วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[251] หาความรู้และความเพลิดเพลินจาก YouTube

สวัสดีครับ
YouTube เป็นแหล่งสะดวกที่เราสามารถเข้าไปชมวีดิโอเพื่อหาความรู้และความเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ

Homepage: http://www.youtube.com/
[1] พิมพ์ key word ลงไป และคลิก Search

[2] หรือคลิกที่ Advanced และสามารถกำหนดความยาวของวีดิโอ (Duration) และกำหนดภาษา ( Language) ถ้าต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษ ก็คลิกเลือก English

[3] คลิกหมวดที่ต้องการที่คอลัมน์ซ้ายมือ
http://www.youtube.com/browse?s=rf

รวมวีดิโอเกี่ยวกับประเทศไทย
(1) Thailand: Land of Beauty, Land of Smiles

http://www.youtube.com/watch?v=MQcJGcMCg8E&feature=related

(2) “Thailand in pictures” 11 ตอน
http://www.youtube.com/results?search_query=thailand+in+pictures

(3) Thailand a slide show 2005 & 2006
http://www.youtube.com/watch?v=FBPQNdgcrf4

(4) Thailand Tourism Presentation on a World Tour Friday at OSU
http://www.youtube.com/watch?v=PY3z2-qm_Cc

(5) Thailand

(6) Thai

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: