วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[237]แนะนำหนังสือสอนภาษาอังกฤษด้วยเกม 2 เล่ม

สวัสดีครับ
วันนี้ ผมขอแนะนำหนังสือสอนภาอังกฤษด้วยเกมและกิจกรรม 2 เล่ม แปลโดย อาจารย์ เตือนใจ เฉลิมกิจ

ท่านอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนค้างต่ำ สามารถใช้หนังสือ 2 เล่มไปปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง

ราคาเล่มละ 240 บาท มีขายตามร้านหนังสือใหญ่ ๆ ทั่วไป
(แนะนำวันนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น)

1) เกมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

2) กิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: