วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

[64] แนะนำ Blog "เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง"

สวัสดีครับ
วันนี้ขอแนะนำ Blog นี้ครับ ชื่อ "(Self Taught) เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง"
อยู่ที่นี่ครับ: http://selftaught2007.blogspot.com/

มีเนื้อหาหลักอยู่ 3 หัวข้อ คือ
1.ครูสอนภาษาก้าวหน้า
2.สร้างพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา
3.เว็บไซด์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

แต่ละหัวข้อมีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวครับ คือ
1.ครูสอนภาษาก้าวหน้า ประกอบด้วย
ความรู้การสอนภาษาอังกฤษ ของ Britishcouncil
สอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
หลักภาษาอังกฤษ เว็บฝรั่ง
หลักการเขียนแผนการสอนอย่างฝรั่ง
แผนการสอนครูต่างประเทศ
สอนภาษาแบบบูรณาการ

2.สร้างพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
ประโยคพื้นฐานประถมครับ
ฟังเสียงคำศัพท์พื้นฐานมากมาย
ฟังเสียงพยัญชนะ วัน เดือน การนับ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูประถม
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1-ป 6
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษามากมาย
คำศัพท์เกี่ยวกับพืชผัก
วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆ
รวมแบบฝึกคำศัพท์ 4 ตัวเลือก

3.เว็บไซด์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
ราชวงศ์จักรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
อ่านนิทานจากหนังสือเล่มใหญ่
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
บทความพร้อมฝึกฟังเพื่อความคุ้นเคย
อ่านเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
บทความเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว
ควาย กับ ชาวนาไทย
อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องคลิกที่นี่
ภาษาเกี่ยวกับการทำบุญ
ฝรั่งอยากพูดภาษาไทย Learn to speak Thai
ข้าวเกษตรอินทรีย์สุรินทร์
ประวัติศาสตร์สุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ของเรา
เกี่ยวกับผัก ผลไม้ และอาหารไทย
เขียนโดยเด็กไทยเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
เว็บไซด์ อาสาสมัคร จังหวัดหนองคาย
เว็บที่เหมาะมากสำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย
วารสารนักเรียนรายสัปดาห์ Student Wweekly
พูดคุยเรื่อง งาน กฎหมาย ครอบครัว โรงเรียน สุขภาพ บ้าน เงิน วิทยาศาสตร์....


พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com