วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[226]ฝึกภาษาอังกฤษกับข่าว (ท่านที่ไม่ค่อยมีเวลา)

สวัสดีครับ
ที่ Blog นี้ ผมหาอะไรต่ออะไรมาให้ท่านฝึกเล่นเยอะแยะ ซึ่งอาจจะมากเกินไปสำหรับบางท่านซึ่งบ่นมาว่า ไม่รู้จะเลือกฝึกกับเว็บไหน

เอาอย่างนี้แล้วกันครับ ผมขอแนะนำ 1 เว็บสำหรับท่านที่ยังงงๆ อยู่ ไม่รู้จะเริ่มที่เว็บไหน หรือมีเวลาน้อย เว็บที่แนะนำนี้ ท่านสามารถฝึกได้ทุกทักษะ ทั้งฟัง – พูด – อ่าน - เขียน
เว็บนี้ครับ:
http://www.englishclub.com/listening/news.htm

ผมขอแปลคำแนะนำของเว็บให้ท่านอ่าน ประโยคต่อประโยค ข้างล่างนี้ครับ
* * * * *
A "news digest" is a summary of news stories.
"news digest" คือการสรุปข่าว
Each month EnglishClub.com creates a digest in easy English with four short audio news reports from the past 30 days.
แต่ละเดือน EnglishClub.com จะสรุปข่าวเป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ โดยมีรายงานข่าวสั้น ๆ 4 ข่าวพร้อมไฟล์เสียง จากข่าวในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
With this resource you can practise your listening, reading, writing and even speaking.
ด้วยสิ่งนี้ ท่านจะสามารถฝึกฝนการฟัง, การอ่าน, การเขียน หรือแม้กระทั่งการพูด
1. Preview the vocabulary and read the cloze passage.
1. ทบทวนคำศัพท์ และอ่านแบบทดสอบที่เว้นช่องว่างให้เติมคำ
2. Play the news report (double click green arrow) and try to fill in the blanks.
2. คลิก Play เพื่อฟังข่าว (ดับเบิ้ลคลิกที่หัวลูกศรสีเขียว)และพยายามเติมคำในช่องว่าง
3. Answer the comprehension questions by writing full sentences.
3. ตอบคำถามที่วัดความเข้าใจ โดยเขียนตอบแบบเต็มประโยค
4. Use the discussion question to write an essay or discuss the story with other students.
4. เขียนเรียงความ หรืออภิปรายเนื้อข่าวกับนักศึกษาคนอื่น ตามที่กำหนด
5. Pretend to be a news anchor by reading each story out loud.
5. ลองสมมุติตัวเองเป็นผู้อ่านข่าว และอ่านเนื้อข่าวออกมาดัง ๆ
Study one story a week and watch your English skills grow each month!
ศึกษา 1 ข่าวต่อ 1 สัปดาห์ และท่านจะได้เห็นทักษะภาษาอังกฤษของท่านที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
Go to the bottom of the page to view the full text of each story and check the answers.
เลื่อนลงไปที่ตอนล่างของหน้า (ใต้บรรทัด ANSWER CHECK) เพื่ออ่านเนื้อข่าวเต็มของแต่ละข่าว และดูเฉลย
* * * * *
เชิญเข้าไปฝึกได้เลยครับ:
http://www.englishclub.com/listening/news.htm

เนื้อหาย้อนหลัง
Year in Review: 2006 News - Quiz 2007 News - Quiz
* * * * *

ส่วนข้างล่างนี้ รวมเว็บสุดยอดเกี่ยวกับ Listening ให้ท่านฝึกฝนอีกมากมาย รับรองครับว่าดี ๆ ทั้งนั้นเลย คลิก 1 * * คลิก 2

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆครับ...

Nuch & Tor กล่าวว่า...

^_^*

ความรู้อีกแล้ว
ไม่ผิดหวังสักกระทู้

...บุญรักษา..