วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[225] วีดิโอสอนภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล ถึง ป.6

สวัสดีครับ
มีเว็บฝรั่งคุณภาพดีจำนวนมาก ที่เราสามารถใช้สอนภาษาอังกฤษเด็กไทยได้ บางเว็บเป็นไฟล์วีดิโอที่คุณภาพดีกว่า CD ที่เราไปเสียเงินซื้อเสียอีก
เช่นที่เว็บนี้: http://www.english-4kids.com/videos.html
มีวีดิโอสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 คุณภาพดีมาก

ข้อขัดข้องในการใช้เว็บพวกนี้มีอย่างเดียวคือ ถ้าเน็ตของท่านความเร็วไม่พอ อาจจะชมวีดิโอได้อย่างติด ๆ ขัด ๆ ก็เลยไม่อยากดู แต่ถ้าเน็ตความเร็วพอ ก็จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากไฟล์วีดิโอผ่านเว็บพวกนี้ได้อย่างสะดวก ท่านผู้ปกครองสามารถใช้เว็บนี้สอนบุตรหลานได้สบายมาก

ลองคลิกเข้าไปดูได้เลยครับ
[เมื่อเข้าไปที่แต่ละบทแล้ว ให้อ่านคำอธิบายเหนือจอวีดิโอเสียก่อน]

ชั้นอนุบาล

Lesson 1 - My ABC(This Video will teach Letters of the alphabet)
Lesson 2- My birthday. (Video)Teach kids how to talk about their age. They will also learn numbers 1-10
Lesson 3- Colours-(Video) What colour is this?-red, blue
Lesson 4- Let's Visit the zoo. (Video) Teach kids animals they always see in story books.Zoo animals
Lesson 5- Our Pets- cats, iguana, snakes, cat - Learn the names of domestic animals
Lesson 6- My family tree - Learn vocabulary about family members- father, mother, brother
Lesson 7- Fruits : What fruits do you like to eat?
Lesson 3- Shapes: What shape is this? square, rectangle, etc. Shapes & word spelling

ป. 1 (หมายถึง Grade 1 ของฝรั่ง)
Lesson 1 - Farm animals: What's your favourite animal?
Lesson 1b- Our Pets, learn the names of domestic animals
Exercise: Interactive spelling quiz for farm animals
Lesson 2- Colors: What's your favorite color?
Lesson 3- Fruits : What fruits do you like to eat?
Lesson 3- Shapes: What shape is this? square, rectangle, etc. Shapes & word spelling
Lesson 4- My family: How many people are in your family? father, mother etc.

ป. 2
Lesson 1: My Toys, Where are my toys? Teddy, ball, etc.
Lesson 2: Prepositions of place: Where is the printer?
Lesson 3: At the zoo. What animal is that?, panda, lion etc.
Lesson 4: My home: How many rooms are there in my home?Living room, dining room.
Lesson 5: Singular/Plural- a peach, two peaches
Lesson 6: Jobs/occupations : What does your mother do? Policeman, postman, doctor etc.
Lesson 8: Bathroom objects- sink. bathtub

ป. 3
Lesson 1: Days of the week: What day is today? Monday, Tuesday etc.
Lesson 2: Weather: What's the weather like today? hot, cold etc.
Lesson 3: Months: When is Christmas? It's in December.
Lesson 4: Telling time: What time is it?
Lesson 5: Food : What do you want to eat?
Lesson 6: Drinks: What do you want to drink? orange juice
Lesson 7: Transportation: How do I get to the station?
Lesson 8: Bathroom objects- sink. bathtub

ป. 4
Lesson 1: Where are your from? Country names
Lesson 2: Clothes & Weather, What are your wearing today? jacket. T-shirt etc.
Lesson 3: Seasons : What's the weather like in summer? Winter, Spring, Summer, Autumn(Fall US)
Lesson 4: At Vegetable Market: How much are the tomatoes? They are one dollar a kilo.
Lesson 5: Helping at home: How do you help at home? I sweep the floor.

ป. 5
Lesson 1: Memory exercise: Can you remember the names of these countries?
Lesson 2: Food Quantifiers: I want a piece of cake, a bottle of, a can of etc.
Lesson 3: What's the weather forecast for tomorrow?
Lesson 4: What sport do you like? Popular Sports vocabulary

ป. 6
Lesson 1a: Comparatives : Which country is bigger, Russia or China?
Lesson 1b: Comparing Pet prices using "as expensive as" as...as
Lesson 2: Superlatives: Which country is the biggest? Russia is the biggest.
Lesson 3: Summer holiday: What are your going to do in the summer?
Lesson 4: On vacation: Where are we going to go for the summer?
Olympic Sports vocabulary lesson, fencing, pole vault etc.

ศึกษาเพิ่มเติมที่
หน้าที่คล้ายกัน

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ คุณพิพัฒน์

กำลังรื้อฟื้นภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ค่ะ

และมีสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วย

กรุณารับแอดเมล์ด้วยนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฟังไม่ได้ค่ะ กดplay แล้วไม่เล่นให้ค่ะ ต้องทำยังงัยบ้างค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถาม: ฟังไม่ได้ค่ะ กดplay แล้วไม่เล่นให้ค่ะ ต้องทำยังงัยบ้างค่ะ

ตอบ: ผมขอเดาว่า เครื่องคอมฯ หรือ อินเตอร์เน็ตที่คุณใช้ ไม่ค่อยมีแรง ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มันครับ

พิพีฒน์
Blog Writer