วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[246] idiom, idiom, และ idiom

สวัสดีครับ
ตอนที่เราพูดกับคนต่างชาติ เราคงไม่ค่อยได้ใช้ถ้อยคำที่เป็นสำนวน เพราะเราไม่รู้ว่าเขารู้จักสำนวนที่เราใช้หรือเปล่า ยกเว้นคนที่เราพูดด้วยเป็นคนอังกฤษหรืออเมริกัน เราก็อาจจะแทรกสำนวนเข้าไปได้บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ

แต่การเรียนรู้สำนวนมีประโยชน์เมื่อเราอ่าน story ต่าง ๆ ซึ่งมักจะแทรกสำนวนเพื่อทำให้เนื้อเรื่องมีสีสัน

ในความเห็นส่วนตัว ผมว่าสำนวนทำให้ภาษามีรสชาติ สำนวนยังแสดงถึงวัฒนธรรม วิธีคิดของเจ้าของภาษา และบางครั้งก็แสดงถึงประวัติศาสตร์ของเขาด้วย

เว็บสำนวนที่ผมจะแนะนำวันนี้ คือ http://www.goenglish.com/ มีสำนวนที่น่าศึกษามากมาย และไม่ว่าท่านจะจำสำนวนในเว็บนี้ไปใช้หรือไม่ก็ตาม ลิ่งที่ท่านได้แน่ ๆ จากการอ่านสำนวนในเว็บนี้ก็คือ ท่านได้ฝึกและพัฒนา Reading Skill

เชิญครับ...

[1] คลิกที่กลางหน้า ซึ่งเขียนว่า GoEnglish.com Pocket English Idioms จะพบ idiom พร้อมคำอธิบายอยู่ถัดลงไป, เมื่อคลิกที่ GoEnglish.com Pocket English Idioms อีกครั้ง ก็จะเปลี่ยนเป็น Idiom ใหม่ทุกครั้ง

[2] Idioms index
คลิกเข้าไปจนถึงลิงค์บรรทัดที่ขีดเส้นใต้ ให้คลิกตรงนั้น จะพบคำอธิบาย idiom และการยกตัวอย่างประกอบ

[3] A to Z list of the most popular idioms
คลิกเข้าไปจนถึงลิงค์บรรทัดที่ขีดเส้นใต้ ให้คลิกตรงนั้น จะพบคำอธิบาย idiom และการยกตัวอย่างประกอบ

[4] Idioms quiz
เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกพร้อมกด shift ที่ช่องว่างที่ขีดเส้นใต้ จะมีคำอธิบายปรากฏในหน้าต่างใหม่, เมื่อทำครบ 10 ข้อแล้ว ให้คลิกที่ Idioms quiz เพื่อทำชุดใหม่

[5] ศึกษาเพิ่มเติม: รวมลิงค์ที่ 1 และ รวมลิงค์ที่ 2

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: