วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[220] 2 เว็บสุดยอด เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำ 2 เว็บสุดยอด เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC ข้างล่างนี้
มีทุกอย่างที่ท่านต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับ

เว็บที่ 1: http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammar/
ลิงค์ย่อย
Grammar
Spelling
Reading
Listening
Writing
Vocabulary
Your stories
News quizzes
Glossary
Games

เว็บที่ 2:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
ลิงค์ย่อย
News English
Business English
Watch & Listen
Grammar & Vocabulary
Communicate
Quizzes
The Flatmates
Talk about English
For teachers
Downloads

และขอเพิ่มอีก 2 เว็บ.... สุดยอดเช่นกัน
[1] http://www.askoxford.com/
ลิงค์ย่อย
Better Writing
Ask Experts
Free online dictionary ...
World of Words

[2] www.englishinteractive.net
รวมลิงค์สุดยอด

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: