วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551

[124] เชิญทำ crossword ไว้เล่นเอง –ง่ายมาก!

เพิ่ม 19 ม.ค. 52:
อีก 1 เว็บที่ใช้ในการสร้าง crossword ด้วยตนเอง

http://www.edict.com.hk/xword/generator/

เพิ่ม 27 มีค 51:
อีก 1 เว็บที่ใช้ในการสร้าง crossword ด้วยตนเอง
http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html

สวัสดีครับ
ถ้ามีบางท่านที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษ แต่ไม่ชอบเล่น crossword puzzle หรือปริศนาอักษรไขว้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าช่วยเพิ่มคำศัพท์ ถ้าให้ผมเดาสาเหตุแห่งความไม่ชอบนี้ ผมก็ขอเดาว่า ท่านอาจจะรู้สึกว่า เอาศัพท์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาให้เล่น เล่นไปหน่อยเดียวก็เบื่อแล้ว

คราวนี้ผมขอชวนใหม่นะครับ สมมุติว่าท่านมี verb อยู่ 10 ตัวที่ต้องการจำให้ได้ ข้างล่างนี้ คือ
announce/ประกาศ
borrow/ขอยืม
calculate/คำนวณ
develop/พัฒนา
evaluate/ประเมิน
frequent/ไปเยี่ยมบ่อย ๆ
grow/เติบโต
highlight/ดึงขึ้นมาให้เห็นชัด
initiate/ริเริ่ม
join/ร่วม

ท่านสามารถจดศัพท์ 10 ตัวนี้ไว้ในสมุดจดศัพท์ของท่าน แล้วท่านก็กลับไปทบทวนบ่อย ๆ เพื่อให้จำได้ นี่วิธีดั้งเดิม

แต่ถ้าท่านสามารถเอาทั้ง 10 คำนี้มาทำเป็น format ของปริศนาอักษรไขว้ ท่านคิดว่าการทวนศัพท์ของท่านจะน่าสนุกขึ้นไหมครับ

ลองคลิกดูที่ลิงค์นี้ซีครับ
http://www.variety-games.com/CW/Puzzles/538137984-puzzle.htm
ผมเชื่อว่าท่านจะต้องตอบ Yes มากกว่า No

มีเว็บที่ช่วยให้ท่านทำได้อย่างนี้ และทำได้ง่ายมาก คือเว็บนี้ครับ:
http://www.puzzle-maker.com/CW/

เมื่อเข้าไปแล้ว
1.ให้ท่านเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่องหมาย “/” แล้วต่อด้วยคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (ดูตัวอย่างข้างบน) แล้ว enter ครั้งเดียวเท่านั้น
2. แต่ละคำก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ยกเว้นศัพท์คำสุดท้ายพิมพ์เสร็จแล้วไม่ต้อง enter
3. อย่าให้มีบรรทัดว่างนะครับ (คือระหว่างคำ อย่า enter เกิน 1 ครั้ง)
4. พิมพ์ชื่อ Title ของศัพท์กลุ่มนี้ ที่ช่องข้างล่าง
5. คลิก Create Puzzle
6. ที่บรรทัดที่ 4 ซึ่งมีข้อความว่า Click puzzle to see your puzzle. ให้ท่านคลิกที่คำว่า puzzle ก็จะได้เห็นปริศนาอักษรไขว้ที่สร้างขึ้น
7. ถ้าท่านต้องการดูเฉลย ก็คลิกที่คำว่า solution ซึ่งอยู่บรรทัดที่ 6 [Click solution to see and print a draft of the solution.]
8. ถ้ามีศัพท์บางคำที่เว็บนี้ไม่สามารถเอาไปเข้าทำปริศนาอักษรไขว้นี้ได้ เว็บก็จะบอกเรา และเราต้องเปลี่ยนใหม่เฉพาะคำนี้ แต่กรณีอย่างนี้มีน้อยมากครับ
9. ถ้าเกิด error ให้คลิก Back และตรวจให้ดีว่าไม่มีบรรทัดว่าง แม้แต่ต่อจากศัพท์คำสุดท้ายก็ไม่ให้มีบรรทัดว่าง

ท่านสามารถ save file และ print ออกมาเก็บไว้ได้ ทั้งตัวปริศนาอักษรไขว้และเฉลย
หรือถ้าท่านจะ favorite ลิงค์ไว้เล่น online ก็ทำได้ตามสะดวกครับ

ผมเชื่อว่าด้วยเครื่องมือ “Instant Online Crossword Puzzle Maker” นี้ การทบทวนคำศัพท์เก่า และเพิ่มการจำคำศัพท์ใหม่ของท่าน จะเป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นอีกเยอะทีเดียว

หมายเหตุ: ท่านอาจจะพลิกแพลง พิมพ์ข้อความหลังเครื่องหมาย / อย่างไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการ เช่น จากตัวอย่างข้างบน ท่านอาจจะพิมพ์พยัญชนะตัวแรกของคำศัพท์ลงไปด้วยก็ได้ เป็น
announce/a - ประกาศ
borrow/b - ขอยืม
calculate/c - คำนวณ
develop/d - พัฒนา
evaluate/e - ประเมิน
frequent/f- ไปเยี่ยมบ่อย ๆ
grow/g - เติบโต
highlight/h - ดึงขึ้นมาให้เห็นชัด
initiate/i - ริเริ่ม
join/j - ร่วม
ซึ่งปริศนาอักษรไขว้ก็จะออกมาอย่างนี้:
http://www.variety-games.com/CW/Puzzles/981674838-puzzle.htm
หรือจะพลิกแพลงให้แปลก ๆ ออกไปอย่างไรก็ได้

แถม: เว็บช่วยหาคำสำหรับเติม
http://www.wordbyletter.com/crosswords_solver.php
http://www.scrabble.org.au/index.html

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มึนๆแฮะ เเต่ก้อคุงครับ

Sanwithz กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ มีแบบที่ทำเองด้วยแล้วสามารถเล่นอันที่เราทำออนไลน์ได้ด้วยมีมั้ยครับ