb, Interjection, Preposition และในช่อง Complexity ให้ท่านคลิกเลือกว่าเป็นศัพท์ที่พบบ่อย-ไม่บ่อย, เมื่อตั้งค่า 2 ช่องนี้แล้ว ตอนจะเล่นก็คลิก New Word ไปเรื่อย ๆ
-เกมนี้สามารถวัดได้เป็นอย่างดีว่า ศัพท์แต่ละประเภทนั้นท่านรู้อยู่ในระดับใด ท่านอาจจะจดศัพท์ที่ไม่รู้ลงสมุดไว้เพื่อหาคำแปลในตอนหลัง เกมนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนหลาย ๆ คนน่าจะสนุกเพราะจะได้ช่วย ๆ กันตอบ ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดดิก แต่ถ้าท่านต้องการจะเปิดดิกก็พิมพ์ที่ช่องนี้ก็ได้ครับ


เชิญคลิกเล่นที่เว็บนี้ครับ:
http://watchout4snakes.com/creativitytools/RandomWord/RandomWordPlus.aspx

เว็บที่ 2: เขาเอาศัพท์ที่พบบ่อยที่สุด 28,000 คำมาให้เราทดสอบตัวเอง
-เมื่อเข้าไปแล้ว ในช่อง Number of words to generate: ให้ท่านพิมพ์ตัวเลขจำนวนคำศัพท์ที่ท่านต้องการเล่นในแต่ละคราว, และคลิก Generate!
-ให้ท่านดูว่าศัพท์ที่เขาสุ่มมาโชว์นั้น ท่านรู้หรือไม่รู้คำใด ถ้าต้องการอ่านคำนิยามศัพท์ (และประโยคตัวอย่าง) ก็ให้กด shift พร้อมกับคลิกที่คำศัพท์ ก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา โดยมีดิกอังกฤษ – อังกฤษหลายเล่มให้ท่านเลือกคลิก หรือถ้าท่านดูที่กรอบขวามือที่เขียน Quick Definition ก็จะเห็นนิยามศัพท์ (และประโยคตัวอย่าง)ทันที การได้อ่านคำนิยามช่วยให้เรา ‘เข้าใจ’ และการได้อ่านประโยคตัวอย่างช่วยให้เรา ‘ใช้เป็น’
เชิญคลิกเล่นที่เว็บนี้ครับ:
http://coyotecult.com/tools/randomwordgenerator.php
ถ้าท่านต้องการทราบว่าศัพท์ที่พบบ่อย 28,000 คำนี้มีอะไรบ้าง ให้คลิกที่นี่ครับ: wordlist

แถม:
1. เว็บสุ่มประโยคให้เราศึกษา
Fun with Randomly-Generated Sentences

2. เว็บตั้งชื่อ (Word Constructor)
http://www.wordconstructor.com/index.php

3. ฟัง หรือดาวน์โหลด mp 3
http://www.englishpod.com/

4. รวมเว็บศึกษาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
http://www.vocabularylearningresources.net/ESL.html

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: