วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

[136] ศัพท์-วลี ที่ใช้พูด-เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สวัสดีครับ
วันนี้มี 4 เว็บมาแนะนำครับ ทุกเว็บมีแบบฝึกหัดทบทวนความจำและความเข้าใจให้ลองทำด้วย

[1] ศัพท์-วลี ที่ใช้พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
http://www.talking-about.net/?toload=&mode=0
http://www.word-power.us/

[2] ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์
http://www.telephoning-english.com/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

[3] ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนจดหมาย - อีเมล
http://www.correspondence-english.com/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: