วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[250]"ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"โดย อานันท์ ปันยารชุน

สวัสดีครับ
ผมขอเชิญชวนอย่างดัง ๆ ให้ทุกท่านอ่านสุนทรพจน์ เรื่อง Sustainable Democracy ของท่าน อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งแสดงที่ กรุง Brussels, 24 มิถุนายน 2551 นี้

ท่านได้พูดว่าเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบ 7 อบ่าง คือ
1. elections
2. political tolerance
3. the rule of law
4. freedom of expression
5.accountability and transparency
6.decentralization
7. civil society.

ผมอ่านจบแล้วและเห็นว่า เป็นหลักการณ์ที่ดีมากที่ทุกท่านถ้ามีเวลาน่าจะอ่านดู

เอาเมาส์วางบนคำศัพท์ จะมีคำแปลภาษาไทยปรากฏ
http://home.dsd.go.th/freeenglish/anand.htm

ดับเบิ้ลคลิกที่คำศัพท์ จะมีคำแปลภาษาอังกฤษปรากฏ
http://english-for-u.blogspot.com/2008/06/17-sustainable-democracy.html

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: