วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

[322]เรียนภ.อังกฤษด้วยวีดิโอกับ sozoexchange.com

สวัสดีครับ
คุณ Wan ได้แนะนำเว็บ http://www.sozoexchange.com/ ซึ่งมีวีดิโอคุณภาพดีให้เราศึกษาภาษาอังกฤษ

ลิงค์ที่ 1: Daily Pronunciation Video คลิกที่อักษร A, B,C,D…. ขวามือ
http://www.sozoexchange.com/category/dailypronunciations/

ลิงค์ที่ 2: Episodes คลิก ตอนที่ต้องการฟังที่คอลัมน์ขวามือ
http://www.sozoexchange.com/category/episodes/

ผมขอแนะนำเพิ่มเติมอีก 3 เว็บ

-รวมเว็บที่มี video ให้ศึกษาภาษาอังกฤษ
http://www.speakoz.com/english-directory/audio-video.html

-มีหลายลิงค์น่าสนใจ
http://www.efl4u.com/links.html

-เว็บเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคำศัพท์
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslstudent.html#vocab

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: